ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos اثر دکتر عباس علیمرادی ناشر فدک ایساتیس

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
7 رای
ناشر فدک ایساتیس
قیمت: 15,000 تومان

ناشر: فدک ایساتیس

مولف: دکتر عباس علیمرادی

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

پيشگفتار
 
مزيت‌هاي SEM و تناسب آن براي تحقيقات حسابداري
با يک بررسي ساده و مقايسه ويژگيهاي تکنيک‌هاي سنتي آماري نظير رگرسيون با SEM به راحتي چند امتياز و برتري براي SEM نسبت به ساير روشها مي‎توان برشمرد. يکي از مهمترين مزاياي SEM اين است که مي‎تواند متغيرهاي قابل مشاهده را مستقيماً در مدل خود وارد کرده و بر اساس آنها متغيرهاي نهفته را برآورد کند و روابط بين متغيرهاي نهفته را نيز ارزيابي کند. اين درحاليست که در بسياري ديگر از تکنيکها ابتدا بايد متغيرهاي نهفته در يک مرحله بر اساس متغيرهاي قابل مشاهده برآورد و ارزيابي شوند، سپس متغيرهاي نهفته وارد مدل اصلي شود، در حاليکه ارتباط مدل با متغيرهاي قابل مشاهده قطع خواهد شد.
علاوه بر اين، همين مسئله باعث مي‎شود که تاثير خطاي اندازه‎گيري متغيرهاي قابل مشاهده در مدل اصلي به فراموشي سپرده شود و طبيعي است که در نتايج تجزيه و تحليلها نيز تاثير خواهد گذاشت. اين درحاليست کهSEM با به حساب گرفتن همزمان متغيرهاي قابل مشاهده و روابط متغيرهاي نهفته عملاً تاثير خطاي اندازه‎گيري را از ابتدا تا انتها در برآوردهاي مدل لحاظ مي‎کند. 
امتياز سوم SEM اين است که مي‎تواند بطور همزمان چند معادله ساختاري را تجزيه و تحليل و حل کند. اين ويژگي از اهميت زيادي برخوردار است، مخصوصا هنگامي که يک متغير وابسته در يک معادله، به عنوان متغيري مستقل در معادله‎اي ديگر بکار مي‎رود.
ويژگي ديگر SEM اين است که دريک مدل و بصورت همزمان مي‎تواند چند متغير وابسته را وارد کرده و تجزيه و تحليل نمايد. درحاليکه مي‎دانيم ساير تکنيکها مثلا رگرسيون چندگانه فقط مي‎توانند چند متغير مستقل را با يک متغير وابسته بررسي کنند. چنين ويژگي براي SEM به محقق اجازه مي‌دهد که مدلهاي پيچيده‎تر را که شباهت بيشتري به جهان واقعي دارند، بدون تفکيک کردن به چند مدل جزيي، بررسي و تجزيه و تحليل کند.
امتياز پنجم SEM نسبت به تعداد زيادي از روش‌هاي آماري ديگر، قوت و استحکام مدلهاي مربوطه است. از آنجا که در برازش مدلهاي SEM شاخص‌هاي بيشتري جنبه‎هاي متفاوت مدل را به لحاظ برازش با داده‏ها، بررسي و ارزيابي مي‎کند، مي‎توان تا حد زيادي مطمئن بود که مدل مورد پذيرش، مدلي است که از درجه بالايي از قابليت اتکاء برخوردار است و طبيعتا در مرحله بعد به روابط بين متغيرها نيز مي‎توان اتکاء کرد.  
و نکته آخر اينکه شاکله و ساختار برخي تحقيقات (مثل تحقيقات مبتني بر تئوري اقتضايي) به نحوي است که بايد يک نگاه جامع و سيستمي به موضوع داشت. ساير تکنيک‌هاي آماري براي مطالعه چنين موضوعاتي ناچارند در چند مرحله اجزاي مختلف مدل را بررسي کنند که عملا نمي‎توان جمع نتايج را با نتايج حاصل از بررسي يکبارهء مدل برابر دانست. SEM با توانايي‌هايي که قبلا اشاره شد، مي‎تواند بهترين ابزار براي مطالعه و تجزيه و تحليل چنين موضوعاتي باشد. 
شايد به دليل ويژگي‌هاي فوق‌الذکر باشد که برخي از محققان حسابداري SEM را بهترين و مناسبترين روش آماري جهت تجزيه و تحليل بسياري از تحقيقات حسابداري مخصوصا حسابداري مديريت مي‎دانند (اسميت و لنگ فيلد- اسميت ،2004). در بسياري از تحقيقات حسابداري مديريت به حساب گرفتن متغيرهاي متعددي در مورد محيط بيروني، ساختار سازماني و کنترلي، سيستم‌هاي مديريتي، کنترلي و اطلاعاتي و عملکرد شرکتها و سازمانها لازم و ضروري است. روابط بين اينگونه متغيرها به صورت معادلات متفاوتي و حالات متعددي از روابط بين متغيرها در عالم واقع قابل بيان است که روابط تعديل کنندگي و واسطه‎گري بخشي از آنهاست. در برخي موارد تعداد زيادي متغير بصورت همزمان بايد به عنوان متغير وابستهء يک يا چند متغير مستقل منظور شوند.
 مسئله ديگر اينکه تعداد زيادي از تحقيقات حسابداري متغيرهاي نهفته دارند و براي ارزيابي و اندازه‎گيري آنها بايد تعدادي متغير قابل مشاهده در سيستم وارد کرد. همانطور که گفته شد SEM روش مناسبي براي انجام مطالعاتي است که متغيرهاي نهفته دارند. همچنين SEM روش مناسبي براي آن دسته از تحقيقاتي است که اطلاعات مورد نياز خود را از طريق پرسشنامه جمع‎آوري مي‎کنند. بسياري از تحقيقات حسابداري، مخصوصاً تحقيقات مرتبط با جنبه‎هاي رفتاري، اطلاعات مورد نياز را از طريق پرسشنامه جمع‎آوري مي‌کنند.
آخرين نکته اينکه SEM يکي از ابزارهاي آماري بسيار مناسب براي آزمون تئوريهاست (اچمبادي  و همکاران،2006). همانطور که مي‎دانيد بسياري از تحقيقات حسابداري امروزه مبتني بر آزمون جنبه‎هاي متفاوتي از تئوري‌هاي گوناگون است که نمونه بارز آنها تئوريهاي نمايندگي، اقتضايي و نهادي است. علاوه بر اين وام گرفتن تئوريهاي ديگر از علوم ديگر، امروزه در تحقيقات حسابداري به عنوان يک الگوي غالب تبديل شده است. بنابراين SEM مي‎تواند ابزار مناسبي براي تجزيه و تحليل مطالعاتي از اين دست تلقي شود. 
اين کتاب در دو بخش جدا گانه تدوين مي‎شود. در بخش اول مباني تئوريک و اصول مدل‎يابي معادله ساختاري(SEM) مورد بحث وبررسي قرار مي‎گيرد و در بخش دوم چگونگي استفاده از نرم‎افزار اي‎ماس براي حل وبرآورد مدلهاي مبتني بر معادلات ساختاري تبيين مي‎شود.
 

فهرست مطالب

 
 بخش 1       مفاهيم اساسي و تكنيك‌هاي SEM     1
 فصل 1       كليات     3
1.1 خلاصه مطالب كتاب    4
2.1 نرم‌افزارهاي مختلف SEM    5
3.1 ويژگي‌هاي کلي تکنيک SEM    9
4.1 خلاصه و جمع‌بندي فصل    15
 فصل 2       مفاهيم آماري مرتبط با SEM     17
1.2 مقادير و متغيرهاي استاندارد وغيراستاندارد    18
2.2 همبستگي و رگرسيون دو متغيره     20
3.2 همبستگي و رگرسيون چند گانه    22
4.2 آزمون‌هاي آماري    25
2.5 خودراه اندازي    25
2.6 خلاصه و جمع‌بندي فصل    26
 فصل 3       ويژگي‌هاي اطلاعات مورد نياز SEM     27
1.3 ورود داده‌ها به سيستم    28
2.3 غربالگري اطلاعات    30
3.3 قابليت اتکاء و اعتبار مشاهدات    40
4.3 خلاصه و جمع‌بندي فصل   40
 فصل 4       مراحل مختلف تدوين و اجراي SEM     43
1.4 مراحل اجراي SEM    44
2.4 تعيين مدل   46
4.3 قابليت حل شدن مدل    49
4.4 انتخاب يا ساخت متغير    54
4.5 اجراي مدل SEM    55
4.6 خلاصه و جمع بندي فصل    59
 فصل 5       تحليل مسير با SEM     61
1.5 همبستگي و رابطه علي- معلولي    62
2.5 تعيين مدل‌هاي تحليل مسير    64
3.5 اندازه نمونه    69
4.5 مرور شيوه‏هاي برآورد مدلها    69
5.5 روش حداکثر کردن احتمال (ML)    70
6.5 تشريح بيشتر تحليل مسير با يک مثال    75
7.5 اثرات غير مستقيم و کلي    79
8.5 خلاصه و جمع‏بندي فصل   80
 فصل 6       ارزيابي برارزش مدل‌هاي SEM     81
1.6 شاخص‏هاي برازش    82
2.6 کاي مربع مدل      84
3.6 تقريب جذر ميانگين خطاي مدل (RMSEA)    87
4.6 شاخص برازش مقايسه‏اي (CFI)    88
5.6 مجذور ميانگين ارزش‌هاي باقيمانده استاندارد (SRMR)    89
6.6 ساير شاخص‌هاي برازش    90
7.6 معرفي مدلهاي سلسله مراتبي و غير سلسله مراتبي و برازش آنها    93
6.8 ارزيابي توان مدل    97
6.9 خلاصه و جمع‏بندي فصل    99
 فصل 7       مدل‌هاي اندازه‌گيري و تحليل عامل تاييدي     101
7.1 تعيين مدل‌هاي اندازه‏گيري    102
7.2 حل مدل‌هاي اندازه‏گيري    105
7.3 نام گذاري متغيرهاي مدل    110
7.4 اجراي مدل‌هاي اندازه‎گيري و برآورد آنها    111
7.5 آزمون مدل‌هاي اندازه‎گيري    114
7.6 مدل‌هاي اندازه‎گيري و داده‏هاي غيرنرمال    121
7.7 مدل‌هاي خاص تحليل عامل تاييدي    124
7.8 خلاصه و جمع‏بندي فصل    127
 فصل 8       مدل‌هاي ساختاري و اندازه‌گيري     129
8.1 ويژگي‌هاي اصلي مدل‌هاي ساختاري    130
8.2 تجزيه و تحليل مدل‌هاي ساختاري    132
8.3 برآوردهاي مدل‌هاي ساختاري    139
8.4 يک مثال تفصيلي‎تر اجراي مدل ساختاري    141
8.5 مدل‌هاي نيمه نهفته    145
8.6 شاخص‌هاي اندازه‏گيري علي    148
8.7 خلاصه و جمع‏بندي فصل    148
 بخش 2       راهنماي بكارگيري نرم‌افزار اي ماس در SEM     151
 فصل 9       كليات و معرفي ابزارهاي اي ماس     153
9.1 داده‎هاي مثال    154
9.2 شروع برنامه    156
9.3 تعريف يک مدل جديد    156
9.4 تعريف فايل دادها براي مدل    157
9.5 تعريف مدل و ترسيم متغيرها    157
9.6 نامگذاري متغيرها    157
9.7 رسم فلش‎ها    159
9.8 محدودکردن يک پارامتر    160
9.9 تغيير دادن ظاهر مدل    161
9.10 درخواست گزارش‌هاي اضافي از نرم‎افزار    161
9.11 اجراي تجزيه و تحليل مدل    163
9.12 بررسي گزارش‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل مدل    163
9.13 چاپ گزارشها    166
9.14 خلاصه و جمع‎بندي فصل    167
 فصل 10       نحوهء برآورد واريانس‌ها و کوواريانس‌ها با اي‎ماس      169
10.1 آوردن فايل داده‎ها    170
10.2 تجزيه و تحليل داده‎ها    171
10.3 تعريف کوواريانس‌ها و اجراي مدل    172
10.4 بررسي نتايج حاصل از اجراي مدل    174
10.5 گزارش‌هاي اضافي و اختياري    177
10.6 فروض مبنايي براي مدل‌هاي اي‏ماس    179
10.7 خلاصه و جمع بندي فصل    180
 فصل 11       آزمون فرضيه‌ها با اي‏ماس      181
11.1 محدود کردن برخي پارامترها    182
11.2 اجراي مدل و بررسي نتايج    187
11.3 نام‌گذاري گزارشها    191
4.11 آزمون فرضيه‏ها    188
11.5 آزمون فرضيه‎اي ديگر    195
11.6 خلاصه و جمع‎بندي فصل    199
 فصل 12       متغيرهاي نهفته و اي‎ماس      201
12.1 مدل A    202
12.2 مدل B    213
12.3 خلاصه و جمع‌بندي فصل    217
 فصل 13       تحقيقات اكتشافي با اي‌ماس      219
13.1 مدل A    220
13.2 شاخص‌هاي اصلاح    223
13.3 مدل B    225
13.4 خلاصه و جمع‎بندي فصل    231
 فصل 14       تحليل عامل تاييدي و تکنيک خودراه‎اندازي      233
14.1 مدل تحليل عامل تاييدي    234
14.2 تکنيک خودراه‎اندازي    240
14.3 خلاصه و جمع‎بندي فصل    246
 
منابع و مراجع     247
 

مشخصات کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos اثر دکتر عباس علیمرادی ناشر فدک ایساتیس

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس
عنوان اصلی: Structural Equation Modeling With Amos
مولف: دکتر عباس علیمرادی
تعداد صفحه: 251
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1394
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001602283
وضعیت: منتشر شده
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب F9786001602283

نظرات کاربران درباره کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos اثر دکتر عباس علیمرادی ناشر فدک ایساتیس

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos اثر دکتر عباس علیمرادی ناشر فدک ایساتیس نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos اثر دکتر عباس علیمرادی ناشر فدک ایساتیس

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos اثر دکتر عباس علیمرادی ناشر فدک ایساتیس

مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos مزيت‌هاي SEM مفاهيم آماري غربالگري اطلاعات تعريف يک مدل نامگذاري متغيرها تکنيک خودراه‎اندازي

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام