ارسال رایگان سفارش های بالای 500 هزار تومان فدک بوک در نمایشگاه کتاب: سالن ناشران دانشگاهی، راهرو D، غرفه 60
  • انتخاب واحد پول:

آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد

وضعیــت موجــودی: موجود در بازار / موجود در انبار
62 رای
ناشر فدک ایساتیس
انتخاب ها
قیمت: 180,000 تومان

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلفین: محمد تلافی‌ نوغانی، وحید ابویی‌ مهریزی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد: قابل استفاده برای دانشجویان متالورژی، سرامیک، شیمی، بیولوژی و ...


پیشگفتار

یکی از مشکلات پژوهشی کشورهای در حال توسعه، عدم دسترسی بسیاری از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به منابع و مراجع مناسب در بسیاری از علوم و رشته های مختلف علمی است؛ علاوه بر اینکه عدم آشنایی و مسلط نبودن بسیاری از پژوهشگران با زبان های خارجی نیز عملا بسیاری از منابع موجود به زبان بیگانه را بلا استفاده می کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که تلاش برای تهیه و تدوین منابع جامع و مناسب علمی، از امور اساسی و ضروری پیشرفت علم در یک کشور در حال توسعه محسوب مس شود. بی شک تهیه و انتشار منابعی که در عین جمعیت و دقت علمی از نگارش و زبانی شیوا و ساده برای بیان و تفهیم مسائل علمی برخوردار باشد، گام موثری در رفع مشکلات علمی و پژوهشی خواهد بود.
علم شناسایی و آنالیز مواد، از جمله علوم کاربردی برای بسیاری از رشته های علمی- پژوهشی مانند شیمی، فیزیک، سرامیک، متالوژی و حتی بیولوژی و ... محسوب می شود به طوری که پژوهشگران مختلف در بخش تحقیق و توسعه و چه در بخش صنعت ناگزیر به استفاده از دستگاه هاو تکنیک هایی هستند که امکان شناسایی ساختار فازی، میکروسکوپی و آنالیز عنصری نمونه های مورد نظر را فراهم می کنند. نگاهی به منابع فارسی موجود (ترجمه و تالیف) در زمینه روش های شناسایی و آنالیز مواد نشان مس دهد که این موضوع علی رغم اهمیت و کاربرد بسزای آن، تنها تعداد معدودی از منابع فارسی را به خود اختصاص داده است در حالی که در اکثر این آثار تنها به بررسی جامع یک و یا چند موضوع خاص مرتبط در زمینه روش های آنالیز و شناسایی مواد پرداخته شده است؛ به طوری که در بیشتر این منابع تنها پرداختن مفصل و همه جانبه در موضوعی خاص و با ذکر جزئیات فراوان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این امر، به نظر می رسد که تهیه مجموعه ای جامع شامل موضوعات اساسی روش های کاربردی آنالیز مواد و بدون توجه به جزئیات مفصل و غیرضروری، خالی از فایده نخواهد بود. بر این پایه، مولفین بر آن شدند تا مجموعه ای با این خصوصیات را تحت عنوان روش های نوین آنالیز مواد گردآوری کنند.
کتاب حاضر علاوه بر موضوعات اساسی کتب موجود در زمینه آنالیز، موضوعات بسیاری را که به صورت پراکنده و بعضا نامنظم در منابع مختلف وجود داشته است نیز در بر می گیرد. ترجمه مناسب متون، حذف مطالب حاشیه ای و غیرضروری، بیان شیوا و قابل فهم و نیز دقت و جامعیت علمی از ویژگی هایی است که در تدوین این کتاب مورد توجه خاص قرار گرفته است.
در اینجا لازم است از مساعدت بی دریغ استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سیروس عسگری در بازبینی این اثر کمال تشکر را ابراز داریم. همچنین از جناب آقای مهندس مهدی مظاهری که در تهیه فصل چهاردهم این کتاب یاری امان کردند و نیز جناب آقای مهندس سعید سید علی و محمد لطفی فرکه ویراستاری نهایی این اثر را به عهده گرفتند سپاسگذاری کنیم.
نوغانی- ابویی


فهرست مطالب

بخش اول
فصل 1 اصول و مبانی بحث

1.1 تعاریف و مفاهیم کلی
1.2 اهمیت و ضرورت علم شناسایی مواد
1.3 دسته بندی روش های آنالیز و شناسایی مواد

بخش دوم روش های مبتنی بر طیف بینی اتمی (آنالیز عنصری)
فصل 2 اصول طیف بینی اتمی

2.1 مقدمه
2.2 اصول طیف بینی اتمی
2.3 اجزای اصلی طیف سنج های اتمی
2.4 مقایسه آزمایش های AFS, AES, AAS
2.5 عناصری که می توانند با طیف بینی اتمی تجزیه شوند

فصل 3 طیف بینی جذب اتمی (AAS)
3.1 اصول کار: رابطه میان جذب نور و غلظت اتم ها
3.2 اجزا و مراحل اصلی فرایند
3.3 تهیه نور
3.4 اتمیزاسیون
3.5 تک رنگ سازی
3.6 آشکار سازی

فصل 4 طیف بینی نشر اتمی (AES)
4.1 مقدمه
4.2 اصول طیف بینی نشر اتمی
4.3 نورسنج شعله ای
4.4 محدودیت های طیف بینی نشر شعله ای
4.5 منابع نشر غیرشعله ای
4.6 پلاسمای جفت شده القایی
4.7 طیف بینی نشری با استفاده از برانگیختگی به کمک جرقه

بخش سوم روش های مبتنی بر اشعه ایکس (آنالیز عنصری و فازی)
فصل 5 آشنایی با پرتو ایکس

5.1 مقدمه
5.2 تولید پرتو ایکس
5.3 جذب
5.4 برهمکنش پرتو ایکس با نمونه

فصل 6 بلورشناسی با پرتو ایکس
6.1 مبانی پراش پرتو ایکس
6.2 جهت و شدت پرتو پراشیده
6.3 روش های پراش
6.4 روش لاوه
6.5 روش بلور- دورانی
6.6 روش پودری
6.7 روش پراش سنجی

فصل 7 روش فلورسانس پرتو XRF)  x)
7.1 مقدمه
7.2 آنالیز تفکیک طول موج (WDS)
7.3 آنالیز تفکیک انرژی (EDS)
7.4 مقایسه روش های EDS و WDS
7.5 آماده سازی نمونه برای XRF
7.6 روش XRF جایگزینی برای شیمی تر

بخش چهارم روش های مبتنی بر پرتو الکترونی (آنالیز عنصری و ساختاری)
فصل 8 استفاده از پرتو الکترونی در مطالعه مواد

8.1 مقدمه
8.2 شناسایی ساختار مواد با استفاده از پرتو نوری
8.3 بزرگ نمایی
8.4 قدرت تفکیک
8.5 عمق میدان و عمق فوکوس
8.6 نقص ها در سیستم های اپتیکی
8.7 جایگزینی نور با الکترون
8.8 اصول کار میکروسکوپ الکترونی
8.9 برهمکنش الکترون با نمونه

فصل 9 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
9.1 اصول کار
9.2 اجزای دستگاه
9.3 کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری
9.4 پراش در میکروسکوپ الکترونی عبوری
9.5 الگوهای پراش در TEM
9.6 آماده سازی نمونه برای TEM
9.7 محدودیت های TEM

فصل 10 میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
10.1 نحوه کار دستگاه
10.2 به دست آوردن سیگنال در SEM
10.3 آشکارسازی الکترون های ثانویه
10.4 آشکارسازی الکترون های برگشتی (BE)
10.5 سیستم اپتیکی SEM
10.6 شاخص های کلیدی در میکروسکوپ الکترونی روبشی
10.7 تصاویر توپوگرافی در SEM
10.8 تصاویر ترکیب شیمیایی در SEM
10.9 الگوهای پراش در SEM
10.10 استفاده از سیگنال های دیگر در SEM
10.11 آماده سازی نمونه های SEM

فصل 11 آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی
11.1 مقدمه
11.2 آنالیز کیفی در میکروسکوپ الکترونی
11.3 آنالیز کمی و فاکتور ZAF

بخش پنجم روش های آنالیز و بررسی سطح
فصل 12 روش های آنالیز سطح

12.1 مقدمه
12.2 طیف سنجی فوتوالکترون پرتو
XPS)  x)
12.3 طیف سنجی الکترون اوژه (AES)
12.4 طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

فصل 13 روش های تصویرسازی از سطح
13.1 مقدمه
13.2 میکروسکوپی تونلی روبشی (STM)
13.3 میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
13.4 میکروسکوپی نیروی مغناطیسی(MFM)
13.5 میکروسکوپی میدان یونی (FIM)

بخش ششم روش های شناسایی کربن، گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن
فصل 14 روش های آنالیز عناصر N-O, C-S و H

14.1 مقدمه
14.2 روش های اندازه گیری کربن و گوگرد
14.3 روش های اندازه گیری نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن
منابع و مراجع
واژه نامه ی فارسی به انگلیسی
 

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: دکتر محمد تلافی نوغانی، مهندس وحید ابویی مهریزی
تعداد صفحه: 295
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001601651
وضعیت : منتشر شده
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب 9786001601651

نظرات کاربران درباره آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد توسط دکتر محمد تلافی نوغانی، مهندس وحید ابویی مهریزی نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد توسط انتشارت فدک ایساتیس منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مقایسه اقلام