ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

برنامه نویسی با زبان پایتون (ویراست پنجم - 2022 ) اثر عین الله جعفرنژاد قمی نشر علوم رایانه

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
246 رای
ناشر علوم رایانه
قیمت: 320,000 تومان

ناشر: علوم رایانه ؛ نویسنده / مترجم: عین الله جعفرنژاد قمی - محمدجعفرنژاد قمی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

درباره نویسنده :

 عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی - استادیار پژوهشی  دکترای مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار
موسس و مدیر مسئول انتشارات علوم رایانه
 ناشر برتر کشور در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری
 غرفه برتر کشور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و دریافت هدیه از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد
 نویسنده و مترجم بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب درسی دانشگاهی در رشته های مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی برق و الکترونیک
مدرس نمونه ی برتر دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 نویسنده فعال و دریافت لوح تقدیر از مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران


فهرست مطالب
فصل اول :  مقدمات و ساختار برنامه در پایتون
1-1 ویژگیهای زبان پایتون
۲-۱ نصب و اجرای پایتون
۳-۱ اجزای تشکیل دهنده ی برنامه پایتون
 ۴-۱ مفهوم شناسه و متغیر
۵-۱ انواع داده ها
۶-۱ عملگرها
۷-۱ تقدم عملگرها
۸-۱ ساختار برنامه در پایتون
۹-۱ دریافت پردازش و نمایش داده ها
۱۰-۱ تبدیل مبنای اعداد
۱۱-۱ انواع خطاها
۱۲-۱. پرسشها
۱۳-۱ برنامه نویسی

فصل دوم : ساختارهای کنترلی
۱-۲ ساختارهای تصمیم گیری یا شرطی
۲-۲ ساختارهای تکرار
۳-۲ پرسشها
۴-۲ برنامه نویسی

فصل سوم : توابع  و ماژولها
۱-۳ چرا از توابع استفاده کنیم؟
 ۲-۳ انواع توابع
۳-۳ معرفی چند تابع کتابخانه ای
۴-۳ چگونه تابع بنویسیم
۵-۳. جنبه های مختلف تابع
 ۶-۳ تابع چگونه کار میکند؟
۷-۳ ترکیب روشهای ارسال پارامترها
۸-۳ تابع بی نام
۹-۳ متغیرهای محلی و سراسری
۱۰-۳ توابع بازگشتی
۱۱-۳ ماژولها
۱۲-۳ پرسشها
۱۳-۳ برنامه نویسی

فصل چهارم :سازمان دهی و پردازش داده ها با آرایه ها
۱-۴ سازماندهی داده ها با آرایه
 ۲-۴ آرایه ها و کتابخانه ی numpy
۳-۴ آرایه های یک بعدی
۴-۴ آرایه های دوبعدی
۵-۴ معرفی چند متد از کلاس numpy
۶-۴ پرسشها
۷-۴. مسأله ها
۸-۴ پروژه ی برنامه نویسی

فصل پنجم : پردازش لیست و تاپل ها
۱-۵ لیست ها
۲-۵ انجام اعمال روی لیست
۳-۵ لیستهای دوبعدی
۴-۵ لیست های دو بعدی با طول سطرهای متفاوت
۵-۵ تاپل ها چندتاییها
۶-۵ پرسش ها
۷-۵ برنامه نویسی

فصل ششم : پردازش رشته ها، دیکشنری ها و مجموعه ها
۱-۶ رشته ها
۲-۶. دیکشنری ها
۳-۶ مجموعه ها
۴-۶ پرسشها
5-6برنامه نویسی

فصل هفتم: طراحی شی گرا کلاس ها وراثت و چند ریختی
۱-۷ مفهوم تفکر شی گرایی
۲-۷ مزایای برنامه نویسی شی گرا
۳-۷ کلاس و شیء
۴-۷ ایجاد کلاس و اشیا در پایتون
۵-۷ اعضای عمومی و اختصاصی کلاس
۶-۷ لیستی از اشیا .
۷-۷ وراثت کلاسها انواع و فواید
۸-۷ انقیاد پویای متدها و تعریف مجدد عملگرها
- کلاس Exception برای اداره ی استثنا
 ۱۰-۷ مقدمه ای بر استثناها
11-7انواع استثناها
۱۲-۷  اداره کردن استثناها
۱۳-۷ استثناهایی که کاربر تعریف میکند
۱۴-۷ پرسشها
۱۵-۷ برنامه نویسی

فصل هشتم : پردازش فایل ها و ماندگاری داده ها
۱-۸ پردازش فایل
۲-۸ انواع فایلها
۳۸ باز کردن و بستن فایل
۴-۸ ورودی و خروجی رشته ها در فایل
۵-۸. اعمال سیستم عامل روی فایل
۶-۸ ذخیره و بازیابی اشیا
۷-۸ اشاره گر فایل و تغییر آن
- مدیریت حیطه
۹-۸ پرسش ها
۱۰-۸ برنامه نویسی

فصل نهم : طراحی واسط کاربری و گرافیک در پایتون
۱-۹ نکات طراحی واسط کاربری
۲-۹ برنامه های معمولی در مقایسه با واسط کاربری گرافیکی
۳-۹ ماژول kinter.
۴-۹ کلاس Tk
۵-۹ کنترل Label (برچسب)
۶-۹ کنترل Button (دکمه)
۷-۹ رویدادها و انقیادها
۸-۹ کنترل Frame  
۹-۹کنترل Entry .
۱۰-۹ مدیریت هندسه ی گرید (grid)
 ۱۱-۹ کنترل Checkbutton
۱۲-۹ کنترل .ListBox
۱۳-۹ کنترل .Scrollbar
۱۴-۹ کنترل Radiobutton
۹ - ۱۵ کنترل Menu
۹ - ۱۶ گرافیک در پایتون
۱۷-۹رسم مستطیل و مربع
۱۸-۹ رسم بیضی و دایره
۱۹-۹ قطاع (کمان)
 ۲۰-۹رسم چند ضلعی
۲۱-۹ نوشتن متن در حالت گرافیکی
۲۲-۹ ایجاد تصویرهای بیت نگاشت
 ۲۳-۹ نمایش تصویر گرافیکی
۲۴-۹ پرسشها
۲۵-۹ برنامه نویسی

فصل دهم :برنامه نویسی همروند و چندریختی
۱-۱۰ همروندی و توازی
۲-۱۰ همروندی در سیستمهای کامپیوتری
۳-۱۰ رویکردهای همروندی
۴-۱۰ ماژول threading برای مدیریت چندنخی
۵-۱۰. ارسال پارامترها به نخها
 ۶-۱۰ تأخیر در اجرای نخ
۷-۱۰ دسترسی نخها به منابع مشترک
۸-۱۰ همگام سازی نخها از طریق کلاس
۹-۱۰ همگام سازی نخها با سمافورها
۱۰-۱۰ همگام سازی با کلاس .Event
۱۱-۱۰ همگام سازی نخها با کلاس Condition
۱۲-۱۰ پردازش فرآیندها
۱۳-۱۰ پرسش ها
۱۴-۱۰ برنامه نویسی
۲-۹ برنامه های معمولی در مقایسه با واسط کاربری گرافیکی ۲۳۱
۱۴-۱۰ برنامه نویسی

فصل یازدهم : پایتون و شبکه
۱-۱۱ اجرای برنامه های پایتون در خط فرمان
۲-۱۱ ماژول socket
۳-۱۱ پرسش ها
۴-۱۱ برنامه نویسی

فصل دوازدهم : کار کردن با فایل های اکسل
۱-۱۱ کتابخانه ی .Pandas
۲-۱۱. نصب Pandas
۳-۱۱. نصب .openpyxi
۴-۱۱ فایل اکسل نمونه
۵-۱۱ دستیابی به سطرها و ستونهای خاص  
۶-۱۱ نوشتن داده ها در قابل اکسل
 ۷-۱۱ ذخیره فایل اکسل در چند صفحه (sheet)
 ۸-۱۱ خواندن ستونهای خاصی از قابل اکسل
۹-۱۱ بازیابی سطرهای خاصی از فایل اکسل
 ۱۰-۱۱ انجام تغییرات در فایل اکسل با پایتون
 ۱۱-۱۱ اضافه کردن رکورد به ابتدای فایل
 ۱۱ - ۱۲ اضافه کردن ستون جدید به فایل اکسل در پایتون
۲۲-۱۳ پرسشها
 ۲۳-۱۳برنامه نویسی

فصل سیزدهم : پایگاه داده در پایتون
۱-۱۲ منابع ذخیره و بازیابی اطلاعات
۲-۱۲ سیستمهای مدیریت پایگاه داده
 ۳-۱۲ معرفی MySQL
  ۴-۱۲ نیازمندی های فنی فصل
۵-۱۲ نکات طراحی پایگاه داده
 ۶-۱۲ معرفی پایگاه داده ی نمونه
۷-۱۲ مفهوم پرس وجو در MySQL
۱۲- عملگرها در SQL
۹-۱۲ MySQL در پایتون
۱۰-۱۲ ایجاد و مدیریت پایگاه داده
 ۱۱-۱۲ ایجاد و اصلاح جدولها در پایگاه داده
۱۲-۱۲ ورود داده ها به جدول
۱۳-۱۲ بازیابی داده ها از جدول
۱۴-۱۲ جدول بندی خروجی با ماژول prettytable
 ۱۵-۱۲ انتقال اطلاعات از یک جدول به جدول دیگر
۱۶-۱۲ به روزرسانی داده های جدول
۱۷-۱۲ حذف رکوردها از جدول
 ۱۸-۱۲ پیوند دادن بین جدولها
۱۹-۱۲ پایگاه دادهی SQLite در پایتون
۲۰-۱۲ نصب SQLite
۲۱-۱۲ اتصال پایتون با .SQLite
۲۲-۱۳ پرسشها
 ۲۳-۱۳برنامه نویسی

پیوست : نصب و اجرای پایتون
پ ۱ مراحل نصب پایتون
پ-۲ اجرای پایتون
پ ۳ برنامه نویسی در پایتون
واژه نامه
منابع و ماخذ 

مشخصات برنامه نویسی با زبان پایتون (ویراست پنجم - 2022 ) اثر عین الله جعفرنژاد قمی نشر علوم رایانه

مشخصات کتاب
موضوع: کامپیوتر
مولف / مترجم: عین الله جعفرنژاد قمی - محمدجعفرنژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحه: 175
قطع : وزيري
نوع جلد: شوميز
شابک: 9786002051868
ناشر علوم رایانه
کد کتاب 9786002051868

نظرات کاربران درباره برنامه نویسی با زبان پایتون (ویراست پنجم - 2022 ) اثر عین الله جعفرنژاد قمی نشر علوم رایانه

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد برنامه نویسی با زبان پایتون (ویراست پنجم - 2022 ) اثر عین الله جعفرنژاد قمی نشر علوم رایانه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره برنامه نویسی با زبان پایتون (ویراست پنجم - 2022 ) اثر عین الله جعفرنژاد قمی نشر علوم رایانه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با برنامه نویسی با زبان پایتون (ویراست پنجم - 2022 ) اثر عین الله جعفرنژاد قمی نشر علوم رایانه

کتاب کامپیوتر کامپیوتر برنامه نویسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر نرم افزار هوش مصنوعی معماری کامپیوتر الگوریتم شبکه آفیس داده کاوی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام