راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده

وضعیت موجودی: موجود در بازار
35 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 242,000 تومان

ناشر: نوآور

نویسنده: داریوش هادی زاده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

خرید آسان

ارسال به سراسر ایران

بررسی و انتخاب

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده

فهرست مطالب
 
مقدمه
فصل اول: تلفات و بارهاي گرمایی ساختمان
-1مقدمه
-2تلفات و بارهاي گرمایی ساختمان
3ـ محاسبه تلفات حرارتی جدارها
4ـ تلفات حرارتی جدارها
-5محاسبه تلفات حرارتی نفوذ و تعویض هوا
-6محاسبه بار حرارتی ابگرم مصرفی
-7خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل دوم: دیاگرام جریان گرمایش
-1مقدمه
-2نقشهها، مقررات و آشنایی
-3آیکونها و علائم تاسیساتی
4ـ شرح فلودیاگرام
-6ترسیم فلودیاگرام
-7خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل سوم: موتورخانه
-1مقدمه
-2موقعیت موتورخانه
-3مساحت موتورخانه
-3مساحت موتورخانه
-4تأمین هواي احتراق دیگها
-5چیدمان تجهیزات
-6ملزومات موتورخانه
-7چک لیست موتورخانه
-8خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل چهارم: آب
-1مقدمه
-2سختی آب
-3انواع سختیگ
4ـ انتخاب
-5چک لیست س
-6خلاصه فصل
فصل پنجم: دیگ
-1مقدمه
-2انواع دیگها
-3محاسبه و انتخ
-4استانداردهاي
-5تستهاي دیگ
-6ساختمان و اج
-7کیفیت آب و
-8نصب و راهاند
-9نگهداري دیگ
-10تصحیحات
-11چک لیست
-12خلاصه فصل
فصل ششم: منابع
1ـ مقدمه
-2آب
-3منابع انبساط
-4موقعیت نصب
-5محاسبه ضخامت عایق منبع انبساط
-6مقایسه منابع انبساط
-7نکات اجرایی
8ـ انتخاب منبع انبساط
-9چک لیستهاي منابع انبساط
-10خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل هفتم: الکترو پمپهاي سیرکولاتور
-1مقدمه
-2پمپها
3ـ محاسبه پمپها
-4منحنیهاي مشخصه پمپ و سیستم
-5به هم بستن موازي پمپها
-6روابط تشابه پمپها
-7هد مکش مثبت خالص
-8موقعیت نصب پمپهاي سیرکولاتور
-9کاویتاسیون
-10ضربه قوچ
-11نکات اجرایی
-12جدول مشخصات پمپها
-14چک لیست پمپهاي سانتریفوژ
-15خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل هشتم: لولهکشی
-1مقدمه
-2لوله، انواع و استانداردها
-3مبانی طراحی لوله کشی
-4سیستمهاي لوله کشی
-5تعیین قطر لولهها
-6انبساط و انقباض لولهها
-7عایق کاري
-8تکیه گاه
-9تست و آزمایش
-10اجراي لولهکشی
11ـ انتخاب جنس لوله
-12چک لیست لوله کشی
-13خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل نهم: شیرها
-1مقدمه
-2شیرهاي دروازهاي)کشویی(
-3شیرهاي بشقابی)کف فلزي(
-4شیرهاي پروانهاي
-5شیرهاي یکطرفه
-6شیرهاي اطمینان
-7شیرهاي سوزنی
-8شیرهاي کنترلی
-9نوع و اتصال شیرها
10ـ نصب شیر
11ـ انتخاب شیر
-12چک لیست شیرها
-13خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل دهم: جداکنندههاي هوا
-1مقدمه
2ـ اجزاي کنترل هواي سیستم
فصل یازدهم: مبدلهاي حرارتی
1ـ دستگاههاي پخش کننده گرما
(Filter)-فیلتر2
-3کویلهاي گرمایش و سرمایش)(Heating&Cooling Coils
-4تجهیزات کنترلی)(Controllers
-5محفظهي مخلوط شدن )(Mixing Chamber
(Humidifier)- رطوبت ساز6
-7دستگاه بازیابی حرارت)(Heat Recover Device
(Controls) -کنترلها8
(Isolators Vibration) - جداساز لرزش9
فصل دوازدهم: مبدلهاي تأمین آب گرم مصرفی
-1مقدمه
-2منابع کویلدار
-3مبدلهاي لوله و پوستهاي
-4منابع دو جداره
-5مبدلهاي صفحهاي
-6مقایسه مبدلهاي حرارتی
-7محاسبات پمپ برگشت )سیسـتمهـاي تـأمین آب گـرم
مصرفی(
8ـ انتخاب نوع مبدل تأمین آب گرم مصرفی
9ـ چک لیست مبدلهاي تأمین آب گرم مصرفی
-10خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل سیزدهم: سوخت و انتقال سوخت
-1مقدمه
-2سوختهاي مایع
-3سوختهاي گازي
-4خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل چهاردهم: عایقکاري
1ـ مقدمه
2ـ انواع عایقها
3ـ نکاتی در مورد عایقها
-4عایق کاري حرارتی
5ـ خلاصه فصل و نتیجهگیري
فصل پانزدهم: پروژههاي نمونه
پروژه نمونه یک:
-1بار حرارتی ساختمان
-3محاسبه و انتخاب دیگ
-4محاسبه و انتخاب مشعل دیگ
-6محاسبات موتورخانه
-7محاسبه و انتخاب لولهها
-8محاسبه و انتخاب منبع )هاي(انبساط دیگ باز
-9محاسبه و انتخاب مبدل کویلدار تأمین آبگرم مصـرفی و
پمپ برگشت آبگرم مصرفی
-10محاسبه حجم مخـزن مخـزن روزانـه و حجـم مخـزن
ذخیره سوخت اصلی براي  5روز ذخیره
-11محاسبه پمپ)هاي( سیرکولاتور
-12محاسبه و انتخاب سختی گیر
پروژه نمونه دو
پروژه نمونه سه
منابع

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده

ویژگی ها
ناشر: نورآور
مولف: داریوش هادی زاده
تعداد صفحه: 292
قطع : رحلی
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001681943
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681943

نظرات کاربران درباره راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده نظر می دهد.

ارسال نظر درباره راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) اثر هادی زاده

موتورخانه راهنمای طرح و اجرای موتورخانه( آب گرم) موتورخانه آب گرم تاسیسات

بر اساس سلیقه شما...