ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
155 رای
ناشر فدک ایساتیس
قیمت: 475,000 تومان

مولفان : علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

ناشر: فدک ایساتیس

کامل ترین مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی برق از سال 73 تا کنون

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

این مجموعه در 9 فصل به شرح زیر ارائه گردیده است:
1- سیستمهای برقرسانی
2- طراحی سیم و کابل
3-منابع تغذیه )ترانسفورماتور - دیزل ژنراتور(
-4 حفاظت و کنترل
5- محاسبات روشنایی و پریز
6- توان و انرژی
-7 سیستمهای جریان ضعیف
8- آسانسور و پله برقی
-9 قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان )قانون، مباحث اول، دوم، سوم، دوازدهم، نوزدهم، بیستویکم، بیستودوم(برای استفاده بهتر از کتاب علاوه بر فهرست مطالب، یک فهرست سالانه شامل شماره سؤالات سالهای مختلف برحسب شماره تست های کتاب برق آزمون تهیه شده تا درصورتیکه به دنبال راه حل سؤالات خاصی هستید بهراحتی آن را در کتاب پیدا کنید. در فهرست سالانه تست های طراحی و نظارت با دو فونت متفاوت آدرسدهی شدهاند. برخی از تستهابهمنظور حفظ پیوستگی مطالب و اهمیت آنها در هردو کتاب نظارت و طراحی گنجانده شده اند این تست های تکراری در فهرست سالانه با پررنگ شدن جدول مشخص شده اند.
در برخی موارد که از یک مسأله چند تست پشت سر هم و مرتبط آمده و موضوع تستها متفاوت بوده آنها را در مباحث مختلف طبقه بندی نموده و اطلاعات مورد نیاز را از تست های قبلی یا صورت سؤال، در داخل کروشه قرار دادهایم.
در سؤالات سال 81 از شماره 11 تا 27 دو شماره تست آمده است که علت آن، متفاوت بودن این سؤالات برای داوطلبین پایه یک با پایه دو و سه، بوده است. آمار سؤالات هر فصل برای نشان دادن اهمیت آن در ابتدای هر فصل آمده است.
سؤالات کاملاً تکراری در یک سؤال آمده ولی در ابتدای سؤال شمارههای آنها آمده است ولی سؤالات تکراری که گزینههای متفاوت داشتهاند، برای آشنایی بیشتر با چگونگی تغییر سؤال، حذف نشده و فقط در پاسخ به تکراری بودن آن اشاره شده است. تعدادی از دوستان، وجود سؤالات مباحث مقررات ملی را در کتاب ضروری نمیدیدند و معتقد بودند اطلاعات زیادی به آنها منتقل نمیکند، ولی ما به دو دلیل آنها را در کتاب آوردیم. یکی اینکه مرجع بودن این کتاب بهعنوان منبعی از تمامی سؤالات آزمون در دورهها و سالهای مختلف، حفظ شود و دیگر اینکه نمونه سؤالات مباحث برای آشنایی با چگونگی شکل این سؤالات و امکان حل نمونههایی از آنها، به کمک یک کلید واژه خوب، برای خوانندگان محترم فراهم گردد.
باتوجه به اینکه در آزمون نظارت حدود نیمی از تستها و در آزمون طراحی حدود یک سوم سؤالات، تستهایی هستند که با جستجو در منابع مختلف باید پاسخ آنها را پیدا کرد، استفاده از یک کلیدواژه خوب و تمرین با آن بسیار مهم است. بعضی مواقع مشاهده شده که داوطلبان با غرق شدن در حل سؤالات بسیار دشوار از حل این سؤالات ساده غافل مانده اند،
نکته نهایی اینکه با وجود تمام مزایایی که یک کتاب طبقه بندی شده دارد، ممکن است شما را از روند یک امتحان واقعی دور کند، بنابراین توصیه می شود، در هنگام مطالعه این کتاب، سؤالات یک یا چند دوره را )مثلاً بهمن 94 ( بهعنوان رزرو حل نکرده و پس از مطالعه کتاب، دفترچه سؤالات
دانلود و بهصورت یکجا و در شرایطی مشابه آزمون حل نمایید. ،(WWW.BARGHAZMON.BLOGFA.COM) آن سال را از وبلاگ همین کتاب
با توجه به حجم، تنوع زیاد سؤالات و محدودیت اطلاعات ما، حتماً اشکالاتی در این کتاب وجود خواهد داشت که بسیار خوشحال خواهیم شد که
ما را در جریان اشکالات احتمالی کتاب و @AliAmini و یا آیدی تلگرام 33 AMINI33@YAHOO.COM از طریق وبلاگ کتاب یا از طریق ایمیل پیشنهادات سازنده خود قرار دهید.
شماره )سؤالات ویژه و مهم( از طریق وبلاگ کتاب در اختیار شما دوستان قرار خواهد گرفت و به سؤالات احتمالی نیز پاسخ داده خواهد شد.
 
فهرست مطالب
فصل اول : سیستمهای برقرسانی ............................................................. 1
1 ............................................................. TN در سیستم (RB) 1-1 ( طراحی مقاومت ایمنی اتصال زمین
3 ............................................................ TN و زمین در سیستم (PE) ارت ، (N) 1-2 ( اتصالات بین نول
1-3 ( محاسبات ولتاژ برقگرفتگی در سیستمهای برقرسانی ............................................................... 3
1-4 ( زمین، الکترود زمین و مقاومت آن ....................................................................................... 7
فصل دوم : طراحی سیم و کابل .............................................................. 12
2-1 ( پارامترهای طراحی سطح مقطع سیم یا کابل ........................................................................... 12
2-2 ( طراحی کابل بر اساس جریان، دما، همجواری ......................................................................... 12
2-3 ( طراحی کابل بر اساس محاسبات افت ولتاژ ........................................................................... 17
2-4 ( محاسبات افت ولتاژ کابل تغذیه موتور ................................................................................ 28
2-5 ( امپدانس کابل 32
2-6 ( کابلهای موازی 33
2-7 ( طراحی کابل بر اساس گرمای ناشی از جریان اتصال کوتاه .......................................................... 35
2-8 ( طراحی سطح مقطع شینه .............................................................................................. 40
فصل سوم : منابع تغذیه ) ترانسفورماتور- دیزل ژنراتور( ................................. 45
3-1 ( محاسبات امپدانس ترانسفورماتور..................................................................................... 45
3-2 ( جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور .................................................................................... 46
3-3 ( راندمان و رگولاسیون ترانسفورماتور .................................................................................. 49
3-4 ( طراحی ترانسفورماتور .................................................................................................. 50
3-5 ( موازی کردن ترانسفورماتورها ......................................................................................... 56
3-6 ( طراحی دیزل ژنراتور .................................................................................................... 58
فصل چهارم : حفاظت و کنترل ............................................................ 65
4-1 ( جریان اتصال کوتاه و کاربردهای حفاظتی ............................................................................ 65
66 ............................................................................... RCD توسط کلید TT 4-2 ( حفاظت سیستم
69 ................................................................................ RCD توسط کلید TN 4-3 ( حفاظت سیستم
71 .......................................................................................... TN 4-4 ( طراحی فیوز در سیستم
فهرست مطالب
جهت جلوگیری از برقگرفتگی ....................................................... 75 TT 4-5 ( طراحی فیوز در سیستم
78 .................................................................... (MCB) TN 4-6 ( طراحی کلید مینیاتوری در سیستم
80 ..................................................................................... (MCCB) 4-7 ( طراحی کلید اتوماتیک
91 ....................................................................................IT 4-8 ( ویژگیهای حفاظتی در سیستم
4-9 ( کاربرد و ترتیب وسایل حفاظتی )سلکتیویته( ........................................................................ 92
4-10 ( طراحی قدرت قطع کلیدها و تجهیزات حفاظتی ................................................................... 95
4-11 ( طراحی و کاربرد کنتاکتور .......................................................................................... 109
فصل پنجم : توان و انرژی ................................................................. 115
5-1 ( محاسبات بار )جریان، توان، ضریب توان و دیماند( ................................................................ 115
5-2 ( اصلاح ضریب توان، رگولاتور بانک خازنی .......................................................................... 123
5-3 ( محاسبه بهای برق ..................................................................................................... 135
فصل ششم : محاسبات روشنایی و پریز .................................................. 147
6-1 ( مدارهای پریز و روشنایی ............................................................................................. 147
6-2 ( طراحی مینیاتوری و نحوه چیدمان .................................................................................. 148
6-3 ( طراحی روشنایی ...................................................................................................... 159
فصل هفتم : سیستمهای جریان ضعیف................................................... 183
7-1 ( طراحی سیستمهای اعلام حریق .................................................................................... 183
7-2 ( سیستمهای آنتن مرکزی ............................................................................................. 190
7-3 ( سیستمهای صوتی .................................................................................................... 201
فصل هشتم : آسانسور و پله برقی ......................................................... 208
8-1 ( محاسبات ابعاد چاه، چاهک و بالاسری .............................................................................. 208
8-2 ( محاسبات مساحت و ظرفیت کابین ................................................................................. 210
8-3 ( محاسبات ابعاد موتورخانه ............................................................................................ 210
8-4 ( محاسبات تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسورها ..................................................................... 210
8-5 ( محاسبات پله برقی ................................................................................................... 213
8-6 ( پیادهروی متحرک ..................................................................................................... 219
224 ..................................................... فصل نهم : آزمون طراحی اسفند 95
برقآزمون )مجموعه جامع و کاملاً طبقهبندی شده آزمونهای نظام مهندسی برق(
فصل نهم : آزمون طراحی ................................................................ 236
پیوست .................................................................................... 276

 

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

مشخصات کتاب
موضوع: مهندسی برق
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی
قطع : رحلی
سال چاپ : 1402
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786001604058
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب F9786226054836

نظرات کاربران درباره آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

کتاب بسیار خوب و مفیدی هست.توصیه میکنم تهیه کنید.

ارسال نظر درباره آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

آزمون برق نظام مهندسی مهندسی برق آزمون استخدامی برق
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی توسط علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی توسط انتشارت فدک ایساتیس منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام