ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

تحلیل و طراحی پل در CSi BRIDGE اثر قاسمی احمدسرایی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
18 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 275,000 تومان

ناشر: نوآور

نویسنده: سینا قاسمی احمد سرایی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

تشریح اجزای سازه ای پل, بارگذاری پل ها و عملکرد انواع عرشه های پل
مدلسازی, تحلیل و طراحی انواع پل های بتنی, فولادی, کابلی و تحلیل لرزه ای پل
 
برنامه CSI Bridge یک نرم افزار جامع و قدرتمند می باشد که پس از نرم افزار SAP جهت تحلیل و طراحی تخصصی انواع پل توسط کمپانی CSI ارایه شده است. با استفاده از این برنامه مهندسین قادر به طراحی انواع پل های بتنی و قولادی خواهند بود.
در مجموعه حاضر سعی شده است در ابتدا مهندسین با ضوابط و نکات مندرج در آیین نامه های پل, عملکرد سازه ای پل ها و نحوه بارگذاری پل ها آشنا شده و در ادامه نحوه مدلسازی و تحلیل و طراحی پل در برنامه CSI Bridge تشریح شده است. به طوریکه مهندسان با درک کامل رفتار سازه ای انواع پل ها قادر به مدلساز یو طراحی صحیح در نرم افزار باشند.

فهرست مطالب

 
فصل اول: آشنایی با انواع پل
1-1 بررسی و انتخاب محل پل
1-2 کاربرد پل
1-3 طبقه‌بندی انواع پل‌ها از نظر سیستم سازه‌ای
1-4 طبقه‌بندی پل‌ها از نظر شیوه ساخت
1-5 تقسیم بندی سازه پل
فصل دوم: بارگذاری پل‌ها
- بارهای قائم
2-1 بارهای دائمی
2-2 بارهای بهره‌برداری
- بارهای جانبی
2-3 اثر باد
2-4 بار زلزله
- ضوابط خاص طراحی
2-5- نیروهاي طراحی پایه‌هاي دیواري
2-6- نیروهاي طراحی ستون، قاب شمع و شمع (سازهاي)
2-7- طراحی اتصالات و طول نشیمنگاه
2-8 ضوابط طراحی شالوده و کوله
2-9 اثر زلزله بر خاکریزهاي پشت کوله‌ها و دیوارها
2-10 فشار هیدرودینامیکی در هنگام زلزله
2-11 نیروی ناشی از افت و خزش در بتن و نشست وکوتاه شدن پایه‌ها
2-12 همزمانی بارها
2-13 بارگذاری پل‌ها براساس ضوابط آئین‌نامه AAshto
2-14 نیروی ناشی از حرارت
2-15- بار زلزله
2-16- ترکیبات بارگذاری طبق آئین‌نامه آشتو
2-17 بارگذاری معادل کامیون‌های استاندارد بر اساس آئین‌نامه AAshto LRFD
فصل سوم: کلیات تحلیل و طراحی
3-1 تحلیل سیستمهای سازه‌ای عرشه
3-2 خطوط تاثیر و نیروهای بحرانی طرح
3-3 منحنی پوش نیروهای برشی و خمشی
3-4 پیش‌تنیدگی
3-5 تکیه‌گاه‌ها
3-6 دیفراگم‌ها (مهارهای عرضی تیرهای طولی)
3-7 ضامنها
3-8 مقررات آئین‌نامه آشتو در مورد تغییر شکل‌ها
3-9 کنترل تغییر شکل و ترکها طبق آئین‌نامه 139 بارگذاری پل‌ها
3-10 ترکها
فصل چهارم: معرفی المانها
4-1 سیستم مختصات
4-2 گره
4-3- المان قاب/ کابل
4-4- موضوع صفحه‌ای
4-5- المان (Solid)
4-6- عضوهای اتصال غیر‌خطی
4-7 مصالح
4-8 آشنایی با پنجره برنامه CSiBridge
نواردستورات
فصل پنجم: مدلسازی و تحلیل پل درCSiBridge
5-1 مشخصات پروژه
5-2 ایجاد مدل
5-3 تعریف هندسه پل
5-4 تعریف مشخصات مصالح
5-5 معرفی مقاطع
5-6 معرفی تکیه‌گاه‌ها
5-7 تعریف پایه‌های کناری(کوله‌ها)
5-8 تعریف پایه میانی
5-9 معرفی بارها
5-10 اختصاص اجزای پل
5-11 آپدیت اجزای مدل
5-12 آنالیز مدل تحت بارهای مرده
5-13 اضافه نمودن فونداسیون وشمع‌ها
5-14 معرفی فنرهای معادل فونداسیونس
5-15 معرفی مقطع شمع‌ها
5-16 معرفی مقطع سرشمع
5-17 تعریف Grid Line
5-18 ترسیم مقطع سرشمع
5-19 ترسیم شمع‌ها
5-20 اختصاص تکیه‌گاه شمع‌ها
5-21 آپدیت اجزای مدل
5-22 آنالیز مدل تحت بارهای مرده
فصل ششم: تحلیل و طراحی پل بتنی با مقطع جعبه‌ای پیش‌تنیده
6-1 مشخصات پروژه
6-2 ایجاد مدل
6-3 تعریف هندسه پل
6-4 تعریف خطوط عبور
6-5 معرفی اجزای سازندسه پل در تب
6-6 معرفی بارهاس
6-7 اختصاص اجزای پل
6-8 اعمال تغییرات عمق عرشه
6-9 اختصاص تاندون‌های پیش‌تنیده
6-10 تنظیمات تحلیل مدل
6-11 آنالیز مدل
6-12 تنظیمات طراحی
6-13 طراحی مدل
فصل هفتم: تحلیل و طراحی پل با عرشه فولادی
7-1 مشخصات پروژه
7-2 ایجاد مدل
7-3 هندسه پل
7-4 خطوط عبور
7-5 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح
7-6 تعریف عرشه پل
7-7 تعریف دیافراگم
7-8 تعریف تکیه‌گاه مفصلی
7-9 تعریف تکیه‌گاه انبساطی
7-10 تعریف پایه‌های کناری
7-11 تعریف پایه میانی
7-12 معرفی بارها
7-13 اختصاص اجزای پل
7-14 آنالیز مدل
7-15 تنظیمات طراحی مدل
7-16 طراحی مدل
7-17 بهینه‌سازی مدل
فصل هشتم: تحلیل و طراحی پل با تیر بتنی پیش تنیده
8-1 مشخصات پل
8-2 ایجاد مدل
8-3 تعریف هندسه مدل
8-4 تعریف خطوط عبور
8-5 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مواد
8-6 تعریف عرشه پل
8-7 تعریف تکیه‌گاه مفصلی
8-8 تکیه‌گاه غلتکی
8-9 تعریف فنرهای معادل فونداسیون
8-10 تعریف پایه‌های کناری
8-11معرفی بارها
8-12 اختصاص اجزای پل
8-13 تعریف حالت تحلیل بارهای متحرک
8-14 آنالیز مدل
8-15 تنظیمات طراحی
8-16 طراحی مدل
فصل نهم: طرح لرزه‌ای پل
9-1 مشخصات پروژه
9-2 گام اول  ایجاد مدل
9-3 گام دوم  تنظیم پارامترهای طرح لرزه‌ای
9-4 گام 3 الی 7  طرح لرزه‌ای
9-5 گام پنجم
9-6 گام ششم
9-6-1 نمایش منحنی پوش‌اور
9-6-2 نمایش منحنی ظرفیت
9-7 گام هفتم
9-8 تهیه گزارش
فصل دهم: پل کابلی با روش زمان‌بندی ساخت و بهینه‌سازی بارها
10-1 مشخصات پل
10-2 ایجاد مدل
10-3 تعریف هندسه مدل
10-4 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح
10-5 ترسیم دکل
10-6 ترسیم مفصل‌ها
10-7 اختصاص اجزای پل
10-8 ترسیم اتصالات
10-9 ترسیم کابل‌ها
10-11 معرفی مهارهای تکیه‌گاه دکل
10-12 تعریف گروه اجزای پل
10-13 اختصاص آیتم‌های ساختاری به گروه‌ها
10-14 زمان‌بندی مراحل ساخت
10-15 آنالیز مدل
10-16 تعریف الگوی بار
10-17 اختصاص الگوی بار به کابل‌ها
10-18 تعریف بار ساختاری مرحله‌ای غیر خطی
10-19 بهینه‌سازی مدل
فصل یازدهم: بارگذاری دینامیکی بر اساس آیین‌نامه ایران
11-1مشخصات پروژه
11-2 ایجاد مدل
11-3 تعریف هندسه پل
11-4 تعریف خطوط عبور
11-5 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح
11-6 تعریف عرشه پل
11-7 تعریف دیافراگم
11-8 تعریف تکیه‌گاه مفصلی
11-9 تعریف تکیه‌گاه انبساطی
11-10 تعریف پایه‌های کناری
11-11 تعریف پایه میانی
11-12 اختصاص اجزای پل
11-13 آپدیت اجزای مدل
11-14 معرفی وسیله نقلیه
11-15 تعریف گروه وسایل نقلیه
11-16 تعریف الگوی بار چند مرحله‌ای
11-17 آنالیز مدل
Reference

مشخصات تحلیل و طراحی پل در CSi BRIDGE اثر قاسمی احمدسرایی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: سینا قاسمی احمد سرایی
تعداد صفحه: 336
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001681868
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681868

نظرات کاربران درباره تحلیل و طراحی پل در CSi BRIDGE اثر قاسمی احمدسرایی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تحلیل و طراحی پل در CSi BRIDGE اثر قاسمی احمدسرایی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تحلیل و طراحی پل در CSi BRIDGE اثر قاسمی احمدسرایی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تحلیل و طراحی پل در CSi BRIDGE اثر قاسمی احمدسرایی

پل سازی CSi BRIDGE تحلیل و طراحی پل

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام