جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 & SAFE 2014 اثر نجومی

وضعیت موجودی: ناموجود
16 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

نویسنده: فرشاد نجومی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

پروژه ساختمان بلندمرتبه 15 طبقه با سیستم دوگانه قاب خشمی+ دیوار برشی با بازشو و تیرعمیق و دیوار حایل پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی درجهت x و دیوار برشی در جهت Y و سقف تیرچه بلوک پـروژه ساختـمان ســه طبــقه با اسکلت قاب خمشی بتنـی و سقـف تیــرچـه بلــوک پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان شش طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی کاربرد و تفسیر نکات آیین‌نامه استاندارد 2800 ویرایش چهارم کاربــــرد و تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان کاربـــرد و تفسیر نکات مبحث نـهـم مقررات ملی ساختمان تحلیــــل طـراحـی بـرش پايه طیفی (شبه ديناميكي زلزله) طـــــــــراحــــی پـــــی گستــــرده در SAFE 2014
 
مهندس گرامی در این کتاب به تحلیل و طراحی چهار پروژه کامل شامل پروژه ساختمان سه طبقه، پنج طبقه، شش طبقه و پانزده طبقه بر اساس آخرین ویرایش مباحث و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه استاندارد 2800 ویرایش چهارم پرداخته شده است.
در پروژه ساختمان بلند مرتبه پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی + دیوار برشی با بازشو و طراحی تیرعمیق و دیوار حایل و تحلیل دینامیکی به روش طیفی و همپایه کردن برش پایه، که در آن مراحل تولید نقشه اجرایی، تیر، ستون، دیوار برشی و تیر عمیق توضیح داده شده است و کنترل جابه‌جایی و طراحی بر صد در صد برش پایه قاب خمشی + دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی برای پنجاه درصد برش پایه دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی برای بیست و پنج درصد برش پایه برای قاب خمشی طبق بند 1-8-4 استاندارد 2800 انجام شده است.

 

فهرست مطالب
 
فصل اول /  ترسیم شکل هندسی مدل و واحد‌ها 
1-1 معرفی نرم‌افزارETABS
1-2 معرفی نرم‌افزار SAFE
1-3 انتخاب واحدها
1-4 ترسیم خطوط كمكي
1-5 منظور نمودن مشخصات طبقات
1-6 ابزار ترسيم المان‌ها
1-7 موضوعات نمايش مدل
 
فصل دوم / تعریف خواص مصالح 
2-1 تعريف خواص بتن
2-2 تعريف خواص فولاد
2-3 تعريف مقاطع با روش ورودی
2-4 تعریف مقاطع با روش تولید I شکل
2-5 تعریف لیست مقاطع انتخاب خودکار (Add Auto select List)
2-6 تعریف مقطع توسط برنامه ترسیم (Add SD Section )
2-7 مثال ترسیم مقاطع مرکب ستون
2-8 تعریف مقاطع متغیر ( Add Nonprismatic)
2-9 تعریف سقف (DECK)
2-9-1سقف مجوف Filled Deck
2-9-2 سقف با استفاده از ورق پله‌ای Unfilled Deck
2-9-3 سقف کامپوزیت Solied slab
2-10 معرفی دیوار برشی
2-11 تعریف طیف طرح Define Response Spectrum Functions
2-11-1 استفاده از فایل متنیAdd Spectrum From File
2-11-2 تعریف توسط کاربرAdd user
2-12 تعریف بارگذاری استاتیکیDefine Static Load
2-13 معرفي تركيب‌بارDefine Load Combinations
2-14 تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبيMass Source
 
فصل سوم / ابزار ترسیم، انتخاب، نسبت دادن
3-1 ابزارهاي ترسيمDraw
3-2 ابزار انتخاب مدل  Select Object
3-3 نسبت دادن صلبیت به سقف
3-4 نسبت دادن تكيه‌گاه صلب
3-5  نسبت دادن مقاطعAssign frame Properties
3-6 آزاد سازی اتصالات Assign Releases
3-7 نسبت دادن طراحی اتصال ویژه تیر به ستون Special moment Beam Type
 
3-8 نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
3-9 نسبت دادن دوران به مقطع Axis Orientation
3-10  نسبت دادن افزایش یا کاهش مشخصات هندسی مقطع
3-11 نسبت دادن سقف – دیوار برشیAssign Wall/Slab/Deck Section
3-12 نسبت دادن بازشو به سقف یا دیوار برشی
3-13 نسبت دادن چرخش به جهت بارگذاری سقفAssign Local Axis
3-14  نسبت دادن بار متمرکز به گرهJoint / Point
3-15 نسبت دادن بار متمرکز به المان خطیAssign Frame/Line Loads
3-16 نسبت دادن بار گسترده
3-17 نسبت دادن بار سطحی به سقف
3-18 انجام آنالیز Analysis options
3-19 نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
3-20 نمایش نیروی محوری برش و ممان به صورت دیاگرام
 
فصل چهارم / پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قابخمشـی بتنـی و سقـف تیـرچه بلـوک
4-1 نقشه‌های معماری
4-2 معرفی هندسه سازه با‌ توجه به رعایت ضوابط شهرداری
4-3 ترسيم ستون‌ها
4-4 ترسيم تير‌ها
4-5 تعريف خواص بتن Material Property Data
4-6 تعريف مقاطع اولیه سازه
4-7 تخمين اولیه ابعاد مقاطع
4-8 سقف تیرچه بلوکFilled Deck
4-9 بارگذاري برف
4-9-1 بار برف بام
4-9-2 Cs ضريب اثر شيب
4-9- 3 Is ضریب اهمیت
4-9- 4 Ct ضریب شرایط دمایی
4-9-5 Ce ضریب برف‌گیری
4-10 بارگذاري استاتيكي زلزله
4-10-1 شتاب مبنای طرح A
4-10-2 ضریب بازتاب ساختمان B
4-10-3 ضریب اصلاح طیف N
4-10-4 ضریب اهمیت ساختمان I
4-10-5 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
4-11 معرفي تركيب ‌بار بر اساس مقررات ملي ساختمان
4-12 تعريف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
4-13 نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
4-14 نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
4-15 ترسیم سقف
4-16 بارگذاری شطرنجی سقف
4-17 نسبت دادن سقف صلب
 
4-18 بارهاي وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
4-19 بارگذاری مرده سقف طبقات
4-20 بارگذاری دیوار خارجی
4-21 نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
4-22 جابه‌جايي تير پاگرد پله
4-23 نسبت دادن اثرInclude P-Delta
4-24 كنترل جابه‌جايي سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد 2800
4-24-1 نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
4-25 انجام طراحی بتنی
4-26 معرفی آیین‌نامه طراحی
4-26-1 طراحی میلگرد خمشی تیر
4-26-2 طراحی میلگرد برشی تیر
4-26-3 طراحی ستون
4-27 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه ETABS به SAFE 
4-28 ترسيم هندسه پي
4-29 معرفي مشخصات فولاد
4-30 معرفي مشخصات بتن پي
4-31 معرفي خاک زير پي
4-32 نسبت دادن مشخصات Slab  به پي
4-33 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
4-34 معرفي سطح انتقال بار
4-35 معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
4-36 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
4-37 آناليز و كنترل ابعاد پي
4-38 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
4-39 طراحي ميلگردها
4-40 کنترل برش منگنه‌اي
4-41 فرض اولیه برای مهندساني که ضخامت پی را مدنظر ندارند
 
فصل پنجم / پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان شش طبقه با اسکلت قاب‌خمشـی بتنـی
5-1 نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها
5-2 معرفی هندسه سازه
5-3 ترسيم ستون‌ها
5-4 ترسيم تير‌ها
5-5 تعريف خواص بتن Material Property Data
5-6 تعريف مقاطع اولیه سازه
5-7 تخمين ابعاد اوليه مقاطع
5-8 سقف تیرچه بلوکFilled Deck
5-9 بارگذاري برف
5-9-1 بار برف بام
5-9-2 Cs ضريب اثر شيب
5-9- 3 Is ضریب اهمیت
 
5-9- 4 Ct ضریب شرایط دمایی
5-9-5 Ce ضریب برف‌گیری
5-10 بارگذاري استاتيكي زلزله
5-10-1 شتاب مبنای طرح A
5-10-2 ضریب بازتاب ساختمان B
5-10-3 ضریب اصلاح طیف N
5-10-4 ضریب اهمیت ساختمان I
5-10-5 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
5-10-6 ضریب اصلاح طیف N
5-10-7 ضریب توزیع نیروی جانبی k
5-11 تعريف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
5-12 معرفي تركيب ‌بار بر اساس مقررات ملي ساختمان
5-13 نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
5-14 نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
5-15 ترسیم سقف
5-16 بارگذاری شطرنجی سقف
5-17 نسبت دادن سقف صلب
5-18 بارهاي وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
5-19 بارگذاری مرده سقف طبقات
5-20 بارگذاری دیوار خارجی
5-21 نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
5-22 جابه‌جايي تير پاگرد پله
5-23 نسبت دادن اثرInclude P-Delta
5-24 انجام قدم به قدم تحليل شبه ديناميكي
5-24-1 قدم اول - تعیين ضریب طیف
5-24-2 قدم دوم - تعیین ضرایب طیف طرح
5-24-3. قدم سوم - تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف
5-24-4 قدم چهارم - معرفی طیف طرح به نرم‌افزار
5-24-5 قدم پنجم - وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی
5-24-6 قدم ششم - وارد نمودن تعداد مدها
5-24-7 قدم هفتم - هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه
5-25 كنترل جابه‌جايي سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد 2800
5-25-1 اعمال قدم به قدم بند 3-5-3 در كنترل جابه‌جايي استاندارد 2800
5-25-2 قدم اول - ساخت فایل زمان تناوب اصلی
5-25-3 قدم دوم - محاسبه زمان تناوب اصلی
5-25-4 قدم سوم - محاسبه ضریب زلزله با زمان تناوب جدید
5-25-5 قدم چهارم - هم‌پایه کردن ضریب تحلیل دینامیکی
5-25-6 قدم پنجم - هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه
5-25-7 نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
5-26 انجام طراحی بتنی
5-26-1 معرفی آیین‌نامه طراحی
5-26-2 طراحی میلگرد خمشی تیر
 
5-26-3 طراحی میلگرد برشی تیر
5-26-4 طراحی ستون
5-27 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه ETABS به SAFE 
5-28 ترسيم هندسه پي
5-29 معرفي مشخصات فولاد
5-30 معرفي مشخصات بتن پي
5-31 معرفي خاک زير پي
5-32 نسبت دادن مشخصات Slab  به پي
5-33 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
5-34 معرفي سطح انتقال بار
5-35 معرفي ترکيب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
5-36 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
5-37 آناليز و كنترل ابعاد پي
5-38 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
5-39 طراحي ميلگردها
5-40 کنترل برش منگنه‌اي
5-41 فرض اولیه برای مهندساني که ضخامت پی را مدنظر ندارند
 
فصل ششم / پـروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قـاب خمشی درجهت X و دیوار برشی در جهت Y و سقف تیرچه بلوک
6-1 نقشه‌های معماری
6-2 معرفی هندسه سازه
6-3 ترسيم ستون‌ها
6-3-1 ترسيم تير‌ها
6-4 تعريف خواص بتن Material Property Data
6-5 تعريف مقاطع اولیه سازه
6-6 تخمين ابعاد اوليه مقاطع
6-7 سقف تیرچه بلوکFilled Deck
6-8 بارگذاري برف
6-9-1 بار برف بام
6-9-2 Cs ضريب اثر شيب
6-9- 3 Is ضریب اهمیت
6-9- 4 Ct ضریب شرایط دمایی
6-9-5 Ce ضریب برف‌گیری
6-10 بارگذاري استاتيكي زلزله
6-10-1 شتاب مبنای طرح A
6-10-2 ضریب بازتاب ساختمان B
6-10-3 ضریب اصلاح طیف N
6-10-4 ضریب اهمیت ساختمان I
6-10-5 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
6-10-6 ضریب اصلاح طیف N
6-11 تعريف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
 
6-12 معرفي تركيب ‌بار بر اساس مقررات ملي ساختمان
6-13 نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
6-14 نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
6-15 ترسیم سقف
6-15-1 بارگذاری شطرنجی سقف
6-16 نسبت دادن سقف صلب
6-17 بارهاي وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
6-18 بارگذاری مرده سقف طبقات
6-19 بارگذاری دیوار خارجی
6-20 نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
6-21 جابه‌جايي تير پاگرد پله
6-22 نسبت دادن اثرInclude P-Delta
6-23 تعریف دیوار(Wall)
6-23-1 نسبت دادن دیوار برشی
6-23-2 نسبت دادن برچسب به دیوار
6-23-3 نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار
6-23-4 شبکه‌بندی دیوار
6-23-5 طراحی دیوار برشی
6-23-6 طراحي ديوار به روش T&C((Simplified C and T section
6-23-6-1 بررسی نتایج طراحی روش T&C
6-23-7 طراحي ديوار به روش فاصله يكسان uniform Reinforcing Pier Section))
6-32-7-1 بررسی نتایج طراحی ديوار به روش فاصله يكسان
6-23-8 معرفي هندسه ديوار برشي توسط برنامه ترسيم ((Section Designer
6-23-9 طراحي به روش ترسيم ((General Reinforcing Pier Section
6-25 نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
6-26 انجام طراحی بتنی قاب خمشی
6-27 معرفی آیین‌نامه طراحی
6-27-1 طراحی میلگرد خمشی تیر
6-27-2 طراحی میلگرد برشی تیر
6-27-3 طراحی ستون
6-28 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه ETABS به SAFE 
6-29 ترسيم هندسه پي
6-30 معرفي مشخصات فولاد
6-31 معرفي مشخصات بتن پي
6-32 معرفي خاک زير پي
6-33 نسبت دادن مشخصات Slab  به پي
6-34 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
6-35 معرفي سطح انتقال بار
6-36 معرفي ترکيب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
6-37 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
6-38 آناليز و كنترل ابعاد پي
6-39 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
 
6-40 طراحي ميلگردها
6-41 کنترل برش منگنه‌اي
6-42 فرض اولیه برای مهندساني که ضخامت پی را مدنظر ندارند
 
فصل هفتم پروژه ساختمان پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی + دیوار برشی
7-1 نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها
7-2 معرفی هندسه سازه
7-3 ترسيم ستون‌ها
7-4 ترسيم تير‌ها
7-5 تعريف خواص بتن Material Property Data
7-6 تعريف مقاطع اولیه سازه
7-7 تخمين ابعاد اوليه مقاطع
7-8 سقف تیرچه بلوکFilled Deck
7-9 بارگذاري برف
7-9-1 بار برف بام
7-9-2 Cs ضريب اثر شيب
7-9- 3 Is ضریب اهمیت
7-9- 4 Ct ضریب شرایط دمایی
7-9-5 Ce ضریب برف‌گیری
7-10 بارگذاري استاتيكي زلزله
7-10-1 شتاب مبنای طرح A
7-10-2 ضریب بازتاب ساختمان  B
7-10-3 ضریب اصلاح طیف N
7-10-4 ضریب اهمیت ساختمان I
7-10-5 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru
7-10-6 ضریب اصلاح طیف N
7-10-7 ترازپایه
7-10-8 ضریب توزیع نیروی جانبی k
7-11 تعريف جرم مشاركت در نیروی جانبی Mass Source
7-12 معرفي تركيب ‌بار بر اساس مقررات ملي ساختمان
7-13 نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی
7-14 نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets
7-15 ترسیم سقف
7-15-1 بارگذاری شطرنجی سقف
7-16 نسبت دادن سقف صلب
7-17 بارهاي وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار
7-18 بارگذاری مرده سقف طبقات
7-18-1 بارگذاری دیوار خارجی
7-19 بارگذاری خاک پشت دیوار حایل
7-20 نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون
7-21 جابه‌جايي تير پاگرد پله
7-22 نسبت دادن اثرInclude P-Delta
 
7-23 تعریف دیوار(Wall)
7-23-1 نسبت دادن دیوار برشی
7-23-2 شبکه‌بندی دیوار
7-23-3 ایجاد باز شو در دیوار برشی
7-23-4 نسبت دادن برچسب به دیوار
7-23-5 نسبت دادن برچسب به ستون‌های کناری
7-23-6 نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار
7-24-1 قدم اول - تحلیل طیفی تعیين ضریب طیف
7-24-2 قدم دوم - تعیین ضرایب طیف طرح
7-24-3. قدم سوم - تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف
7-24-4 قدم چهارم - معرفی طیف طرح به نرم‌افزار
7-24-5 قدم پنجم - وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی
7-24-6 قدم ششم - وارد نمودن تعداد مدها
7-24-7 قدم هفتم - هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه
7-25 كنترل جابه‌جايي سازه طبق استاندارد 2800
7-25-1 کنترل جابه‌جایی قاب خمشی + دیوار برشی برای 100 درصد برش پایه
7-25-2 کنترل جابه‌جایی دیوار برشی برای 50 درصد برش پایه
7-25-3 کنترل جابه‌جایی قاب خمشی برای 25 درصد برش پایه
7-26 نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات
7-27 انجام طراحی بتنی
7-27-1 معرفی آیین‌نامه طراحی
7-27-2 طراحی ستون
7-27-2-1 نکات اجرایی ترسیم ستون‌ها در شکل پذیری ویژه
7-27-3 طراحی میلگرد خمشی تیر
7-27-4 طراحی میلگرد برشی تیر
7-27-5 طراحي ديوار به روش فاصله يكسان uniform Reinforcing Pier Section))
7-27-6 بررسی نتایج طراحی ديوار به روش فاصله يكسان
7-27-7 بررسی نتایج طراحی تیر عمیق ديوار
7-27-8 معرفي هندسه ديوار برشي توسط برنامه ترسيم ((Section Designer
6-23-9 طراحي به روش ترسيم ((General Reinforcing Pier Section
7-28 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه ETABS به SAFE 
7-29 ترسيم هندسه پي
7-30 معرفي مشخصات فولاد
7-31 معرفي مشخصات بتن پي
7-32 معرفي خاک زير پي
7-33 نسبت دادن مشخصات Slab  به پي
7-34 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
7-35 معرفي سطح انتقال بار
7-36 معرفي ترکيب ‌بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
7-37 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
7-38 آناليز و كنترل ابعاد پي
7-39 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
 
7-40 طراحي ميلگردها
7-41 کنترل برش منگنه‌اي
7-42 نکات اجرایی ترسیم پی
فهرست مراجع

مشخصات طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 & SAFE 2014 اثر نجومی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: فرشاد نجومی
تعداد صفحه: 386
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1396
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001683244
وضعیت : موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001683244

نظرات کاربران درباره طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 & SAFE 2014 اثر نجومی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 & SAFE 2014 اثر نجومی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 & SAFE 2014 اثر نجومی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 & SAFE 2014 اثر نجومی

طراحی سازه برنامه های کامپیوتری طراحی سازه های بتنی در ETABS 2015 طراحی سازه های بتنی در SAFE 2014 طرح و ساختمان

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام