ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

تحقیق کیفی در علوم اجتماعی اثر عادل ابراهیمی

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
6 رای

ناشر: لویه

مولفین: عادل ابراهیمی لویه، سلیمان میرزائی راجعونی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب

پیشگفتار    ...5

بخش اول: مبانی و مفاهیم
فصل اول: علم و پژوهش اجتماعی    15

مقدمه
1-1- جانشین‌های پژوهش اجتماعی    17
1-1-1- دانش ناشی از تجربه شخصی و معرفت عامیانه    18
1-1-2- دانش مربوط به متخصصین و صاحبان اقتدار    19
1-1-3- پیام‌های عام و رسانه‌ها    20
1-1-4- دانش مربوط به عقاید ایدئولوژیکی و ارزش‌ها    21
1-2- علم چگونه کار می‌کند ؟    21
1-2-1- علم    21
1-2-2- شبه علم یا علم بُنجل و علم واقعی    23
1-2-3- اجتماع علمی    23
1-2-4- هنجارها و ارزش‌های اجتماع علمی    24
1-2-5- روش علمی، نگرش یا جهت‌گیری    26
1-2-6- نقش مجلات تخصصی در علم    26
1-3- ابعاد و سنخ¬های پژوهش اجتماعی    25
1-4- مراحل و فرآیند پژوهش    39
منابع فصل    42

فصل دوم: نظريه و پژوهش اجتماعی    43

مقدمه
2-1- نظریه چیست؟    45
2-2- نظریه‌ اجتماعی و مقایسه‌ آن با ایدئولوژی    46
2-3- اجزای نظریه اجتماعی    48
2-3-1- مفروضات    48
2-3-2- مفاهیم    48
2-3-3- روابط    53
2-4- ابعاد نظریه    54
2-4-1- جهت نظریه‌پردازی    55
2-4-2- سطح تحلیل    56
2-4-3- تمرکز نظری    58
2-4-4- شکل‌های تبیین    58
2-4-5- بُرد نظریه    69
2-5- نظریه و پژوهش: پویایی دوگانه    72
منابع فصل    75


فصل سوم: معانی روش‌شناسی    77


مقدمه
3-1- سه رهيافت روش‌شناختی سنت‌های مهم در علوم اجتماعی    84
3-1-1- علم اجتماعي پوزيتيويستی    86
3-1-2- علم اجتماعي تفسيري    92
3-1-3- علم اجتماعي انتقادي    98
3-2- روش موردی بسط‌يافته و علم اجتماعي انتقادي    105
3-3- پژوهش فمينيست و پست مدرن    106
3-3-1- ويژگي‌هاي پژوهش فمينيستي    107
3-4- پژوهش پست‌مدرن    107
3-4-1- ويژگي‌هاي پژوهش اجتماعي پست‌مدرن    108
3-5- خلاصه‌ای از تفاوت‌های مطرح میان سه رهیافت    109
3-6- ويژگي‌هاي مشترك سه رهيافت    110
منابع فصل   112


بخش دوم: راهبردهای تحلیلی

فصل چهارم: علم نظريه زمينی و کدگذاری نظری    121


4-1- نظریه زمینی چیست؟    122
4-2- اهداف انجام پژوهش نظریه زمینی    123
4-3- گردآوری داده‌ها و نمونه‌گیری نظری    124
4-4-کد گذاری    126
4-4-1- کدگذاری اولیه    126
4-4-2- کدگذاری متمرکز    129
4-4-3- کدگذاری نظری    131
4-5- قیاس ظنّی در نظریه زمینی    133
4-6- یادداشت‌برداری و مرتب‌سازی    135
4-7- کیفیت در پژوهش نظریه زمینی    139
منابع فصل    141


فصل پنجم: تحليل محتوای کيفی    145

5-1- تحلیل محتوای کیفی چیست؟    147
5-2- خاستگاه¬های تحلیل محتوای کیفی کدامند؟    148
5-2-1- پیدایش تحلیل محتوای کیفی    148
5-2-2- یک نمونه کلاسیک در تحلیل محتوای کیفی    149
5-2-3- توسعه بیشتر تحلیل محتوای کیفی    149
5-3- تحلیل محتوای کیفی چه رابطه‌ای با روش‌های دیگر دارد؟    150
5-3-1- تحلیل محتوای کمی و کیفی    150
5-3-2- تحلیل محتوای کیفی و دیگر روش‌های پژوهشی کیفی    151
5-4- تحلیل محتوای کیفی را چگونه انجام دهیم؟    152
5-4-1- آماده‌سازی داده‌ها    152
5-4-2- ایجاد یک چارچوب کدگذاری    152
5-4-3- چارچوب کدگذاری    153
5-4-4- تنظیم و ایجاد مقوله‌ها    154
5-4-5- تعریف مقوله‌ها    155
5-4-6- تجدید نظر و بسط چارچوب    156
5-4-7- مرحله پایلوت    158
5-4-8- انتخاب و آماده سازی مواد    158
5-4-9- کدگذاری آزمایشی    158
5-4-10- ارزیابی و تعدیل چارچوب کدگذاری    159
5-4-11- مرحله تحلیل اصلی    159
5-4-12- ارائه یافته‌ها    160
5-5- کاربردها و دیدگاه‌ها    160
5-5-1- کاربردها    160
5-5-2- دیدگاه‌ها    161
منابع فصل    162

فصل ششم: پديدارشناسی به عنوان يک روش پژوهشی    165


6-1-پدیدارشناسی چیست؟    166
6-1-1- ندای پدیدارشناسی: به خود اشیاء برگردید!    166
6-1-2- پدیدارشناسی دنیوی: کند و کاو ساختارهای معنادار زیست جهان    169
6-2- پدیدارشناسی به عنوان جامعه‌شناسی اولیه    171
6-2-1-تحلیل پدیدارشناختی زیست ـ جهان به عنوان جامعه‌شناسی اولیه    171
6-2-2- نظریه عملی زیست ـ جهان به عنوان انسان‌شناسی اجتماعی    172
6-3- رابطه بین جامعه‌شناسی اولیه و پژوهش تجربی    173
6-3-1- ایجاد داده‌های تجربی    174
6-4- مثلث‌بندی / سه گوشه‌سازی    175
6-5- جامعه‌شناسی پدیدارشناختی: رهیافتی جدید به پژوهش تجربی    176
6-5-1- جامعه‌شناسی پدیدارشناختی به عنوان یک پارادایم جامعه‌شناختی جدید    176
6-6- برنامه روش‌شناسی مردم‌نگار    177
6-7- نمونه جدیدی از جامعه‌شناسی پدیدارشناختی: تیرانداز نیو اورلئانز    179
6-8- پدیدارشناسی به عنوان یک رویه پژوهشی تجربی    181
6-9- تحلیل پدیدارشناختی زیست ـ جهان‌های کوچک    181
6-10- هرمنوتیک پدیدارشناختی    184
6-11- پدیدارشناسی قومی    185
6-12- محدودیت‌های پدیدارشناسی و چشم‌اندازهای آینده    186
منابع فصل  189


فصل هفتم: مطالعه موردی    191

7-1- مطالعه موردی چيست؟    192
7-2- شناخت عمیق: هدف اصلی پژوهش مطالعه موردی    193
7-3- انتخاب مورد    196
7-4- روش‌های مفید گردآوری و تحلیل داده‌ها برای پژوهش مطالعه موردی    200
7-5- نظریه‌سازی و نظریه‌آزمایی با استفاده از پژوهش مطالعه موردی    200
7-6- اهداف پژوهش مطالعه موردی    200
7-7- پیشنهاداتی در رابطه با انتخاب اهداف پژوهش مطالعه موردی    202
7-8- قضایای اساسی در پژوهش مطالعه موردی    203
7-9- اصول مبنایی انجام پژوهش مطالعه موردی    205
7-9-1- اصل اول: اثرات ترکیبی، نه خالص    206
7-9-2- اصل دوم: تفکر ناخودآگاه، نه خودآگاه    206
7-9-3-اصل سوم: طرح‌های پویا، نه برش مقطعی    207
7-9-4-اصل چهارم: وابسته به بستر، نه رها از بستر    207
7-9-5-اصل پنجم: تصمیم‌سازی ربط دهنده ـ جدا کننده، نه جبران کننده    208
7-9-6-اصل ششم: تفکر سیستم‌ها، نه شرایط مستقل در برابر شرایط وابسته    208
7-9-7-اصل هفتم: چند نفر، نه یک نفر    209
7-9-8-اصل هشتم: تصمیمات خرسند کننده، نه بهینه    209
7-9-9- اصل نهم: شواهد بدون عکس‌العمل یا بدون مزاحمت، نه فقط مصاحبه یا مشاهده    209
7-9-10- اصل دهم: گردآوری و تفسیر داده‌های بصری، نه فقط داده‌های کلامی    210
7-10-کاربرد پژوهش مطالعه موردی    211
منابع فصل    215


فصل هشتم: قوم‌نگاری    217

8-1- قوم‌نگاری چیست؟    219
8-2- زمینه‌ها و سنت‌های فکری مؤثر در تکوین و رشد قوم‌نگاری    220
8-3- قوم‌نگاری نوعی تشریک مساعی    222
8-4- قوم‌نگاری هرمنوتیک است    223
8-5- قوم‌نگاری خلاق و سازنده است    223
8-6- قوم‌نگاری به عنوان پژوهش دست اول    224
8-7- قوم‌نگار به عنوان ابزار پژوهشی    224
8-8- مشارکت به عنوان مدل پژوهشی: قوم‌نگار به عنوان دانشجو    225
8-9- انواع مطالعات قوم‌نگاری    226
8-10- انتخاب موضوع تحقیق و بسط یک پروژه تحقیقی    231
8-10-1- در کجا می‌توان موضوعات پژوهشی را جستجو کرد؟    231
8-10-2- اندیشیدن درباره امور نامعلوم به عنوان پدیده‌های قابل کشف    231
8-10-3- رفتار و دانش فرهنگی در عمل به عنوان اهداف تحقیق    232
8-10-4- مسایل قابل دسترس    232
8-10-5- مسایل خصوصی    232
8-11- چرخش یک ایده یا مبحث در سئوال پژوهشی    233
8-11-1- ربط سئوالات به روش‌ها    234
8-12- روش‌های مهم در پروژه قوم‌نگاری    234
8-12-1- مصاحبه‌ها    234
8-12-2- نقشه‌ها و نمودارها    235
8-13- رهنمودهایی برای گردآوری داده‌ها و یادداشت‌برداری    235
8-14- دسته‌بندی و کدگذاری داده‌ها    236
8-15-کاربرد قوم‌نگاری در حوزه‌های مختلف    236
منابع فصل    237


فصل نهم: روش اسنادی    239


9-1- روش اسنادی چیست؟    279
9-2- مشاهده علمی اجتماعی و نگرش تکوینی تحلیل    240
9-3- جامعه‌شناسی شناخت، روش‌شناسی مردم‌نگار، پدیدارشناسی اجتماعی و روش اسنادی    241
9-4- شناخت ارتباطی و ربطی    243
9-5- شناخت غیر نظری، ضمنی و ثبت شده    244
9-6- فهم و تفسیر    245
9-7- جامعه‌شناسی منطق عملی شناخت، هرمنوتیک عملی و تفسیرگرایی    246
9-8- بنیان‌های اساسی معنا در عمل و تعامل    247
9-9- مراحل مؤثر روش اسنادی در پژوهش عملی    248
9-9-1- فرمول‌بندی تفسیر    249
9-9-2- تأمل در تفسیر    249
9-9-3- تأمل در تفسیر و تحلیل مقایسه‌ای درون موردی    253
9-9-4- سنخ‌بندی اجتماعی ـ تکوینی    254
9-9-5- چند بُعدی بودن سنخ‌بندی    254
9-10- تحولات اخیر: تفسیر تصاویر و ویدئوها    255
9-11- سئوالات در دست بررسی و بدون پاسخ    256
منابع فصل    257

فصل دهم: تحليل روايتی، رهيافت سازه‌گرا    259


10-1- تحلیل روایتی چیست؟    260
10-2- توسعه پژوهش روایتی    260
10-3- زمینه نظری مفروضات تحلیل روایتی سازه‌گرا    261
10-3-1- تحلیل روایتی سازه‌گرا چیست؟    261
10-3-2- تأثیرگذاری مخاطبان بر داستان‌ها    262
10-3-3- موقعیت در درون فرایندهای گفتن و شنیدن داستان‌ها    263
10-3-4- روابط قدرت در تحلیل روایت‌ها    264
10-3-5- تحلیل روایتی سازه‌گرا در عمل    264
10-4- فرایند پژوهش    265
10-4-1- تحلیل رونوشت برداری    265
10-4-2- تحلیل ترجمه    266
10-4-3- تحلیل موقعیت پژوهش    267
10-4-4- ملاحظات اخلاقی    268
10-5- مصاحبه به عنوان یک بستر    269
10-6- بسترهای روایتی تاریخی و فرهنگی    272
10-7- محدودیت‌ها و بُرد رهیافت سازه‌گرا    273
منابع فصل    275


فصل يازدهم: هرمنوتيک و هرمنوتيک عينی    279


11-1- هرمنوتیک چیست؟    280
11-2- هرمنوتیک عینی    281
11-3- برخی از ملاحظات کلی درباره مسایل اساسی روش‌شناختی    281
11-4- قواعد    283
11-5- ساختار و عادتواره    284
11-6- چگونگی انجام تفسیر متن در هرمنوتیک عینی    285
11-6-1- کنار گذاشتن بستر    286
11-6-2- جدی گرفتن معنای لغوی یک متن    288
11-6-3- متوالی بودن    289
11-6-4- گستردگی    291
11-7- محدودیت‌ها    293
منابع فصل    295


فصل دوازدهم: روش تاريخی – مقايسه‌ای (تطبيقی)     297

12-1- روش تاریخی – مقایسه¬ای در چه رشته¬هایی کاربرد دارد؟    299
12-2- سؤالات پژوهشی مناسب برای پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای    299
12-3- منطق پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای    300
12-3-1- منطق پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای و پژوهش کمی    301
12-3-2- منطق پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای و پژوهش تفسیری    301
12-4- یک رهیافت تاریخی- مقایسه‌ای متمایز    302
12-4-1- شباهت‌ها با پژوهش میدانی    302
12-5- ویژگی‌های منحصر به فرد پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای    303
12-6- مراحل در پروژه پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای    304
12-6-1- مفهوم‌سازی هدف تحقیق    305
12-6-2- پیدا کردن شواهد    305
12-6-3- ارزیابی کیفیت شواهد    306
12-6-4- سازماندهی شواهد    306
12-6-5- ترکیب نمودن    306
12-6-6- نوشتن یک گزارش    307
12-7- داده‌ها و شواهد در بستر تاریخی    307
12-7-1- انواع شواهد تاریخی    307
12-7-2- پژوهش با منابع ثانویه    310
12-7-3- پژوهش یا منابع اوّلیه    311
12-8- پژوهش مقایسه‌ای    312
12-9- واحدهایی که بایستی مقایسه شوند    313
12-10- معادل‌ بودن در پژوهش تاریخی- مقایسه‌ای    314
منابع فصل    318


فصل سيزدهم: نهادگرايي تاريخی؛ روش وابستگی به مسير    319


13-1- تحلیل وابستگی به مسیر چیست؟    320
13-2- نهادگرایی تاریخی    320
13-3- سلسله‌هاي خود تقويت كننده و سلسله‌هاي واكنشي    323
13-4- کاربرد تحليل وابستگي به مسير در تبیین انقلاب صنعتی    327
منابع فصل    334


فصل چهاردهم: مطالعات فرهنگی    335


14-1- مطالعات فرهنگی چیست؟    336
14-2- تحلیل تقارنی فرهنگ و قدرت    336
14-3- دیدگاه مقاومت    339
14-4- دیدگاه‌های تحلیل متنی و تحلیل زمینه‌ای (بستر)    343
14-5- خود قوم¬نگاری و شکل¬های جدید قوم‌نگاری    348
منابع فصل    352


فصل پانزدهم: تحليل مردم‌نگاری درون‌شبکه‌ای: شناخت فرهنگ از طريق داده‌های رسانه‌های اجتماعی    355

15-1- تحلیل مردم¬نگاری درون شبکه¬ای چیست؟    356
15-2- تعریف مردم‌نگاری درون شبکه‌ای    356
15-3- ویژگی‌های داده‌های میدانی مردم‌نگاری درون شبکه‌ای    357
15-4- چالش‌های مربوط به کار میدانی مردم‌نگاری درون شبکه‌ای    359
15-5- رویه‌های مردم‌نگاری درون شبکه‌ای    360
15-5-1- سایت¬های مردم‌نگاری درون شبکه‌ای و ورود به آنها    360
15-5-2- شناخت داده‌های مردم‌نگاری درون شبکه‌ای و گردآوری داده‌ها    362
15-5-3- اخلاق در مردم‌نگاری درون شبکه‌ای    365
15-5-4- مردم‌نگاری درون شبکه‌ای در عمل: شرحی کوتاه همراه مثال    366
15-6- حرکت به جلو    371
منابع فصل    374


فصل شانزدهم: استفاده از نرم‌افزار در تحليل کيفی    377

16-1- کارکرد عمده نرم¬افزار در تحلیل کیفی چیست؟    378
16-2-گسترش CAQDAS    379
16-3- انتخاب برنامه    380
16-4- تحلیل بکارگیری  CAQDAS    382
16-5- تنظیم یک پروژه جدید    382
16-5-1-کدگذاری    384
16-5-2- کار کردن با کدها    386
16-5-3- بحران کدگذاری    387
16-5-4- توسعه تحلیل: بازیابی و جستجو    388
16-5-5- نمونه‌ای از کاربرد CAQDAS    390
16-6- رهیافت‌های تحلیلی حمایت شده    392
16-6-1- تحلیل موضوعی    392
16-6-2- تحلیل گفتمان    392
16-6-3- روش‌های ترکیبی    393
16-6-4- کار تیمی    393
16-7- مناظره درباره CAQDAS    394
منابع فصل    396

 
بخش سوم: انواع داده‌ها و تحلیل آن


فصل هفدهم: شيوه‌های کيفی تحليل داده‌ها    403


17-1- مقدمه    404
17-2- تبیین‌ها و داده‌های کیفی    404
17-3- مفهوم‌سازی در پژوهش کیفی    405
17-4-کدگذاری داده‌های کیفی    405
17-5- نوشتن یادداشت‌های تحلیلی    407
17-6- بیرون‌زدگی‌ها (برآمدگی‌ها)    409
17-7- راهبرد‌های تحلیل داده‌های کیفی    410
منابع فصل    426


فصل هجدهم: تحليل مصاحبه‌ها    427

18-1- مقدمه    428
18-2- پشت صحنه‌های نظری کار کردن با داده‌های مصاحبه    428
18-3- آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل    430
18-4- اثرات نظری و روش‌شناختی بر تحلیل مصاحبه‌ها    433
18-4-1- اثرات هرمنوتیکی    434
18-4-2- اثرات پدیدارشناختی    434
18-4-3- اثرات نظریه زمینی    435
18-4-4- اثرات قوم‌نگاری    436
18-4-5- اثرات روایتی    436
18-5- تحلیل و ارائه داده‌های مصاحبه: گام‌های عملی    437
18-5-1- کاهش داده‌ها، یافتن و بررسی پدیده مورد علاقه    437
18-5-2- سازماندهی مجدد، طبقه‌بندی و مقوله‌بندی داده‌ها    438
18-5-3- تفسیر و نوشتن یافته‌ها    438
18-6- چالش‌های مربوط به تحلیل داده‌های مصاحبه    439
18-6-1- مدیریت داده‌ها و کاهش آنها    439
18-6-2- به زور قرار دادن داده‌ها در فرضیه‌های از قبل تدوین شده    440
18-6-3- مشکلات روش‌شناختی    440
18-6-4- استفاده از روش مناسب و بکارگیری درست آن    441
18-6-5- قضاوت درباره کیفیت    441
18-7- خلاصه و جمع بندی    442
منابع فصل    443


فصل نوزدهم: تحليل گروه‌های کانونی    447


19-1- مقدمه    448
19-2- مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی    448
19-3- اجرای گروه‌های کانونی    453
19-4- گام‌های اساسی در تشخیص داده‌های گروه‌های کانونی    456
19-5- منابع تحلیلی بیشتر    458
19-6- محدودیت‌های گروه‌های کانونی    463
19-7- تحولات و دیدگاه‌های جدید    463
منابع فصل    465


فصل بيستم: تحليل مشاهدات    469

20-1- مقدمه    470
20-2- روابط بین مشاهده‌گر و مشاهده شونده در میدان    471
20-3- نقش‌ها    472
20-4- ایجاد رابطه    474
20-5- تحلیل مشاهدات    477
20-5-1- توصیف به عنوان تحلیل    477
20-5-2- تحلیل استقرایی    479
20-5-3- تحلیل سازه‌گرا    480
20-6- خلاصه و جمع‌بندی    482
منابع فصل    485


فصل بيست و يکم: گفتمان‌ها و تحليل گفتمان    487

21-1- مقدمه    488
21-2- انواع تحلیل گفتمانی    489
21-3- رهیافت اتخاذ شده در این فصل    489
21-3-1- رهیافت تحلیلی    490
21-4- جهت‌گیری معرفت‌شناختی    492
21-5- محدودیت‌های تحلیل گفتمان    492
21-5-1- نمونه بررسی شده    493
21-5-2- فرایند تحلیل    494
21-5-3- گفتمان اعتیاد    494
21-5-4- دوگانگی    496
21-5-5- تأملاتی بر تحلیل    497
21-6- ارزیابی قرائت گفتمانی    498
21-7- تحولات اخیر و چشم‌انداز    499
منابع فصل    501


فصل بيست و دوم: مکالمات و تحليل مکالمه    503

22-1- مقدمه    504
22-2- نقطه شروع تحلیل مکالمه    504
22-3- برخی از مبانی نظری    506
22-4- یک تمایز مهم: کلام معمولی در برابر کلام نهادی    507
22-5- آماده سازی داده‌ها    508
22-6- مراحل تحلیلی اساسی    508
22-7- محدودیت‌های بررسی تعاملات ثبت شده    515
22-8- تحولات جدید    517
منابع فصل    520


فصل بيست و سوم: تحليل اسناد    523

23-1- مقدمه    524
23-2- تعریف داده‌های اسنادی    525
23-3- راهبردهای تحلیلی    528
23-4- زبان و شکل    529
23-5- کارکرد اسناد    530
23-6- بینامتنیت و اقتدار    532
23-7- تحلیل اسنادی در عمل    535
23-8- محدودیت‌ها و امکانات جدید کارکردن با اسناد    537
منابع فصل    539


فصل بيست و چهارم: تحليل رسانه‌های خبری    540


24-1- مقدمه    541
24-2- درک متنی و محدودیت‌های تحلیل محتوا    542
24-3- تحلیل رسانه‌ها با تمرکز بر مدار ارتباط توده‌ای    545
24-4- یک نمونه تحلیلی    547
24-5- مراحل پنج‌گانه در فرایند تحلیل رسانه‌ها    548
24-6- خلاصه و جمع‌بندی    556
منابع فصل    557


فصل بيست و پنجم: فرا تحليل کيفی    559

25-1- مقدمه    560
25-2- رئوس زمینه‌های نظری و توسعه رهیافت    560
25-2-1- فرا قوم‌نگاری    561
25-2-2- فرا بررسی    562
25-2-3- فرا خلاصه    563
25-2-4- نظریه رسمی زمینی    564
25-2-5- نام‌های دیگر روش‌های فراتحلیل کیفی    565
25-3- توصیفی عام از رویه‌های فراتحلیل کیفی    566
25-3-1- مسائل معرفت‌شناختی    566
25-3-2- سئوال پژوهشی    566
25-3-3- انتخاب مطالعات اصلی    567
25-3-4- ارزیابی مطالعات اصلی    568
25-3-5- آماده سازی داده‌ها    568
25-3-6- تحلیل داده‌ها    569
25-3-7-کنترل و بررسی اعتبار    571
25-3-8- ارائه یافته‌ها    571
25-4- نمونه‌ای از فراتحلیل کیفی در پژوهش روان درمانی    571
25-5-کاربرد فرا تحلیل کیفی    574
25-6- محدودیت‌های فراتحلیل کیفی    574
25-7- تحولات جدید و چشم‌اندازها    574
منابع فصل    576


فصل بيست و ششم: نوشتن و ارائه پژوهش کيفی    578


26-1- مقدمه    580
26-2- فرایند نوشتن    580
26-3- بسط یک پروپوزال پژوهشی    584
26-3-1- نوشتن چارچوب مفهومی تحقیق    585
26-4- نوشتن پروپوزال با کیفیت    585
26-4-1- دقت مربوط به ارائه    585
26-4-2- از مطالعه‌ات داستان خوبی بگو    587
26-4-3- به مؤلفان کیفی مورد نظرت اشاره کن.    587
26-4-4- از ورود به منطقه خطر بپرهیز!    587
26-5- نوشتن گزارش پژوهشی    588
26-5-1- مقدمه    589
26-5-2- بیان مسأله یا تشریح اهداف    589
26-5-3- صداهای محقق و مشارکت کنندگان در گزارش    589
26-5-4- بخش مربوط به مشارکت کنندگان    589
26-5-5- بخش روش‌شناسی گزارش    590
26-5-6- شرح بازاندیشی پژوهشگر    590
26-5-7- بخش گردآوری و تحلیل داده‌ها    590
26-5-8- بخش یافته‌ها    591
26-5-9- بخش بحث    591
26ـ6- ارائه‌یافته‌ها به محیط‌های دانشجویی و حرفه‌ای    592
26-6-1- تهیه یک پوستر از مطالعه کیفی    596
26-7- انتشار یافته‌ها    596
منابع    596

 

مشخصات تحقیق کیفی در علوم اجتماعی اثر عادل ابراهیمی

مشخصات کتاب
موضوع: علوم اجتماعی--تحقیق--روش شناسی، تحقیق کیفی--روش شناسی
ناشر: لویه
مولف: عادل ابراهیمی لویه، سلیمان میرزائی راجعونی
تعداد صفحه: 600
قطع : رحلی
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1396
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786007674031
کد کتاب 9786007674031

نظرات کاربران درباره تحقیق کیفی در علوم اجتماعی اثر عادل ابراهیمی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تحقیق کیفی در علوم اجتماعی اثر عادل ابراهیمی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تحقیق کیفی در علوم اجتماعی اثر عادل ابراهیمی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تحقیق کیفی در علوم اجتماعی اثر عادل ابراهیمی

شیوه های کیفی تحلیل داده تحقیق کیفی علوم اجتماعی کتاب تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام