ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب آسیب شناسی روانی 2 (دوم) (ویرایش دوم) اثر حسین آزاد

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
3 رای
ناشر بعثت

ناشر: بعثت

مولف: دکتر حسین آزاد

بر اساس DSM-IV-TR

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

پیشگفتار ویرایش اول................................................................................................................. 13

 پیشگفتار ویرایش دوم...................................................................................................17

فصل اول

اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک......................................................................... 20

واقعیت یا خیال............................................................................................................. 21

 موضوع‌هایی که باید بیاموزید...................................................................................... 21

مفهوم اسکیزوفرنی....................................................................................................... 23

سابقۀ تاریخی اسکیزوفرنی.......................................................................................... 24

 نظریۀ امیل کراپلین..................................................................................................... 25

 نظریۀ ایوجن بلولر........................................................................................................ 26

نظریۀ کورت اشنایدر.................................................................................................... 27

کاربردهای تشخیصی معاصر....................................................................................... 28

شیوع اسکیزوفرنی........................................................................................................ 29

سایکوزهای کوتاه مدت............................................................................................... 30

اختلال اسکیزوفرنی شکل.......................................................................................... 30

اختلالات طیف یا گسترۀ اسکیزوفرنی                            .................................................. 31

نشانه‌های اسکیزوفرنی................................................................................................................ 32

اختلالات فکری و گفتاری.................................................................................................. 34

هذیان‌ها........................................................................................................................ 35

انتشار فکر، تزریق فکر، تخلیۀ فکر............................................................................. 36

 از هم گسستگی تداعی‌ها ........................................................................................... 37

 اختلالات تکلمی.......................................................................................................... 39

 فقر محتوا.............................................................................................................. 39

واژه تراشی................................................................................................................... 40

کلمات متشابه الصوت.................................................................................................. 41

سالاد کلمات................................................................................................................ 42

اختلالات ادراکی.................................................................................................................. 43

از هم پاشیدگی دقت انتخابی...................................................................................... 43

توهم‌ها.......................................................................................................................... 44

اختلال در خلق و خو........................................................................................................... 45

اختلالات رفتار حرکتی........................................................................................................ 46

کناره‌گیری اجتماعی............................................................................................................. 47

آشفتگی در احساس خویشتن و فقدان اراده...................................................................... 48

نبودحساسیت به درد اسکیزوفرنی...................................................................................... 48

دوره‌های اسکیزوفرنی.................................................................................................................. 50

مرحله پیش نشانه‌ای........................................................................................................... 50

مرحله فعال........................................................................................................................... 51

مرحله باقیمانده..................................................................................................................... 51

ابعاد اسکیزوفرنی.......................................................................................................................... 52

بُعد فرایندی - واکنشی........................................................................................................ 52

بُعد علایم مثبت- منفی....................................................................................................... 54

بُعد پارانویید- غیرپارانویید............................................................................................ 55

انواع فرعی اسکیزوفرنی...................................................................................................... 55

اسکیزوفرنی نامنظم..................................................................................... 56

اسکیزوفرنی کاتاتونیایی............................................................................... 58

اسکیزوفرنی پارانویید.................................................................................... 60

سایکوز واکنشی کوتاه‌مدت و اختلال اسکیزوفرنی شکل........................ 62

اختلال سایکوتیک مشترک.......................................................................... 64

اختلالات هذیانی........................................................................................... 64

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی........................................................................................... 67

فصل دوم

نظریه‌ها، تحقیق‌ها و درمان‌های اسکیزوفرنی................................................................... 72

علل ایجاد کننده اسکیزوفرنی..................................................................................... 73

رویکرد زیست شناختی................................................................................................ 73

عوامل ژنتیک....................................................................................................... 73

بررسی‌های خانوادگی........................................................................................... 74

نظریۀ تک‌ژنی...................................................................................................... 75

 نظریۀ چندژنی....................................................................................................... 75

 ناهمگونی ژنی...................................................................................................... 76

مطالعات مربوط به همشکمان............................................................................. 76

 مطالعات مربوط به فرزندخواندگی....................................................................... 77

 نظریه‌های زیستی- شیمیایی...................................................................................... 78

فرضیۀ دوپامین..................................................................................................... 78

برش نگار‌ی PET مغز.............................................................................................................. 81

عفونت‌های ویروسی.................................................................................................................... 81

نابهنجاری‌های ساختمانی مغز ................................................................................... 82

مطالعات روانی- فیزیولوژیایی..................................................................................... 82

رویکرد یادگیری............................................................................................................ 84

اقتصاد ژتونی........................................................................................................ 86

آموزش مهارت‌های اجتماعی......................................................................................... 87

دیدگاه روان‌پویایی............................................................................................................... 88

عاطفه خانوادگی منفی................................................................................................. 89

روابط خانوادگی مختل................................................................................................. 91

حوادث خانوادگی فشارزای روانی................................................................................. 92

رویکرد شناختی............................................................................................................................ 93

الگوهای تفکر مختل..................................................................................................... 95

زبان ............................................................................................................................... 97

رویکرد اصالت وجودی- انسان‌گرایی...................................................................................... 100

دیدگاه اجتماعی......................................................................................................................... 102

رویکرد تعاملی............................................................................................................................ 104

شیوه‌های مختلف درمان اسکیزوفرنی..................................................................................... 107

درمانگری‌های زیست‌شناختی.................................................................................................. 108

داروهای ضد سایکوز متعارف.................................................................................................... 108

داروهای ضد سایکوتیک نوظهور............................................................................................. 110

درمانگری‌های روان‌پویایی....................................................................................................... 111

درمانگری‌های رفتاری............................................................................................................... 111

درمانگری‌های شناختی............................................................................................................. 112

درمانگریهای اجتماعی............................................................................................................ 112

درمانگری‌های انسان‌گرایی- اصالت وجودی.................................................................... 112

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی................................................................................................ 112

فصل سوم

روان آشفتگی، زوال عقل، یادزدودگی و سایر اختلال‌های شناختی............................. 117

حقیقت یا افسانه........................................................................................................ 119

 هدفهای یادگیری.................................................................................................... 119

 اختلال‌های شناختی با خاستگاه‌های عضوی......................................................... 122

 طبقه بندی D.S.M. IV..................................................................................... 123

مشکلات تشخیصی.................................................................................................. 125

روان‌آشفتگی.............................................................................................................. 126

 روان آشفتگی ناشی از مواد.............................................................................. 128

زوال عقل‌ها............................................................................................................... 129

زوال عقل انحطاطی اولیه................................................................................ 129

بیماری آلزایمر............................................................................................................ 132

بیماری پیک............................................................................................................... 134

زوال عقل چند انفکارکتوسی.................................................................................... 135

زوال عقل ناشی از عفونت HIV-I......................................................................... 135

آیا سوار شدن بر اسباببازیهای ارتعاشی همراه با فراز و نشیبهای گسترده و رعبآور شدید میتواند موجب آسیب مغزی شود؟      137

غربالگری آسیب شناختی یادزودگی (آزمون یادزودگی)......................................................... 138

سندرم‌های شناختی........................................................................................................... 139

سندرم یادزدودگی روانزاد.......................................................................................... 139

سندرم هذیانی عضوی............................................................................................... 139

سندرم توهم عضوی.................................................................................................. 139

سندرم عاطفی عضوی............................................................................................... 140

سندرم شخصیت عضوی........................................................................................... 140

اختلالات مربوط به غدد درونریز............................................................................................ 140

اختلال میکزودما......................................................................................................... 140

بیماری آدیسون........................................................................................................... 140

سندرم کوشینگ.......................................................................................................... 140

فصل چهارم

اختلال‌های شناختی با علت‌های مغزی گوناگون........................................................... 142

 اختلال ژنتیکی........................................................................................................... 143

 بیماری هانتینگتون............................................................................................. 145

 کمبود انتقال دهندۀ عصبی........................................................................... 146

 بیماری پارکینسون......................................................................................... 146

 یافتهها و نظریههای جدید دربارۀ پارکینسون.............................................. 146

عفونت و فلج عمومی.................................................................................... 147

عفونت‌های سفلیسی..................................................................................... 147

کمبودهای تغذیهای: سندرم کورساکوف و پلاگرا............................................. 148

نقش مکملهای غذایی................................................................................ 149

جراحت‌ها و تومورهای مغزی........................................................................... 150

اختلالات چند علیتی......................................................................................................... 154

حملۀ صرع بزرگ، حملۀ صرع کوچک.................................................................... 157

صرع روانی - حرکتی................................................................................................ 159

عوامل روان‌شناختی صرع................................................................................................. 160

درمان صرع........................................................................................................................ 160

انسداد خون‌رسانی رویدادهای مغزی عروقی.................................................................. 162

رویکرد وحدت یافته نسبت به اختلال‌های مغزی................................... 165

سالخوردگی و تغییر شخصیت................................................................................... 168

حمله‌های افسردگی........................................................................................ 170

موارد تازه‌ای از اسکیزوفرنی............................................................................. 170

تفکر پارانوییدی............................................................................................. 171

خود بیمارانگاری............................................................................................ 171

خلاصۀ فصلهای سوم و چهارم و مفاهیم کلیدی.......................................................... 176

فصل پنجم

اختلالات مربوط به سوءاستفاده از مواد........................................................................... 181

اختلالات مربوط به مواد........................................................................................... 182

سوء مصرف، وابستگی، ترک، و مسمومیت............................................................. 183

وابستگی به مواد................................................................................................ 183

وابستگی روان‌شناختی در برابر وابستگی فیزیولوژیایی.................................. 186

راههای وابستگی دارویی.......................................................................................... 187

اعتیاد یا وابستگی...................................................................................................... 189

چشم‌اندازهای چندگانۀ فرهنگی............................................................... 190

سوءمصرف الکل و اقلیت‌های نژادی....................................................... 190

داروهای راه‌گشا......................................................................................................... 192

کُند کننده‌ها................................................................................................................ 193

 الکل.................................................................................................................... 193

 عوامل آسیبزا برای ابتلاء به الکل........................................................................... 196

  الکلیسم: بیماری، نقص اخلاقی، یا الگوی رفتاری؟....................................... 198

  تأثیرات روان‌شناختی الکل............................................................................... 199

 مسکن‌ها و داروهای ضد اضطراب.......................................................................... 202

افیون‌ها .............................................................................................................. 203

مورفین................................................................................................................ 204

هرویین............................................................................................................... 204

تحریک‌زاها................................................................................................................ 206

  آمفتامین‌ها.......................................................................................................... 206

  کافیین و نیکوتین.............................................................................................. 206

  کوکایین و کراک............................................................................................... 207

توهم‌زاها..................................................................................................................... 208

   ماری جوانا.......................................................................................................... 208

LSD................................................................................................................ 210

فن سیکلیدین............................................................................................................ 211

مت آمفتامین.............................................................................................................. 211

اکستازی..................................................................................................................... 212

سبب‌شناسی اختلالات سوءاستفاده از دارو............................................................. 214

درمان اختلالات سوءاستفاده از دارو........................................................................ 215

درمان اعتیاد به هرویین با متادون................................................................... 215

درمان سایر اختلالات سوءاستفاده از دارو....................................................... 216

روشهای ترک سیگار........................................................................................ 216

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی.................................................................................. 217

فصل ششم

اختلالات و انحراف‌های جنسی....................................................................................... 220

اختلال‌های هویت جنسی......................................................................................... 223

تغییر جنسیت‌گرایی............................................................................................ 223

اختلال هویت جنسی کودکی........................................................................... 225

درمان اختلال‌های هویت جنسی..................................................................... 227

بازسازی جنسی به‌وسیلۀ جراحی.............................................................. 228

انحراف‌های جنسی............................................................................................ 230

شیءگرایی.......................................................................................................... 231

شیء گرایی بهصورت پوشیدن لباس جنس مخالفگرایی............................ 232

زنا با محارم........................................................................................................ 233

بچه‌گرایی جنسی............................................................................................... 234

تماشای بدن یا اعمال جنسی‌گرایی............................................................... 235

آلت‌نمایی............................................................................................................ 236

سادیسم و مازوخیسم جنسی.......................................................................... 236

همجنسگرایی.................................................................................................. 238

چه عواملی موجب همجنسگرایی میشوند؟........................................................... 239

انحراف‌های جنسی که به‌صورت معین مشخص نشده‌اند..................................... 239

درمان انحراف‌های جنسی........................................................................................ 240

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی................................................................................ 242

فصل هفتم

بدکارکردهای جنسی......................................................................................................... 245

هدفهای یادگیری.................................................................................................... 246

اختلال‌های جنسی و چرخۀ پاسخ جنسی انسان.................................................... 246

 بدکارکردهای جنسی: توصیف‌ها و سبب‌شناسی..................................................... 250

  اختلال‌های میل جنسی.................................................................................... 251

  اختلال‌های انگیختگی جنسی.......................................................................... 252

  اختلال‌های اوج لذت جنسی............................................................................ 253

 اختلال‌های درد جنسی .................................................................................... 254

نظریه‌های کلی بدکارکردهای جنسی...................................................................... 255

نظریههای انحطاطی و امتناعی جنسی.................................................................... 255

 دیدگاههای معاصر..................................................................................................... 257

 سایر دیدگاه‌های معاصر............................................................................................ 258

 درمان بدکارکردهای جنسی..................................................................................... 259

  آموزش جنسی................................................................................................... 259

 کاهش اضطراب................................................................................................ 259

 تغییر افکار و نگرش‌ها....................................................................................... 260

درمان زوجین..................................................................................................... 260

فنون روان‌پویایی............................................................................................... 260

روش‌های بدنی و پزشکی................................................................................. 260

درمان کم‌میلی جنسی- یک رویکرد وحدت یافته.................................................. 260

ایدز: مبارزه‌ای در علوم رفتاری......................................................................................... 262

وسعت مساله.............................................................................................................. 262

توصیف بیماری.......................................................................................................... 263

گسترش بیماری......................................................................................................... 264

پیشگیری.................................................................................................................... 265

درمان بیماران دارای HIV مثبت و مبتلا به ایدز................................................. 266

ایدز و خط مشی عمومی........................................................................................... 267

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی................................................................................ 268

فصل هشتم

روش‌های رواندرمانگری و معالجه................................................................................. 271

رواندرمانگری و ارزیابی........................................................................................... 271

واقعیت یا خیال ......................................................................................................... 271

اهداف یادگیری.......................................................................................................... 271

روان‌درمانگری........................................................................................................... 272

مفهوم و تعریف روان درمانگری............................................................................... 273

شکل‌های روان درمانگری........................................................................................ 275

تحلیل روانی و درمانگری روان‌پویایی..................................................................... 275

نظریه تحلیل روانی................................................................................................... 278

درمانگریهای جهت یافتۀ تحلیل روانی و روانپویایی......................................................... 280

درمانگری بین شخصی................................................................................................. 281

روابط موضوعی، روانشناسی خود............................................................................... 281

ارزیابی درمانگریهای انسانگرایانۀ وحدت یافته..................................................... 282

درمانگری‌های شناختی................................................................................................ 283

درمانگری‌های انسان­گرایی و اصالت وجودی........................................................... 284

درمانگری درمانجومداری................................................................................... 285

درمانگری اصالت وجودی.................................................................................. 286

 گشتالت درمانگری.............................................................................................. 286

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی................................................................................................ 288       

فصل نهم

درمانگری‌های رفتاری....................................................................................................... 291

روش‌های کاهش اضطراب...................................................................................... 291

آموختن آرامش عضلانی.................................................................................. 292

حساسیت‌زدایی منظم........................................................................................ 292

هیپنوتیزم............................................................................................................. 293

مواجهه و غرقه‌سازی......................................................................................... 294

درمانگری بیزار کننده.......................................................................................... 295

ارزیابی درمانگری رفتاری................................................................................... 296

استفادۀ نظام دار از تقویت.................................................................................. 296

اقتصاد ژتونی....................................................................................................... 297

سرمشق‌گیری..................................................................................................... 298

اصلاح رفتار........................................................................................................ 299

درمانگری گروهی...................................................................................................... 299

نمایشگری روانی....................................................................................................... 300

خانواده درمانگری...................................................................................................... 301

گروه درمانگری رفتاری............................................................................................. 303

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی.................................................................................. 303

فصل دهم

 تحقیق و پژوهش دربارۀ درمانگریهای روانشناختی.................................................. 305

درمانگریهای رفتاری- شناختی................................................................................ 307

درمانگری تلقیح استرس............................................................................................ 307

درمانگری شناختی بک.............................................................................................. 308

درمانگری رفتاری- منطقی- هیجانی....................................................................... 310

پژوهش دربارۀ انواع درمانگری‌های روان‌شناختی.................................................... 311

ملاحظات روش‌شناختی............................................................................................. 311

مطالعات پیامدی......................................................................................................... 312

پژوهش تک آزمودنی................................................................................................. 314

نمونۀ بالینی پژوهش تک آزمودنی............................................................................ 315

توصیف یک شخص از رواندرمانگری...................................................................... 316

مقایسۀ انواع درمانگری‌ها........................................................................................... 318

درمانگر و جریان درمانگری....................................................................................... 322

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی................................................................................... 324

فصل یازدهم

درمانگری‌های زیست شناختی......................................................................................... 327

تشنج درمانگری الکتریکی........................................................................................ 327

دارودرمانگری............................................................................................................. 329

نقش پژوهش در پدیدآیی داروها............................................................................. 330

 بستری شدن در بیمارستان....................................................................................... 334

دارودرمانی یا رواندرمانی......................................................................................... 338

 درمانهای ترکیبی..................................................................................................... 339

خلاصۀ فصل و مفاهیم کلیدی................................................................................ 341

واژهنامه...................................................................................................................... 344

 منابع و مأخذ............................................................................................................... 353

 آثار دکتر آزاد.............................................................................................................. 362


به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

پیشگفتار ویرایش اول

خدای بزرگ را سپاس و ستایش که این امکان فراهم شد تا جلد دوم آسیب‌شناسی روانی که در واقع دنباله و مکمل مطالب جلد اول آسیب‌شناسی روانی است چاپ و منتشر شود.

بدیهی است که لازم بود هرچه سریعتر این مهم انجام پذیرد، ولی یکی از دلایل این تأخیر (و نه همه دلایل)، انتظار انتشار چهارمین دستورالعمل تشخیصی و آماری اختلال­های روانی DSM IV بود تا در حد امکان مطالب کتاب براساس آن دستورالعمل باشد و تغییرات احتمالی در طبقه‌بندی­ها، تشخیص­ها، ویژگی­ها، علل و درمان­های اختلالات روانی مورد توجه قرار گیرد. بدینترتیب سعی شده است که مطالب کتاب بر اساس DSM IV (1994) باشد، مگر به هنگام احساس ضرورت که اختلالات و اصطلاحاتی که در دستوالعمل­های قبلی (DSM III-R و DSM III) وجود داشته است نیز برای آگاهی و اطلاع محققان و دانش‌پژوهان مورد توجه واقع شده است.

در این­جا به اختصار تغییرات عمده‌ای که در DSM III-R صورت گرفته و در DSM IV منعکس شده است از نظرتان خواهد گذشت :

1- اختلالاتی که اولین علایم آن­ها معمولاً در خردسالی، کودکی، یا نوجوانی مورد تشخیص قرار می‌گیرند ـ به جز عقب‌ماندگی ذهنی که در DSM III-R روی محور II کدگذاری شده بود ـ در DSM IV روی محور I کدگذاری شده است. بدین ترتیب اختلال­های نفوذکننده مربوط به رشد (مانند اختلال اوتیستیک)، اختلالات یادگیری (نام قبلی آن اختلال­های مهارت­های تحصیلی)، اختلال مهارتهای حرکتی، اختلال­های ارتباطی، اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه، اختلال لجبازی ـ نافرمانی، اختلال سلوکی، اختلالات مربوط به خوردن و تغذیه، اختلالات تیک، اختلالات تخیله، اختلال اضطراب جدایی، لالی انتخابی، اختلال دلبستگی واکنشی خردسالی یا اوایل کودکی، و اختلال حرکتی قالبی (اختلال عادتی) در محور I کدبندی شده­اند.

بنابراین تنها اختلالات شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی در DSM IV روی محور II کدبندی شده‌اند.

اختلال رت Rett، که ویژگی عمده آن واپس‌روی در رشد به­هنجار و کاهش رشد سر، بین سنین 5 تا 48 ماهگی، از دست دادن مهارت­های دستی هدفدار که قبلاً کسب شده‌اند بین سنین 5 تا 30 ماهگی، پیدایش ضعف هماهنگی در حرکات پاها و تنه، و ظهور آن به تنهایی در دختران؛ اختلال از هم پاشیدگی کودکی disintegrative و اختلال آسپرگر Asperger که تفاوت آن با اوتیسم نبود تأخیر در رشد زبان است در DSM IV به اختلالات نفوذ کننده مربوط به رشد افزوده شده است.

اختلال کمبود توجه ـ بیش فعالی، در DSM IV به سه نوع فرعی (بی‌توجهی غالب، بیش‌فعالی ـ تکانه‌ای غالب، و مختلط) تقسیم شده است.

اختلال سلوک در DSM IV به صورت دو نوع فرعی یعنی «بیرون ماندن از خانه در شب» و «تهدید کردن دیگران» اصلاح و تغییر یافته است. این اصلاح، رفتارهای مشخص زنان مبتلا به اختلال سلوک، واز نظر موضوعی پرخاشگری نسبت به افراد و حیوانات، تخریب اموال، فریب­­کاری، دزدی، و زیر پا گذاشتن قوانین را در برگرفته است. سن شروع نیز مورد توجه واقع شده است. بدین معنی که اگر سن شروع زودتر باشد، پیش آگهی آن بدتر و احتمال رفتار پرخاشگرانه و اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی بیشتر است.

بی‌اشتهایی روانی و پراشتهایی روانی از اختلال­های تغذیه و خوردن حذف و در بخشی جداگانه‌ از اختلالات خوردن آورده شده­اند.

اختلال مربوط به تغذیه خردسالی یا اوایل کودکی برای تشخیص نوزادان و کودکانی که به قدر کافی غذا نمی‌خورند یا در افزایش و حفظ وزن خود مشکل دارند به اختلالات خوردن و تغذیه اضافه شده است.

در مورد اختلال­های تیک، بالاترین حد سنی برای ظهور این اختلال از 21 سالگی به 18 سالگی کاهش یافته است.

دو اختلال اضطراب جدایی و اختلال دلواپسی بیش از اندازه در یکدیگر ادغام و تنها به صورت اختلال اضطراب جدایی ارایه شده است.

کلمات لاتین لالی انتخابی از Elective mutism در DSM III-R به Selective mutism تغییر نام داده است تا جنبه توصیفی آن کمتر شده و نشان‌دهنده وجود انگیزه باشد.

2- اختلالات و سندرم­های روانی عضوی به روان آشفتگی، زوال عقل، یاد زدودگی، و سایر اختلالات شناختی تغییر نام داده‌اند، زیرا اصطلاح روانی عضوی به صورت تلویحی این معنی را دربرداشت که سایر اختلالات مطرح شده فاقد علت «عضوی» هستند. دو اختلال شناختی یعنی روان آشفتگی ناشی از سبب‌شناسی­های چندگانه و زوال عقل ناشی از سبب‌شناسی­های چندگانه به این دسته اختلالات اضافه شده­اند.

3- سازمان‌بندی و اصطلاحات اختلال­های دوقطبی در DSM IV تغییر کرده و به اختلال‌های دو قطبی نوع I و اختلال دوقطبی نوع II تقسیم شدهاند.

اختلال دوقطبی نوع I، خود شامل شش نوع اختلال است : (الف) تک حملۀ مانیایی، که برای توصیف آن تنها یک حمله مانیایی بدون حمله‌های افسردگی شدید در گذشته ذکر شده است که بازگشت آن یا به صورت دوقطبی بودن و تغییر به افسردگی است یا شامل دست‌کم یک فاصله دو ماهه بدون نشانه‌های مانیایی است؛ (ب) حملۀ کاملاً جدید هیپومانیایی، که به صورت حمله هیپومانیایی کاملاً جدید ظاهر شده و قبل از آن دست‌کم یک حمله مانیایی یا حمله مختلط مانیایی افسردگی وجود داشته است؛ (ج) حمله کاملاً جدید مانیایی، که به صورت یک حمله کاملاً جدید مانیایی جلوه‌گر شده و قبل از آن دست‌کم یک حمله شدید افسردگی وجود داشته است؛ (د) حمله کاملاً جدید مختلط، که به صورت یک حمله مختلط کاملاً جدید متجلی شده و قبل از آن دست‌کم یک حمله شدید افسردگی وجود داشته است؛ (هـ) حمله افسردگی کاملاً جدید، که بهصورت حمله افسردگی کاملاً جدید ظاهر شده و قبل از آن دست‌کم یک حمله مانیایی وجود داشته است؛ (و) حمله کاملاً جدید نامشخص، که به استثنای دوام آن، کاملاً جدید است و با حمله‌های مانیایی، هیپومانیایی، و مختلط، یا افسردگی شدید همراه است.

اختلال دوقطبی نوع II، که دارای تاریخچه‌ای از یک یا چند حمله افسردگی شدید است که با تاریخچه‌ای از دست‌کم یک حمله هیپومانیایی همراه است و هیچگاه حمله مانیایی وجود نداشته است.

4- اختلال شخصیت فعل‌پذیر ـ پرخاشگر از طبقه‌بندی DSM IV حذف شده است.

اختلالات جدیدی که به طبقه‌بندی DSM IV اضافه شده عبارتاند از :

اختلال رت

اختلال از هم پاشیدگی کودکی

اختلال اسپرگر

اختلال تغذیه خردسالی یا اوایل کودکی

روان آشفتگی ناشی از سبب شناسی‌های چندگانه

زوال عقل ناشی از سبب‌شناسی‌های چندگانه

اختلال کاتاتونیایی ناشی از یک حالت پزشکی عمومی

اختلال دوقطبی نوع II

اختلال استرسی حاد

بدکارکردی جنسی ناشی از مواد

اختلال خواب مربوط به تنفس

اختلالاتی که در DSM III-R وجود داشته ولی در DSM IV حذف شده یا به صورت طبقات فرعی دیگری آمده عبارت­اند از:

بریده‌گویی

اختلال دلواپسی بیش از اندازۀ کودکی

اختلال اجتنابی کودکی

اختلال کمبود توجه نامتمایز

اختلال هویت

تغییر جنسیت‌گرایی

مسمومیت الکلی ناشی از واکنش خاص فردی

اختلال شخصیت فعل‌پذیر ـ پرخاشگر

حسین آزاد

پیشگفتار ویرایش دوم

هر لحظه و هر آن رویداد برجستهای در علم به وقوع میپیوندد. مثلاً زیستشناسان تحولگرا سالهای متمادی بر این پیش فرض تأکید میورزیدند که جریان تحول تدریجی است، اما با شواهد تازهای که رو به رو شدهاند به این باور نایل گردیدهاند که تحول ناگهانی و در پاسخ به حوادث فاجعهآمیز محیطی و طبیعی مانند سیل، زلزله، جنگ، شهابسنگها، و انفجارهای کیهانی است. یا آن که، دانش زمینشناسی به دلیل کشف این نظریه که سطح زمین از اجرام و لایههایی تشکیل شده است که حرکت دایمی آنها موجب تودههای بادآورده، آب آورده، کوهها، شکافها و از این قبیل میشود، دستخوش تحول گردیده است.

در آسیبشناسی روانی نیز توجه محققان و دانشمندان همواره معطوف به عوامل روانشناختی، زیستشناختی، و اجتماعی جدا و متمایز از یکدیگر بوده است، رویکردی که در بسیاری از بحثها و بررسیهای مختلف به چشم میخورد. از آن جمله میتوان مواردی از این قبیل را نام برد که: ژن جدیدی برای ابتلاء به افسردگی یا اسیکزوفرنی کشف شده است، یا یک بدکارکردی زیستشناختی دربارۀ آلزایمر شناسایی شده است، یا اهمیت تجربههای دوران کودکی بهعنوان «علت اختلالات روانشناختی» به اثبات رسیده است.

پیشرفتها و کشفیات جدید در آسیبشناسی روانی نشان دادهاند که دانش ژنتیک و عصبشناسی بستگی به درک و فهم تأثیرات عوامل روانی و اجتماعی بر عملکرد انتقال دهندگان عصبی و حتی ظهور آمادگیهای ژنتیکی دارند. یا درک و فهم جریانهای رفتاری، شناختی، اجتماعی، و هیجانی بستگی به درک و فهم عوامل زیستشناختی و ژنتیکی دارند. از جمله میتوان تأثیر تجارب رفتاری و اجتماعی اولیه را بر ساختار و عملکرد بعدی مغز نام برد، یا اطلاعات جدید درباره رابطه شبکههای اجتماعی و بسیاری از آسیبهای روانی، یا کشفیات جدید درباره درمانهای روانی اجتماعی سرطان، و یا آنچه تاکنون توجه کمی بدان مبذول گردیده است، تاثیر هیجانها بر آسیبهای روانی. بررسیهای جدید نمایانگر آناند که یافتههای علمی درباره هیجانها با کشفیات اجتماعی، شناختی، و زیستشناختی درهم بافته و تنیدهاند.

بنابراین گرچه در چاپهای قبلی آسیبشناسی روانی 2 پایه و اساس هر بحث و بررسی چهارمین دستورالعمل تشخیص و آماری اختلالات روانی DSM-IV بوده است، ولی در ویرایش دوم این کتاب کوشش شده است تا به همان گونه که در تجدیدنظر این دستورالعمل یعنی DSM-IV-TR ملاحظه میشود عوامل اجتماعی، بین شخصی، و فرهنگی مورد توجه واقع شوند، هر چند ممکن است که این راه بیپایان همچنان ادامه داشته باشد و رسیدن به مقصود نهایی مستلزم تلاشهای پویندگان و محققان دانش آسیبشناسی روانی برای کشف واقعیات ناشناخته و ابهامآمیز بسیاری از علل و درمانهای اختلالات روانی باشد.

در اینجا لازم می­دانم که از توجه و عنایت مسئولان موسسه انتشارات بعثت بهویژه  آقای مهندس عباس میقانی مدیرعامل محترم و از زحمات آقای  محسن میقانی بابت  نظارت بر جریان ویراستاری چاپ، و امور فنی این کتاب صمیمانه قدردانی نمایم.

حسین آزاد

مشخصات کتاب آسیب شناسی روانی 2 (دوم) (ویرایش دوم) اثر حسین آزاد

مشخصات کتاب
موضوع: روان شناسی
مولف / مترجم: حسین آزاد
ناشر: بعثت
مولف: حسین آزاد
تعداد صفحه: 368
قطع : وزيري
نوبت چاپ: 8
سال چاپ : 1393
نوع جلد: وزيري
شابک: 9786005116410
ناشر بعثت
کد کتاب 9786005116410

نظرات کاربران درباره کتاب آسیب شناسی روانی 2 (دوم) (ویرایش دوم) اثر حسین آزاد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب آسیب شناسی روانی 2 (دوم) (ویرایش دوم) اثر حسین آزاد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب آسیب شناسی روانی 2 (دوم) (ویرایش دوم) اثر حسین آزاد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب آسیب شناسی روانی 2 (دوم) (ویرایش دوم) اثر حسین آزاد

کتاب روانشناسی روان شناسی خرید اینترنتی کتاب روانشناسی روانشناسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام