ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

شرایط عمومی و خصوصی پیمان

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
94 رای
ناشر فدک ایساتیس
انتخاب ها

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: اکبر ترکاشوند

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

پیشگفتار

 نظر به اینکه دانستن مسائل حقوقی و اجرایی یکی از ابزار کلیدی برای مدیران، مهندسان ناظر، پیمانکاران، مشاوران و دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌ها در سطح کشور می‌باشد فقدان دانش می‌تواند باعث سوء استفاده و بروز زیان و خسارت‌های جانی، اقتصادی و ... گردد.
 یک مهندس یا مدیر اگر نتواند از حقوق خود دفاع کند با توجه به داشتن ماهیت فنی و مهندسی هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند به او کمک کند.
 یکی از جنبه‌های جدید در این کتاب ارائه مسائل حقوقی و اجرای همراه با حل مسائل واقعی درخصوص حل اختلافات حقوقی و اجرای پروژه‌های حاکم بر کشور می‌باشد.
 بی‌شک با مطالعه‌ی کتاب حاضر می‌توانید علاوه بر درک مدیریت حقوقی و اجرایی پیمان در آزمون‌های مختلفی موفق عمل نماید.
 مبانی این کتاب قبلاً به وسیله‌ی اینجانب در کلاس درس دانشگاه چندین بار تدریس و نتیجه مطلوب حاصل شده بنابراین بر خود تکلیف دانستیم کتاب حاضر را با حجم کم با هدف ارائه‌ی مطالب واقعی و مفیدی که لازم است شما بدانید در آن درج گردد.
 در پایان با توجه به اینکه اینجانب با حدود بیش از 15 سال تجربه‌ی مدیریت پروژه شما را به مطالعه و بهره‌گیری از این کتاب دعوت می‌نمایم.


مقدمه

 نظر به اینکه بین مقررات و آیین‌نامه‌ها و مفهوم اجرایی قوانین تفاوت بسیار است؛ این تیم تحقیقاتی را مکلف نمود که تجربیات ساله‌ی خود را به منظور آموزش حرفه‌ای اهل فن با وظایف حقوقی و اجرایی خودگامی دیگر را در جهت خدمت به هم‌وطن‌های عزیزمان برداریم.
 در مطالب این کتاب سعی بر این شده از متنی ساده و قابل مفهوم به همراه متن اصلی مقررات جاری در سطح کشور بدون دخل و تصرف استفاده شود. از اهداف اصلی جهت ارائه این کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 آموزش به مدیران، کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسان ناظر به منظور درک وظایف مدیریتی و اجرایی
 آموزش مفاهیم حقوقی و اجرایی
 پاسخ دادن به سؤالاتی که در آزمون‌های مختلف مطرح می‌شود.
 جلوگیری از متحمل شدن زیان‌های اقتصادی که در اجرای پیمان ممکن است اتفاق بیافتد.
 تشریح کامل مسائل عملی و اجرایی از نمونه‌های واقعی
 حل مسائل حقوقی به صورت محاسبات مربوط به قسمت‌هایی از شرایط پیمان که به صورت فرمول آمده است.

   با درود بیکران
 ترکاشوند


فهرست مطالب

فصل اول تفسیر شرایط عمومی پیمان و اصول اولیه قراردادها 1
اسناد و مدارک پیمان 2
موافقت‌نامه 2
مدت پیمان 3
کارگاه 3
تجهیزات 4
حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص 4
وظایف اشخاص 4
موضوع پیمان 5
تعهدات پیمانکار 5
برخی از وظایف مشاور 7
مدیر طرح 8
مهندس ناظر 8
رئیس کارگاه 8
پرداخت حقوق و دستمزد 9
برنامه‌ریزی و زمانبندی پروژه 9
نقاط نشانه، تراز طبیعی، صورت‌مجلس موارد دفن شده 10
منابع تهیه‌ی مصالح 11
بیمه و حادثه، نکاتی در مورد تجهیزات و ماشین‌آلات 12
تهیه و ایرادات نقشه و ضوابط مربوطه 13
دستور کارها 14
تاسیسات زیربنایی 14
پیمانکاران جزء 15
اجرای عملیات در شب 15
کشف آثار تاریخی 16
تغییر در آدرس محل اقامت طرفین پیمان 16
تحویل کارگاه 16
مالکیت زمین اجرای عملیات 17
مواردی که باید در تغییر مقادیر فهرست‌بهای پیمان رعایت شود 17
قیمت‌های جدید 17
تمدید زمان پیمان 18
انجام آزمایش‌ها و ایرادهای آنها 18
تعیین مهندس مشاور 19
مشاهده‌ی نقص در نقشه‌ها 19
تضمین انجام تعهدات پیمانکار 19
صورت‌وضعیت ماه قبل قطعی 20
تخمین حسن انجام کار 20
پیش پرداخت 20
صورت‌وضعیت 20
خرید کالا و تجهیزات از خارج 21
تحویل موقت 21
اعضای هیأت تحویل موقت 22
آزمایش‌های موردنیاز جهت تحویل موقت 22
نواقص کار در حین تحویل موقت 22
تاریخ تحویل موقت 22
صورت‌وضعیت تحویل قطعی 23
عدم تهیه‌ی صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار 23
تحویل قطعی 24
حوادث قهری 24
قانون منع مداخله 25
وظیفه حفظ و نگهداری کارفرما در کارگاه 25
موارد فسخ پیمان 25
تعلیق پیمان 29
تأخیرات 30
صورت‌حساب نهایی 30
تضمین‌ها 31

فصل دوم متن شرایط عمومی و خصوصی پیمان 33
تعاریف و مفاهیم 34
ماده1. پیمان 34
ماده2. موافقتنامه 34
ماده3. شرایط عمومی 34
ماده4. شرایط خصوصی 34
ماده5. برنامه زمانی اجرای کار 34
ماده6. کارفرما 34
ماده 7. پیمانکار 35
ماده 8. مدیر طرح 35
ماده 9. مهندس مشاور، مهندس ناظر 35
ماده 10. رئیس کارگاه 35
ماده 11. پیمانکار جزء 35
ماده12. کار،کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه 35
ماده13. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین‌آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمانهای موقت، وسایل 36
ماده14. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه 37
ماده 15. روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها 38
فصل دوم: تأییدات و تعهدات پیمانکار 38
ماده 16. تأییدات پیمانکار 38
ماده 17. کارکنان 39
ماده 18. مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار،گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه 41
ماده 19. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، ‌اندازه‌گیری‌ها 42
ماده 20. تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات 43
ماده 21. حفاظت ازکار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم 45
ماده 22. ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها 48
ماده 23. حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها 50
ماده 24. واگذاری، پیمانکاران جزء 50
ماده 25. اجرای کار در شب 51
ماده 26. آثار تاریخی و اشیای عتیقه 52
ماده 27. اقامتگاه قانونی 52
فصل سوم: تعهدات و اختیارات کارفرما 52
ماده 28. تحویل کارگاه 52
ماده 29. تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان 55
ماده 30. تغییر مدت پیمان 56
ماده 31. مدیریت اجرا 57
ماده 32. نظارت بر اجرای کار 58
ماده 33. مهندس ناظر 59
فصل چهارم: تضمین، پرداخت، تحویل کار 60
ماده 34. تضمین انجام تعهدات 60
ماده 35. تضمین حسن انجام کار 61
ماده 36. پیش پرداخت 61
ماده 37. پرداختها 62
ماده 38. پرداختهای ارزی 63
ماده 39. تحویل موقت 65
ماده 40. صورت وضعیت قطعی 68
ماده41. تحویل قطعی 69
ماده 42. مسئولیت‌های دوره‌ تضمین 69
فصل پنجم: حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف 70
ماده 43. بروز حوادث قهری 70
ماده44. ممنوعیت قانونی 71
ماده45. حقوق انحصاری ثبت شده 71
ماده46. موارد فسخ پیمان 72
ماده47. اقدامات فسخ پیمان 73
ماده48. خاتمه پیمان 75
ماده 49. تعلیق 77
ماده 50. هزینه‌ تسریع کار، خسارت تأخیر کار 78
ماده51. صورتحساب نهایی 79
ماده 52. تسویه حساب 80
ماده 53. حل اختلاف 81
ماده 54. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان 82
شرایط خصوصی 82

فصل سوم حل مسائل و پروژه‌های کاربردی و حقوقی 89
نحوه‌ی محاسبه‌ی جرائم ناشی از تأخیرات 90
محاسبه تعیین مبلغ کار در مدت تأخیر 90
محاسبه مبلغ جرائم ناشی از تأخیر 91
ضمانت‌های پیمانکار به کارفرما و زمان آزادسازی هریک 94
تأخیر کارفرما در عدم تحویل کارگاه به پیمانکار 95
محاسبه جرایم تعلیق کار 99

فصل چهارم موافقت‌نامه 101
موافقت‌نامه 103
ماده 1. موضوع 103
ماده 2. اسناد و مدارک 103
ماده 3. مبلغ پیمان 104
ماده 4. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 104
ماده 5. دوره تضمین 104
ماده 6. نظارت بر اجرای کار 104
ماده 7. نشانی دو طرف 104

فصل پنجم سؤالات کلیدی و آموزش نکات حقوقی در قالب سؤالات اصلی و کلیدی 105

فهرست الفبایی 129

مشخصات شرایط عمومی و خصوصی پیمان

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: اکبر ترکاشوند
تعداد صفحه: ‫۱۴۶
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001600562
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب 9786001600562

نظرات کاربران درباره شرایط عمومی و خصوصی پیمان

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد شرایط عمومی و خصوصی پیمان نظر می دهد.

ارسال نظر درباره شرایط عمومی و خصوصی پیمان

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام