محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی

وضعیت موجودی موجود در بازار
قیمت: 62,500 تومان

ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران

مولفین: آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

خرید آسان

ارسال به سراسر ایران

بررسی و انتخاب

محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی


کتاب “محاط در محیط” توسط دکتر آزاده شاهچراغی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات و با همکاری اساتید پیشکسوت معماری و شهرسازی ، در زمینه کاربرد روان‌شناسی محیطی در معماری و شهرسازی، به چاپ رسید.
به گزارش علمنا، آزاده شاهچراغی استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری این واحد دانشگاهی، با اشاره به تلاش هشت ساله نویسندگان این کتاب، برای تهیه و تدوین آن، گفت: کتاب محاط در محیط برای نخستین بار یافته‌های علم روان شناسیِ محیطی را به عنوان یکی از پارادایم‌های پسامدرن آفریننده نظریه در معماری و شهرسازی به صورت جامع بررسی کرده است.
وی ادامه داد: این کتاب مبتنی بر دانش جهانی و منطبق با شرایط بومی و لایه‌های فرهنگی در ایران تشریح شده و پیشنهادهای چندگانه‌ای برای کاربردی شدن این یافته‌ها در طراحی محیط زندگی توسط طراحان آن ارائه شده است.
شاهچراغی به کمتر از یک قرن مطالعه بر روی دانش روان شناسی محیطی و تأثیرات متقابل انسان و محیط اشاره کرد و افزود: در کتاب “محاط در محیط” ضمن آنکه یافته‌های روان شناسی محیطی در دو شاخه علوم رفتاری و علوم ادراک و شناخت معرفی می‌شود، پیشنهاداتی برای بکارگیری این یافته‌ها در طراحی محیط زندگی ارائه شده است.
وی تصریح کرد: مباحثی مانند طراحی متابولیسمی، گرافیک محیطی، طراحی اجتماع‌پذیری و اجتماع گریزی، طراحی انعطاف‌پذیری، طراحی قابلیت محور، طراحی پایه ادراکی، طراحی رفتارگرا ، معماری چند حسی و طراحی همساز با ادراک بخشی از مطالب مورد بررسی در این کتاب است.
شاهچراغی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این کتاب به طراحان و برنامه ریزان محیط، معماران و شهرسازان، می توان به برنامه ریزی کل نگر- طراحی جزء نگر ، طراحی مبهم یا فریبنده ، طراحی یادآور ،خلق دشوارزیبایی و در نهایت، آفرینش مکان اشاره کرد.
عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات خاطر نشان کرد: این کتاب ضمن معرفی” هنرِ طراحی  علمی” ، راهکارهایی برپایه پیوند پژوهش و طراحی در این حوزه پیشنهاد کرده است.

 

 

 

   آزاده شاهچراغی مؤلف کتاب
وی کتاب “محاط در محیط” را دومین اثر تالیفی هریک از نویسندگان آن دانست و افزود: این کتاب در ۵۷۲ صفحه به صورت رنگی توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران منتشر شده و ویرایش ادبی آن برعهده گیتی سبزواری بوده است.
شاهچراغی با اشاره به همکاری دکترعلیرضا بندرآباد، شهرساز و معمار و استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این پروژه، تصریح کرد: در تالیف این کتاب دکتر حمید ماجدی، رییس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات، دکتر ایرج اعتصام، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات و استاد معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا عینی فر، استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دکتر علی عسگری، دانشیار دانشگاه یورک کانادا نقش موثری داشته‌اند.


فهرست مطالب

 

یادداشت ها بر کتاب به ترتیب الفبایی
یادداشتی به قلم دکتر ایرج اعتصام/ 8
یادداشتی به قلم دکتر علی عسگری/ 9
یادداشتی به قلم دکتر علیرضا عینی فر/ 10
یادداشتی به قلم دکتر حمید ماجدی/ 11
پیشگفتار نویسندگان/ 12
 
بخش اول: روان  و محیط/ 15
ما و محیط/ 16
 فصل اول: مبانی نظری روان شناسی محیطی/ 18
دانش روان شناسی محیط/ 19   تاریخچه پیدایش روان شناسی محیطی/ 21    توجه به روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی/ 23    محیط/ 26    انسان/ 30    رابطه انسان و محیط: ده نظریه پایه / 32    الف- نگرش متمرکز بر انسان/32    یادگیری انسان از محیط اجتماعی :نظریه ی یادگیری اجتماعی/ 32    محیط پاسخده به نیازانسان: هرم نیازهای انسان/33    کنترل انسان بر محیط :نظریه های کنترل/ 34    سازگاری انسان با محیط: نظریه ی سطح سازگاری / 35    ب-نگرش متمرکز بر محیط/ 37    نظریه های حفاظت از محیط زیست/ 37    ج- نگرش تعاملی انسان و محیط/ 40    تعامل انسان و محیط: نظریه ی تعامل/ 40    مجموعه انسان و محیط:  نظریه ی تبادل/ 40    رشد همزمان انسان و محیط: نظریه ی ارگانیزمی/41    همساختی محیط و رفتار انسان:  نظریه ی قرارگاه رفتاری/ 41     این همانی انسان و محیط : نظریه های ادراکی – فلسفی/ 42    شاخه های تخصصی دانش روان شناسی محیط/47
 
فصل دوم :علوم رفتار محیطی/ 52
رفتار/ 53    رفتار فیزیولوژیک/54    رفتار اجتماعی/ 56    علم پروکسمیک و مفاهیم رفتار اجتماعی /56     ازدحام/ 57     پیامدهای ازدحام: سیاه چال رفتاری/ 59    طراحی روان شناسانه (1): طراحی متابولیسمی/ 62    قلمرو/ 66     انواع قلمرو/ 67    عوامل شکل دهنده به قلمرو/70     رفتار قلمروپایی/70     طراحی روانشناسانه(2): گرافیک محیطی/72     فضای شخصی/74      انواع فاصله اجتماعی در انسان/75      عوامل مؤثر برفضای شخصی/77     طراحی روان شناسانه(3): طراحی اجتماع پذیری و اجتماع گریزی/80     خلوت/85     مفهوم خلوت/85     روش های تأمین خلوت/87      فواید تأمین خلوت/89     طراحی روان شناسانه(4):طراحی انعطاف پذیری/90    
 
رفتار محیطی/92     محیط رفتاری/93     روان شناسی اکولوژیک(بوم شناختی) /94     قرارگاه رفتاری/94      ویژگی های قرارگاه رفتاری/96     قدرت قرارگاه رفتاری/100      سینومرف وعوامل شکل دهنده آن/101      نقد نظریه قرار گاه رفتاری/104     دونظریه منتج از قرارگاه رفتاری/105    نظریه قابلیت محیط/105     ویژگی های قابلیت محیط/107     طراحی روان شناسانه (5):طراحی قابلیت محور/112     نظریه کیفیت دعوت کنندگی محیط/116     طراحی روان شناسانه(6) : طراحی رفتارگرا/118    
 
فصل سوم :علوم ادراک و شناخت محیطی/124   
الف: ادراک وشناخت در حکمت/125     ب: ادراک و شناخت در علم/128     نظریه های ادراک و شناخت/130      1-الگوی عدسی برانسویک/130     2-نظریه گشتالت ادراک/131     3-نظریه کنش متقابل  ادراک/135     4-نظریه اکولوژیک ادراک/136      طراحی روان شناسانه(7):  طراحی پایه ادراکی/139      
 
احساس محیط /142     علم سایکو فیزیک/143     احساس/143     حواس انسان/144     بینایی/145       بینایی بر اساس حرکات ساکادی/146     شنوایی/149      حواس تنی/150     حس لامسه/151      حس فشار/154     حس تماس/154      حس لرزش/155     حس حرارتی/155     حس درد/156     حواس وضعی- عضلانی/157      حس جا ومکان/157      حس حرکت/157     حس تعادل/187      حس نیرو/158      حس شیمیایی/158     بویایی/158      حس چشایی/159      احساس عمومی/161     حس جهت یابی/161     همبستگی حواس انسان/163      همبستگی حواس و ادراک انسان/163      طراحی روان شناسانه(8): معماری چند حسی/166   
 
ادراک محیط/176     تعریف ادراک/176     ادراک شکل/179     روش های ادراک/179     تئوری نسبیت در ادراک/179     عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک/181     تفاوت های ادراکی/183     تفاوت های ادراکی در سنین کودکی/183     ادراک فضای پروژکتیو- فضای اقلیدسی در کودکان/186     تفاوت های ادراکی در سنین سالمندی/188     طراحی روان شناسانه(9): طراحی همساز با ادراک/189     تفاوت های ادراکی زنان ومردان/190     تفاوت های مغز زنان و مردان/190     تفاوت های زنان و مردان در احساس محیطی/191     تفاوت ها در بینایی/191     تفاوت ها در شنوایی/192     تفاوت ها در چشایی و بویایی/192     تفاوت ها در لامسه/193     تفاوت های زنان و مردان در ادراک محیط/194     ادراک سه بعدی،تجسم فضایی/195      طراحی روان شناسانه (10):برنامه ریزی کل نگر، طراحی جزء نگر/197    خطای ادراکی،اختلالات ادراکی/199     پدیده های منجر به خطا/203      طراحی روان شناسانه(11): طراحی مبهم یا فریبنده/204    
 
شناخت محیط/208      طراحی روان شناسانه(12): طراحی یادآور/210       مدل ادراک وشناخت محیط/215    
 
فصل چهارم: زیبایی شناسی محیطی و حس مکان/218      
زیبایی در گذر زمان/220     فلسفه هنر  و ادراک زیبایی/223     زیبایی شناسی محیطی/225     زیبایی شناسی شکلی/228      زیبایی شناسایی حسی/228     زیبایی حرارتی/229     حواس وتداعی زیبایی/231     زیبایی شناسی نمادین/231      معنای محیط/233      تفاوت معنا و زیبایی در محیط/235       علم زیبایی شناسی/236      معیار های احساس زیبایی/238     خواص مرتبط به هم/238     قوانین ترجیحات در محیط/238     فرمول اندازه گیری زیبایی/240      پارادایم،ارزش های زیبا شناختی ، سبک ، مُد/240     سبک/246      سلیقه و زیبایی میرا/246     بدسلیقگی و زیبایی کیچ/247     زیبایی مردم پسند و زیبایی معمار پسند/250      طراحی روانشناسه(13): خلق ِ دشوارزیبایی/254    
 
مکان وحس مکان/259     مکان/260      مکان در حکمت/260     مکان در فلسفه پدیدار شناسی/261      رابطه فرد و محیط/265      تجربه مکان/267    مکان در علم روان شناسی/269      ادراک مکان/270      حس مکان وسطوح آن/272      بی مکانی/274      آگاهی از مکان/274     تعلق مکان/274      دلبستگی مکان/275      وابستگی مکان/275      مداخله درمکان/275      فداکاری برای حفظ مکان/275      هویت مکانی/276      وحدت با مکان/276      روح مکان/276      عوامل سازنده مکان/277       مقیاس های رخداد وشکل دهی به حس مکان/281      حس مکان در مقیاس خانه/281      حس مکان درمقیاس شهر/282      حس مکان در منظر ومناطق طبیعی/283      حس مکان در مناطق تاریخی/284      طراحی روان شناسانه(14):آفرینش مکان/285      
 
بخش دوم: محاط در محیط/287      
فصل پنجم : محاط در محیط های داخلی/288      
معماری داخلی/290      طراحی داخلی/290      دکوراتور داخلی/291      1-نور/292      نور ، محیط، روان/294      نور و احساس معنویت/295      نور و هوش هیجانی/299      نور و آسایش/299      نور و یادگیری/299      نور واحساس خستگی و اضطراب/299      نور و افسردگی/300      نور و یادگیری/300       نور و درمانگری/300      فقدان نور و خودکشی/301      طراحی طیف کامل نور/301      آلودگی نوری و محیط های داخلی/305       2-رنگ/308      رنگ و چرخه آن/309      رنگ و ادراک/309       رنگ و روان/309      رنگ و رفتار/310      رنگ و آموزش/311      رنگ  و سکونت/311      رنگ و درمان/313       رنگ و طراحی روان شناسانه 313       نور و رنگ/318       3- صدا /319      علم صدا/320      گوش انداز یا صدا در محیط/321       صدا در نامکان ها/322       صدا و روان/323      طراحی صدای محیط های داخلی/324       4-هوا /332      آلودگی هوا وتأثیرات روانی/332       هوا و محیط داخلی/333      5- ماده/336      
 
 فصل ششم: محاط در معماری/340      
1-محیط سکونتی/344      خانه /344      مجتمع ها و برج های مسکونی/346      2-محیط مراقبتی/348      شیرخوارگاه و  پرورشگاه/348      خانه سالمندان/351      زندان/355      مراکز ترک اعتیاد/360      3- محیط یادگیری/363      مهد/363       مدرسه/367       4-محیط کار/372      دفاتراداری/372       دفاتر خلاق/357       محیط کارصنعتی/378       5-محیط تجارت/381        6-محیط قضاوت/387       7-محیط نظامی /390      8- محیط گذر/394      فرودگاه/394       مترو/397      9- محیط درمان/400       بیمارستان/400      محیط درمان کودکان/404      10-موزه/408      محاط در محیط معماری/411      
 
 فصل هفتم: محاط در منظر/412      
1-طبیعت و روان /415       2-طبیعت دوستی (بیوفیلیا) /416      3- منظر شفابخش/421      4- پارک های شهری/427      5- منظر شهری و شهرسازی منظر/433      
فصل هشتم : محاط در شهر/436       
1-راه یابی  و مسیر یابی/439        نقشه برداری ذهنی و مسیریابی/444      مسیریابی برای عابران پیاده/444       شناخت و دانش مکانی/445      نقشه های شناختی/445      مسیریابی افراد پریشان حواس /447      موانع پنهان برای افراد ناتوان/447       نشانه ها درمسیریابی/449       کاربردی بودن دانش مسیریابی/449      2-جرم وفضاهای امن شهری /451      امنیت در شهر/452      پیشگیری از جرم به وسیله طراحی محیط/453      نظارت توسط ساکنین/454      تضعیف جرم توسط طراحی شهری/454      مدل فضاهای قابل دفاع/455      حضور مردم و افزایش حس امنیت/457      نظریه پنجره شکسته/457      چهار اصل اجرایی پیشگیری از جرم/457      نظریه انتخاب منطقی/458     فضاهای گمشده/458        3-تخریب گرایی-وندالیسم/459        موضوعات وفضا های مورد تخریب/462        عوامل تخریب گرایی/464      انواع وندالیسم رایج/466       نظریه برآیند/470      پدیده گلوله برفی/471      4-تصویر ذهنی ازشهر/473      نقشه شناختی/475      کاربرد نقشه شناختی در شهر/476      اشکالات نقشه های شناختی/478      5- خارج ازمکان و پدیده دستفروشی درشهر/478      6- شهر و حواس انسان/480      7- پاتوق های شهری/487          8-روان شناسی محیطی و نظریه های نوین شهرسازی/491      شهر دوستدارکودک/491      شهردوستدارسالمند/492      شهرخلاق/493                           
فصل  نهم: محاط در محیط ویژه /496      
1-محیط های ویژه مراقبتی /496       آسایشگاه معلولان ذهنی/498       محیط زندگی مبتلایان به اوتیسم/501      2-محیط های بحرانی/503      اردوگاه اسکان موقت) 3- محیط واقعیت مجازی/510      
 
بخش سوم: طراحی روانشناسانه محیط/517      
  فصل دهم: به سوی طراحی علمی/518      
 طراحی: هنرِ علمی/519      طراحی گروهی/520      بازنگری در فرآیند طراحی/523      پیوند پژوهش و طراحی/526      سخن پایانی /535       

محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی

ویژگی ها
ناشر: جهاد دانشگاهی
مولف: آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد
تعداد صفحه: 572
قطع : رحلی
نوبت چاپ: آخرین چاپ کتاب
نوع چاپ: رنگی
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شابک: 9786001331817
ناشر سازمان جهاد دانشگاهی
کد کتاب 9786001331817

نظرات کاربران درباره محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی اثر شاهچراغی

روانشناسی محیطی آزاده شاهچراغی جهاد دانشگاهی تهران طراحی شهری شهرسازی معماری کاربرد روانشناسی محیطی رواشناسی محیط محاط در محیط

بر اساس سلیقه شما...