ارسال رایگان سفارش های بالای 500 هزار تومان خرید آنلاین مجموعه وحدت رویه قضایی
  • انتخاب واحد پول:

مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده

وضعیــت موجــودی: موجود در بازار / موجود در انبار
13 رای
ناشر فدک ایساتیس
انتخاب ها
قیمت: 175,000 تومان

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلفین: سعیدرضا خداشناس، بهروز خادم رابع، جعفر یزدی، حامد سرکرده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

پیشگفتار

 امروزه پروژه‌های مهندسی هیدرولیک در شاخه‌های مختلف رودخانه، سدسازی، آب و فاضلاب، محیط زیست و.... نقش مهمی در توسعه جوامع مختلف و بخصوص در کشور عزیزمان ایفا می‌کند. هم‌زمان آگاهی از روش‌های نوین حل‌مسائل برای مهندسین و دست‌اندکاران این شاخه‌ی مهندسی لازم و ضروری می‌باشد. متاسفانه مراجع فارسی در‌این زمینه انگشت شمار می‌باشند.
 در‌این کتاب سعی شده است تا ضمن مرور مطالب اساسی هیدرولیک مقدماتی، روش‌های مدل‌سازی عددی مسائل عملی هیدرولیک در حالت یک‌بعدی، دو‌بعدی و سه‌بعدی برای جریان دائمی و غیر دائمی تشریح شود. کاربردهای مختلف مدل‌سازی عددی در مسائل مختلف مهندسی از جمله مهندسی رودخانه و مهندسی محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و مثال‌های کاربردی متعددی ذکر شده‌ است. همچنین سعی شده است مطالب به‌گونه‌ای مطرح شوند که علاوه بر کاربرد برای متخصصین، بتواند برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نیز قابل استفاده باشد.
 مطمئناً این مجموعه دارای نواقصی است که با راهنمایی متخصصین و اساتید گران‌قدر این مرز‌و‌بوم می‌تواند به‌مرور کاهش یابد تا در چاپ‌های بعدی مفیدتر باشد.
 مولفین لازم می‌دانند از مدیریت محترم انتشارات فدک ایساتیس آقای مجیدرضا زروئی که زحمت انتشار این کتاب را برعهده‌داشتند و هم‌چنین آقای عوض لطیفی که ویراستاری ادبی و خانم بیتا تبریزی‌پورکه صفحه‌آرایی کتاب را انجام دادند کمال تشکر را داشته باشند.
 این مجموعه به روان پاک شهیدان که با خون خود عزت و امنیت را برای کشور عزیزمان به ارمغان آوردند تقدیم می‌شود.

 گروه مولفان

.......................................................................................................................... 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه 1

1.1 هدف 3
2.1 طبقه بندی برنامه های کامپیوتری 4

فصل دوم معادلات حاکم بر جریان سیال 7

1.2 معادلات حاکم بر جریان سیالات 9
2.2 طبقه بندی انواع جریان 10
1.2.2 طبقه بندی بر اساس تغییرات پارامترهای هیدرولیکی جریان 10
2.2.2 طبقه بندی بر اساس نیروهای حاکم بر جریان 11
3.2 معادلات حاکم بر جریان آشفته 19
1.3.2 متوسط گیری زمانی 19
2.3.2 معادلات حرکت در جریان های آشفته 20
4.2 مدلسازی جریانات آشفته و مدلهای آشفتگی 23
1.4.2 روابط اساسی حاکم بر لزجت آشفتگی 24

فصل سوم هیدرولیک رودخانه 27

1.3 جریان یکنواخت 29
1.1.3 نیمرخ قائم سرعت در جریان یکنواخت 30
2.1.3 معادله سرعت متوسط در جریان یکنواخت 31
3.1.3 انرژی مخصوص 33
4.1.3 نیروی مخصوص و پدیده پرش هیدرولیکی 34
2.3 جریان متغیر تدریجی دائمی 35
1.2.3 طبقه بندی پروفیل های سطح آب در جریان متغیر تدریجی 36
2.2.3 معادله دینامیکی جریان متغیر تدریجی 37
3.3 جریان غیر دائمی 39
1.3.3 جریان غیر دائمی متغیر تدریجی 40
2.3.3 جریان غیر دائمی متغیر سریع( تحلیل پدیده موج) 42
4.3 اندازه گیری دبی جریان در یک رودخانه طبیعی 45
مسائل 47

فصل چهارم کلیات مدل سازی عددی 49

1.4 طبقه بندی معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم 51
2.4 مولفه های مدل سازی عددی 51
3.4 خصوصیات مشترک روش های عددی 53
4.4 روش تفاضل محدود 55
5.4 الگوهای حل صریح و ضمنی 57
6.4 مدل سازی در حالت دو بعدی و سه بعدی 65
1.6.4 شبکه ها 65
2.6.4 تولید شبکه 69
3.6.4 درون یابی نامحدود 69
4.6.4 تولید شبکه منحنی شکل 70

فصل پنجم مدل سازی عددی جریان رودخانه در حالت یک بعدی 71

1.5 جریان دائمی 73
2.5 جریان غیر دائمی 75
3.5 جریان غیر دائمی – موج سینماتیک 76
4.5 جریان غیر دائمی – حل معادلات سن و نان 79
1.4.5 روش صریح 80
2.4.5 روش غیر صریح 84
5.5 روندیابی هیدرولوژیک 86
6.5 HEC-RAS90
7.5 نرم افزار تجاری 90
مسائل 92

فصل ششم مدل سازی عددی سرعت آب در حالت دو بعدی و سه بعدی 93

1.6 معادلات ناویر – استوکس 95
2.6 روش SIMPLE 97
3.6 مدل های پیشرفته آشفتگی 100
1.3.6 مدل اسپالارت – الماراس 100
4.6 شرایط مرزی 103
1.4.6 جریان ورودی 103
2.4.6 جریان خروجی 103
3.4.6 سطح آب 103
4.4.6 بستر/ دیوار 104
5.6 پایداری و همگرایی 104
6.6 خطاها و عدم قطعیت در CFD 110
7.6 SSIIM 111
مسائل 112

فصل هفتم انتشار آلودگی ها 113

1.7 مقدمه 115
2.7 فرمول های ساده برای ضریب پخشیدگی 115
3.7 انتشار یک بعدی 117
4.7 جت ها 118
5.7 مدل سازی دوبعدی و سه بعدی انتشار آلودگی 121
1.5.7 روش های گسسته سازی 121
2.5.7 روش بالادست مرتبه اول 122
3.5.7 برنامه نویسی جدولی 125
4.5.7 خطای پخشیدگی 128
5.5.7 روش بالادست مرتبه دوم 129
6.5.7 محاسبات وابسته به زمان و عبارت های منبع 131
مسائل 133

فصل هشتم مدلسازی عددی جریان در محیط های متخلخل 135

1.8 مقدمه137
2.8 جریان در محیط های متخلخل در حالت ماندگار 137
3.8 حل عددی معادله لاپلاس 138
4.8 حل عددی معادله بوزینسک در حالت ماندگار 148
5.8 حل عددی معادله بوزینسک در حالت غیر ماندگار 155
مسائل 157

فصل نهم دریاچه‌شناسی فیزیکی 159

1.9 مقدمه 161
2.9 چرخه دریاچه های لایه بندی نشده 161
3.9 دما و لایه بندی 162
4.9 چرخه تحت تاثیر باد در دریاچه های لایه بندی شده 166
5.9 سیچ ها 169
6.9 چرخه تحت تاثیر رودخانه و شتاب کوریولیس 170
7.9 جریان های چگال 172
8.9 آبگیرها در مخازن لایه بندی شده 172
مسائل 174

فصل دهم زیست شناسی آب 175

1.10 مقدمه 177
2.10 واکنش های زیست شیمیایی 177
3.10 ترکیبات سمی 179
4.10 طبقه بندی های دریاچه ها 180
5.10 چرخه مواد مغذی 181
6.10 QUAL2E 185
7.10 فیتوپلانکتن 186
مسائل 189

فصل یازدهم انتقال رسوب 191

1.11 مقدمه 193
2.11 فرسایش 194
3.11 رسوبات معلق و بار بستر 197
4.11 فرمول های یک بعدی انتقال رسوب 200
5.11 شکل های بستر 202
6.11 مدل سازی عددی انتقال رسوب 203
7.11 مخازن و رسوبات 204
8.11 ریخت شناسی آبرفتی 206
9.11 مطالعات مدل فیزیکی 212
مسائل 215

فصل دوازدهم مدل سازی اجتماع طبیعی ماهی ها در رودخانه 217

1.12 مقدمه 219
2.12 تحلیل اجتماع ماهی ها 219
3.12 مدل های هیدرولیکی صفر یا یک بعدی 222
4.12 مدل های هیدرولیکی چند بعدی 223
5.12 مدل های زیست انرژی 223
مسائل 224

پیوست ها 227

پیوست اول برنامه محاسبه تغییرات پروفیل سرعت بین دو صفحه با روش‌های صریح، ضمنی و نیمه صریح 239
پیوست دوم برنامه حل عددی معادله تراوش در خاک برای شبکه جریان زیر سد 232
منابع و مراجع 227

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: دکتر سعیدرضا خداشناس، مهندس بهروز خادم رابع، مهندس جعفر یزدی، مهندس حامد سرکرده
تعداد صفحه: 262
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001600043
وضعیت : منتشر شده
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب 9786001600043

نظرات کاربران درباره مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده

مهندسی هیدرولیک مدلسازی عددی هیدرولیک مهندسی مدلسازی
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده توسط دکتر سعیدرضا خداشناس، مهندس بهروز خادم رابع، مهندس جعفر یزدی، مهندس حامد سرکرده نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده توسط انتشارت فدک ایساتیس منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب مقدمه‌ ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک اثر سرکرده به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام