ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مرجع کامل مدیریت دانش اثر اپل ترجمه موسوی

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
9 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

مولفین: سید جلال موسوی، ابوذر گرائلی ملک خیلی، سید احمد حسینی مونس

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

هدف از مدیریت پروژه، ایجاد تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت می باشد. به منظور مدیریت بهینه پروژه از ابزارها و تکنیک های خاصی استفاده می شود که اهم آن در راهنمای PMBOKآورده شده است. مدیریت دانش نیز به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است به گونه ای که با استفاده بهینه از دانش، فعالیت های افراد و به تبع آن یک سازمان با بازدهی بیشتری صورت گیرد. اهمیت این دو موضوع برای پیشبرد و حفظ دستاوردهای یک پروژه انکار ناپذیر است. اما سوال اینجاست که چگونه می توان در عین پیشبرد یک پروژه مدیریت دانش را نیز به کار برد و اهداف آن در طول پروژه جاری ساخت؟
 
در این کتاب تلاش شده است تا ریزه کاری های مدیریت کردن دانش در محیط پروژه به تصویر کشیده شود. فصل های موجود توسط متخصصانی در حوزه های مدیریت پروژه و مدیریت دانش نوشته شده و در آن تلاش گردیدده است تا ابزار، تکنیک ها، متدولوژی ها،موضوعات مربوط با استرانژی و مورد کاوی های مرتبط آورده شود.

فهرست مطالب

 
 
مقدمه
فصل اول / همگرايي مديريت پروژه و مديريت دانش
مرور كلي
گرداننده‌ها و فعال كنندگان مدیریت دانش
پرورش یک فرهنگ دانش
کاربردهای مدیریت دانش در مدیریت پروژه
1ـ مدیریت یکپارچه‌‌سازی پروژه
2ـ مدیریت محدوده پروژه
3ـ مدیریت زمان پروژه
4ـ مدیریت هزینه پروژه
5ـ مدیریت کیفیت پروژه
6ـ مدیریت منابع انسانی پروژه
7ـ مدیریت ارتباطات پروژه
8ـ مدیریت ریسک پروژه
9ـ مدیریت تدارکات پروژه
تأثیر مدیریت دانش در پروژه‌ها
یک CODA (قطعه آخر آهنگ)
منابع
فصل دوم / دروازه‌بانان، مرزبانان و تحلیل‌ شبکه اجتماعی
تشکیل تیم پروژه
پیشینه
بحث و نتایج
عدم شناسایی این یافته‌ها در جوامع تجاری
نتایج کلی
تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی
درس آموخته‌ها
منابع
فصل سوم / نقش مديريت دانش در مديريت نيازمندي‌ها
چکيده
مقدمه
بررسي فرآيند نيازمندي‌ها
مدل‌ها و شيوه‌هاي نيازمندي‌ها
چهار بعد در مورد تعريف نيازمندي‌ها
فرآيند نيازمندي‌ها
بيان عمل (شيوه)
استنباط نيازمندي‌ها
موارد استفاده
دريافت/ ضبط نيازمندي‌ها
طبقه‌بندي وجه‌ها در مقابل رده‌بندي از پيش تعريف شده
وجه‌هاي توصيه شده براي دريافت نيازمندي‌ها
تأييد نيازمندي‌ها
حل مسأله و سازماندهي آگاهي‌ها
طرح‌ها، چارچوب‌ها، نمودارهاي مفهومي و شبكه‌هاي معنايي
روش سيستم‌هاي نرم
هستي‌شناسي و مدل‌هاي ERA
اصطلاحات مدل‌سازي نيازمندي‌ها
پرداختن به مشکلات با شيوه مديريت نيازمندي‌ها
پرداختن به مشکلات با توجه به ماهيت توزيع‌ يافته و ميان‌رشته‌اي پروژه‌ها
پرداختن به مشکلات با توجه به پيچيدگي سيستم
نظريه‌هاي شناختي، مديريت نيازمندي‌ها و دانش
سه نظريه شناختي به ‌كار گرفته شده در مديريت نيازمندي‌ها
تئوري شناختي به‌كار رفته براي يکپارچه‌سازي اطلاعات
نتيجه‌گيري
منابع
فصل چهارم / استفاده از ابزارها و تکنيک‌هاي مديريت دانش، به منظور کاهش مشکلات هماهنگي در مديريت پروژه
شکست‌هاي مديريت پروژه
هماهنگي
انواع وابستگي‌ها
مکانيزم هماهنگي
ساختارهاي سازماني
فرآيندهاي مديريت دانش در زمينه مديريت پروژه
ذخيره/ بازيابي دانش
انتقال دانش
نتيجه‌گيري
پيوست 1: تعريف ابزارها
منابع:
فصل پنجم / عوامل موفقيت مديريت دانش در يک پروژه استراتژي
چکيده
ساختار سازماني و جريان دانش بين گروه‌ها
1ـ تيم مرکزی «استراتژي و دانش»
2ـ هيأت مديره تيم
3ـ تيم استراتژي هيأت نظارت
4ـ هيأت نظارت
5ـ هيأت فرمان
مراحل فرآيند
پياده‌سازي/ کنترل استراتژيک
1ـ تحليل آنچه که هست
2ـ بحث انتخاب در سطح رشته تجاري استراتژيک
3ـ استراتژي جزئيات/ محصول/ بازار
4ـ پياده‌سازي/ کنترل استراتژيک
تشخيص و انتقال دانش فني در تيم هسته‌اي 85
بُعد‌ انتقال
بعدکاري
ابزارهاي مورد استفاده مديريت دانش
درس آموخته‌ها
منابع:
فصل ششم / مديريت دانش مبتني بر پروژه
مديريت دانش مبتني بر پروژه
مديريت نيازمندي‌ها
مديريت پروژه
دانشکاران
بهبود بهره‌وري
تأثيرات بهره‌وري منفي
ـ تخصيص‌هاي بيش از اندازه به پروژه به‌طور همزمان
ـ زمان محدود براي تفکر خلاقانه و مبتکر
ـ وقفه‌ به علت نقش‌هاي پشتيبان
شکست در بکارگيري مهارت‌هاي موجود
ـ زمان محدود براي آموزش
ـ نااميدي و سرخوردگي کارکنان
استراتژي‌هاي پيشنهادي
ـ جداکردن منابع خاص پروژه
ـ تخصيص مجدد روابط گزارش‌دهي
ـ شاخص تعدادکارکنان پروژه براي رسيدن به اهداف سازماني
ـ پياده‌سازي فرآيندهاي معتبر براي شناسايي پروژه
ـ نگهداري از موجودي مهارت‌ها
ـ تخصيص‌هاي هفتگي پروژه
ـ پياده‌سازي ارزيابي‌هاي واقعي کارمندان
فعال‌ کردن تفکر خلاق
طراحي مجدد محيط پروژه
مزيتها و درخواست براي عمل
منابع
فصل هفتم / مدل مشارکتي زمان محور براي مديريت دانش و مديريت پروژه
چکيده
مقدمه
مدل‌هاي عملي و تئوري
مطالعات موردي همکاري و ارتباطات
حل و فصل تعارضات و مارپيچ‌ها
روش‌هاي تحقيق
جمع‌آوري داده‌هاي کيفي از مديريت دانش
ابزارهاي تحليلي
فرآيند تجزيه و تحليل- استفاده از ابزارها
نتايج: يک مدل مديريت دانش مشارکتي
نتايج تحقيق
يک مدل مشارتي
بحث و تبادل نظر
نتيجه‌گيري
پيوست A: فرم خلاصه تماس (الگو)
پيوست B: حالات شناختي در مطالعه موردي A
منابع
فصل هشتم / تحقيق مقدماتي براي بررسي استفاده از ويکي‌ها به عنوان ابزار مديريت دانش براي طرح‌هاي ابتکاري مبتني بر مديريت پروژه
چکيده
مقدمه
ويکي- يک ابزار مديريت دانش؟
سابقه و توصيف مختصري از ويکي‌ها
رابطه ويکي با ابزارهاي مديريت دانش
رابطه ويکي با مديريت پروژه
شيوه‌ها و رويکردهاي مديريت پروژه به KMSS
زمينه پژوهش
کشف يک چارچوب مفهومي در داخل يک پارادايم زمينه‌اي
چارچوب مفهومي
نظريه ايجاد معنا
نظريه خلق دانش
نظريه تصميم‌گيري
پارادايم زمينه‌اي براي تحقيقات کيفي
پارادايم ساخت‌گرا
مراحل بعدي
منابع
فصل نهم / مديريت دانش در پروژه‌ها، متدولوژي و تجربه‌هاي مرتبط
مديريت دانش در اینفوسیس
نياز به مديريت دانش در پروژه‌ها
مشخصات و ويژگي‌هاي پروژه‌ها
ويژگي‌هاي مديريت دانش در پروژه‌ها
ايجاد يک شبکه مديريت دانش
مديريت دانش و الزامات تجارت
ارزيابي مديريت دانش
طراحي راه‌حل مديريت دانش
استقرار مديريت دانش در پروژه‌ها (مرحله گستراندن)
ايجاد آگاهي مديريت دانش
راه‌اندازي چارچوب فرايند مديريت دانش
راه‌اندازي زيرساخت‌هاي مديريت دانش
ترويج شيوه‌هاي مديريت دانش (توسعه فرهنگ مديريت دانش)
اندازه‌گيري مديريت دانش در پروژه‌ها
مزاياي معمول مديريت دانش در پروژه‌ها
درس‌هايي از مديريت دانش در پروژه‌هاي موجود در اینفوسیس
پيوست 1: جزئيات نقش‌هاي مديريت دانش در اینفوسیس
پيوست 2: پرسشنامه براي ارزيابي شيوه کار مديريت دانش
بخش 1: اهداف و محدوده مديريت دانش
بخش 2: افراد، پويايي‌هاي دانش و فرهنگ
بخش 3: فرآيند، محتوا و فناوري
بخش 4: پياده‌سازي و جهت‌گيري‌هاي آتي
منابع
فصل دهم / سازماندهي دانش و فرايند مديريت پروژه
طبقه‌بندي دانش
دانش حوزه و پروژه
دانش ضمني و صريح
قالب‌هاي دانش
سازماندهي دانش در داخل مديريت پروژه
برنامه سازماندهي دانش
نتيجه‌گيري
منابع:
فصل يازدهم / مديريت کردن دانش در پروژه‌ها
پروژه‌ها و مديريت عمومي
مديريت پروژه
مديريت دانش و دانش پروژه
پروژه‌ها و زنجيره مديريت دانش
حالا چرا مديريت دانش در پروژه‌ها؟
مديريت دانش در پروژه‌ها در عمل
دانش صريح در پروژه‌ها
دانش ضمني در پروژه‌ها
سرمايه فکري
تبديل کردن دانش ضمني به فرم صريح در پروژه‌ها
دانش پروژه: يک مدل
يک نمونه: پروژه‌هاي بانک جهاني
کسب اطلاعات
انواع دانش
سطوح مديريت دانش
چرخه عمر پروژه
معيار‌ها و نقش مديريت دانش در پروژه‌ها
فوايد مديريت دانش در پروژه‌ها
فوايد عمده
اجتناب از دوباره کاري
اکتساب درس‌ آموخته‌ها
به‌کار بردن ابزار‌هاي تعاملي
وظيفه خدمات مشتري
مديريت دانش در پروژه‌ها حفظ ونگهداري را بهبود مي‌بخشد
ساير موارد
ما نمي‌دانيم که چه مي‌دانيم
نرخ بازگشت
مورد تجاري به منظور مديريت دانش در پروژه‌ها
نکته نهايي
منابع
وب سايت‌ها
فصل دوازدهم / هم‌ راستا کردن استراتژي دانش با مشخصه‌هاي پروژه
استراتژي‌هاي دانش عام
اجزاي استراتژي دانش و ويژگي‌هاي پروژه
محيط
محيط مبتني بر تکنولوژي
جهت‌گيري
توسعه فعالانه دانش
استراتژي‌هاي دانشي انفعالي
محدوده
نزديک شدن به مديريت دانش پروژه
نتيجه‌گيري
منابع
فصل سيزدهم / نقش داستان‌گويي سازماني در موفقيت مديريت پروژه
داستان‌گويي سازماني چيست؟
داستان زامبيا
قدرت داستان
مديريت پروژه: به‌کار بستن مدل
داستان گويي در چرخه عمر پروژه
فاز 1: مفهوم
فاز 2: تعريف
فاز 3: برنامه‌ريزي
فاز 4: اجرا
فاز 5: جمع‌بندي
ياد گرفتن توانايي
نتيجه‌گيري
منابع
فصل چهاردهم / به اشتراک‌گذاري دانش و مديريت دانش
مکالمات، وب 2.0 و به اشتراک‌گذاري اجتماعي
ابزار‌هاي اجتماعي و تشکيلات اقتصادي
ابزار‌ها
خلاصه‌اي غني از سايت / گردآوري واقعا ساده (RSS)
وبلاگ‌ها
دروپال، سيستم مديريت محتواي متن باز
ورردپرس و بودیپرس
ارزيابي فوايد
انساني کردن محاورات
شخصي‌سازي محاورات
آرشيو کردن محاورات
جست‌وجوي محاوره
شفاف کردن محاوره
ايجاد روابط خارق‌العاده در محاورات
موانع
اقداماتي به منظور بهبود مديريت دانش/مديريت پروژه با ابزار‌هاي اجتماعي
آينده به اشتراک‌گذاري دانش
منابع

مشخصات مرجع کامل مدیریت دانش اثر اپل ترجمه موسوی

مشخصات کتاب
ناشر: پارسیا(نوآور)
مولف: هلس اپل
مترجم: سید جلال موسوی، ابوذر گرائلی ملک خیلی، سید احمد حسینی مونس
تعداد صفحه: 608
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786006257471
ناشر نوآور
کد کتاب 9786006257471

نظرات کاربران درباره مرجع کامل مدیریت دانش اثر اپل ترجمه موسوی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مرجع کامل مدیریت دانش اثر اپل ترجمه موسوی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مرجع کامل مدیریت دانش اثر اپل ترجمه موسوی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام