ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب خشمگین ترین سیاه آمریکا زندگی نامه ی مالکوم ایکس اثر الکس هیلی ترجمه حسن مجابی

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
4 رای

ناشر: بعثت

مولف: الکس هیلی

مترجم: حسن مجابی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

سخن ناشر
موسسه انتشارات بعثت )غیرانتفاعی( از سال ۵942 در شرایطی که جامعه نیازمند تلاشهای روشنگرایانهی علمی و احیای الگوهای دینی بود، بههمت و جمعی از دوستانش » فخرالدین حجازی « نویسنده و سخنور نامی شادروان شکل گرفت. از آن پس تلاش کرده است با نشر آثار مفید و مورد نیاز جامعه بهویژه دانشگاهی، سهمی هرچند اندك در آگاهیبخشی، توسعهی فکر و معرفت انسانی ایفا نماید. 
است که با نثری روان » حسن مجابی « کتاب حاضر حاصل ترجمهی آقای زندگی پرماجرا و پر فراز و نشیب مالکولم ایکس، ) فعال سیاهپوست مسلمان علیه تبعیض نژادی و مدافع حقوق آفریقایی آمریکاییها( را از زبان خودش در مصاحبه با الکس هیلی بیان میکند. بیشک مطالعهی سیر تحولات روحی و فکری این فرد و شناخت پیشینه و شرایط زیست اجتماعی او ما را در درك برههای این چنین تعیینکننده در مبارزات مدنی یاری میکند. او در نیل به مستقرکردن ارزشهای انسانی در جامعه، کنشگرایانه عمل کرده و نگاه به عملکرد، تجربیات، افکار و احساساتش، با توجه به روح زمانهاش از پس سالیان، ما را در قضاوت عملکرد او و بررسی جایگاهمان نسبت به خود، جامعه و مشکلات یاری میکند. تمام سیاهان خشمگین هستند و من از همه خشمگینترم.... « هرکس که میخواهد بهدنبال من و نهضت من بیاید باید برای ». رفتن به زندان، تیمارستان و گورستان آماده باشد
مالکولم ایکس
فهرست
مقدمهی گردآورنده ....................................... 6
فصل اول ................................................. ۲
فصل دوم ................................................ 92
فصل سوم ............................................... ۱۲
فصل چهارم ............................................. 2۵
فصل پنجم .............................................. 0۱
فصل ششم .............................................. ۲2
فصل هفتم ............................................ ۵۹2
فصل هشتم ........................................... ۵29
فصل نهم .............................................. ۹۱۱
سرانجام ............................................... ۹۹۲
مقدمهی گردآورنده
سال ۵۲۱۲ بود و من در سانفرانسیسکو در دوران بازنشستگی از بیست سال کار در گارد ساحلی ایالات متحده بودم. بعد از یک برنامهی تلویزیونی به نام در نیویورك، یک از دوستانم که از دترویت » نفرتی که سازندهی نفرت شد « ملت « برگشته بود دربارهی دین تکاندهندهی گروهی از سیاهان به نام صحبت میکرد و از اینکه تمام خانوادهاش تغییر دین دادهاند » اسلام به خوانده میشد و شخصی » عالیجاه محمد « شگفت آمده بود، رهبر این گروه نیز ظاهرا رییس دستیاران عالیجاه محمد بود. » مالکولم ایکس « به نام من در نیویورك وارد جرگهی نویسندگی شدم. در اطراف هارلم مقدار زیادی مطالب برانگیزاننده جمعآوری کردم و سپس مقالهای دربارهی این دادم. موقع دیدار در رستوران » ریدرز دایجست « آیین به نشریهی را ببینم. » مالکولم ایکس « مسلمانان در هارلم پرسیدم که چگونه میتوانم مالکولم ایکس را به من نشان دادند. او در پشت سر من در اتاق با تلفن صحبت میکرد. در آن موقع مالکولم ایکس سیوپنج ساله و مردی بلند قد بود و رنگی قهوهای مایل به قرمز داشت. پس از مدت کوتاهی از اتاق بیرون آمد و موقعی که از مقصود من مطلع شد عصبانی گردید و با تندی مرا متهم کرده و گفت: شما نیز یکی از آلت دستهای سفیدپوستان هستید که برای جاسوسی « به او گفتم که قرار است بهصورت قانونی نوشتهای تهیه ». فرستاده شدهاید کنم و بعد کاغذی را به او نشان دادم که از طرف مجله بود و از من مقالهای انتقادی میخواست، مقالهای که آنچه مسلمانان دربارهی خود میگفتند و آنچه را که حملهکنندگان در موردشان بیان میکردند بهصورت موازنه درآورد.
مالکولم ایکس گفت که قول هیچ سفیدپوستی به اندازهی کاغذی که رویش نوشته میشود ارزش ندارد و او احتیاج به زمانی دارد تا تصمیم بگیرد که آیا همکاری خواهد کرد یا نه. در این ضمن پیشنهاد کرد که میتوانم در بعضی از اجتماعات معبد شمارهی 2 هارلم )کلمه معبد از آن زمان به بعد تبدیل به مسجد شده است( که بهروی سیاهان غیرمسلمان باز بود شرکت کنم. در اطراف رستوران مسلمانها، بعضی از تازه مسلمانان را ملاقات کردم. تمام آنها با آراستگی لباس پوشیده و مودب بودند، رفتار و سیمای آنها انضباط شخصی اسپارتها را به یاد میآورد، انضباطی که مورد خواست گروه بود. سرانجام مالکولم ایکس به من گفت که او شخصا این مسئولیت را بهعهده نمیگیرد و من میباید برای این مقاله با شخص عالیجاه محمد صحبت کنم. من به این کار اظهار علاقه کردم و قراری گذاشته شد و به شیکاگو رفتم. عالیجاه محمد که مردی کوچک اندام و خجول بود و صدایی نرم داشت مرا در منزلش و با حضور تمام افراد عالیجاه محمد « خانوادهاش دعوت به شام نمود. سپس مقالهای با عنوان در اوایل سال ۵۲۹1 منتشر شد و در همین مواقع کتاب » صحبت میکند انتشار یافت. » مسلمانان سیاه در آمریکا « دکتر سی اریک لینکالن به اسم موضوع مسلمانان سیاه، موضوعی برای جلبتوجه روزافزون شده بود و از من خواستند که ببینم آیا میتوانم شرح کامل و خصوصی زندگی مالکولم ایکس را که اکنون در سطح ملی بهعنوان یک فتنهگر معروف شده بود بنویسم.
گفتم که نمیدانم ولی از او خواهم پرسید، زمانی که از مالکولم ایکس پرسیدم که آیا او داستان زندگیش را برای چاپشدن خواهد گفت، نگاه متوحشانهای به من کرد و این یکی از قلیلترین مواردی بود که میدیدم مطمئن نیست.
دو روز بعد به من تلفن زد که دوباره او را در رستوران مسلمانان سیاه ببینم و گفت که موافقم، من فکر میکنم که داستان زندگی من به مردم کمک خواهد کرد تا از عالیجاه محمد به خاطر رهاییدادن سیاهان بهتر قدردانی کنند و البته موافقت عالیجاه محمد هم لازم است و من باید خودم از او درخواست نمایم. بنابراین دوباره برای دیدن عالیجاه محمد به فونیکس آریزونا رفتم. این بار من و او به تنهایی صحبت کردیم. او به من گفت که احساس میکند الله این کتاب را تایید میکند. آنگاه بین من و در این کتاب چیزی را که « : مالکولم ایکس موافقتنامهای نوشته شد که من نگفته باشم نباید نوشته شود و هیچ چیزی از آنچه را که میخواهم در و در عوض من هم از مالکولم ایکس خواستم ». آن باشد نباید حذف گردد که یک پیمان شخصی را برای من امضا نماید که هر چقدر هم گرفتار باشد در بخشی از وقتش برای گفتن صد هزار کلمهای که حاوی جزییات تمام زندگیش برای درج در کتاب است برایم حق تقدم قایل باشد، او من نمیخواهم چیزی در این کتاب باشد « : بهشدت به من تاکید کرده که و به این ». که اینطور وانمود کند که من فکر میکنم آدم مهمیهستم ترتیب کتاب او منتشر شد.
الکس هیلی

مشخصات کتاب خشمگین ترین سیاه آمریکا زندگی نامه ی مالکوم ایکس اثر الکس هیلی ترجمه حسن مجابی

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
مولف: الکس هیلی
مترجم: حسن مجابی
شابک: 9786007084014
کد کتاب 9786007084014

نظرات کاربران درباره کتاب خشمگین ترین سیاه آمریکا زندگی نامه ی مالکوم ایکس اثر الکس هیلی ترجمه حسن مجابی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب خشمگین ترین سیاه آمریکا زندگی نامه ی مالکوم ایکس اثر الکس هیلی ترجمه حسن مجابی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب خشمگین ترین سیاه آمریکا زندگی نامه ی مالکوم ایکس اثر الکس هیلی ترجمه حسن مجابی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب خشمگین ترین سیاه آمریکا زندگی نامه ی مالکوم ایکس اثر الکس هیلی ترجمه حسن مجابی

زندگی نامه تاریخی نژاد پرستی آمریکا تاریخ نژادپرستی سیاه پوستان

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام