ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
انتخاب ها
قیمت: 150,000 تومان

ناشر: پارسه نو

مولف: سمیرا کرمی - روح الله براتی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

مقدمه:

تاکنون کتابهاي زيادي در زمينه مديريت قرارداد و حرفه‌ي پيمانکاري نوشته شده است که حاکي از اهميت موضوع مي‌باشد اما بيشتر کتابهاي موجود در اين حيطه روي قوانين و مقرارت مناقصات و شرايط عمومي متمرکز بوده و جاي خالي بررسي دقيق و عميق مبحث بسيار مهمي با عنوان برپايي و برچيدن کارگاه هميشه احساس شده است مخصوصاً زماني که کار شروع نشده خاتمه مي‌يابد يا دچار تعليق شده و يا بحث تاخيرات مطرح مي‌شود يا کارفرما از عملکرد يک سرپرست کارگاه راضي نبوده و اختلاف نظرها شروع مي‌شود.
اين کتاب بر آن است تا هر آنچه که پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان بايد در خصوص موضوع برپايي و برچيدن کارگاه، مهندس ناظر و سرپرست کارگاه و نهايتاً وظايف آنها در حيطه کارگاه و خدمات کارگاهي را گردآوري و در صورت لزوم به استناد موارد قانوني، در زمينه‌هايي که هنوز به طور تخصصي‌تر از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش‌بيني و ارائه طريق نشده است، ارائه راهکار نمايد. اين کتاب حاصل تجارب چندين ساله در صنعت انرژي مي‌باشد که در نگارش کتاب سعي بر آن شده تا علاوه بر انرژي با توجه به حجم بالاي پروژه‌هاي عمراني بر قراردادهاي پيمانکاري و ساخت تاکيد نمايد.

دي ماه 90

چکيده کتاب:

در ابتدا با توجه به اهميت منابع انساني و ابهامي که در ساختار پروژه‌هاي صنعت انرژي در کشور موجود است به بيان و معرفي اين ساختارها پرداخته‌ايم در فصل دوم به بيان تعاريف اوليه مفاهيم کليدي مورد بحث شامل کار، کارگاه، تجهيز کارگاه، برچيدن کارگاه، مهندس ناظر، کارفرما، پيمانکار، مشاور و سرپرست کارگاه نموده و در فصل بعدي مقرارت کارگاهي را به استناد قوانين مصوب و آيين نامه‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نموده در فصل سوم به تفصيل مقرارت تحويل کارگاه از کارفرما را بيان نموده و با پيش‌بيني مشکلات موجود در زمينه تحويل کارگاه به راههکاري قانوني آن اشاره گرديده است و در فصل بعد به شرح چگونگي برآورد هزينه کارگاه در قراردادهاي پيمانکاري پرداخته چگونگي محاسبه رديف تجهيز و بر چيدن کارگاه و با توجه به تجارب اين جانب در زمينه و نهايتا در فصل پنجم به بحث بيمه پرداخته‌ايم به وظايف پيمانکاران در برابر سازمان تلمين اجتماعي و مقرارات پيرامون محاسبه حق بيمه و... ديگر مباحث مورد ذکر در کتاب حاضر خدمات مهندسي کارگاهي مي‌باشد که به بيان حيطه کار کارگاهي پيمانکار در خصوص صورتجلسات و دستور کارها و طراحي‌هاي لازم در کارگاه نيروهاي تخصصي مورد نياز جهت خدمات کارگاهي و مي‌پردازد و مسئوليت‌هاي کارفرما پيمانکار و مشاور را به صورت مجزا بررسي مي‌نمايد. در فصل هفتم به طور مفصل به تعريف شرح وظايف و دامنه اختيارات مهندس ناظر پرداخته و در آخر در فصل هشتم ويژگي‌هاي لازم براي سرپرست کارگاه حيطه وظايف و اختيارات و تفاوتش در قراردادهاي پيمانکاري و مشاوره مي‌پردازيم.
به پيوست کتاب حاضر يک لوح فشرده شامل آئين نامه و مصوبات و نشريات مورد تائيد و ابلاغي از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آمده است.

 


فهرست

مقدمه: 1

چکيده کتاب: 2

فصل يکم: عوامل اجرايي در پروژه و جايگاه کارگاه در يک پروژه 3

مقدمه 4
1-1: عوامل اجرايي: 4
1-1-1- سيستمهاي عوامل اجرايي 5
4- سيستم يک وجهي (تک عاملي): 5
5- سيستم دو وجهي (دوعاملي): 5
6- سيستم سه وجهي (سه عاملي): 6
7- سيستم چهار وجهي (چهارعاملي) 8
1-1-2- دستگاه اجرايي: 9
1-1-2-1- کارفرما: 9
1-1-2-2: مهندس مشاور: 10
1-1-2-3- دستگاه نظارت 11
1- سر ناظر: 11
2- مهندس ناظر: 11
3- ساير عوامل دستگاه نظارت: 12
1-1-2-4- پيمانکار 12
1-1-2-5- پيمانکار دست دوم يا پيمانکار منتخب 12
1-1-2-6- پيمانکار دست دوم منتخب 13
1-1-2-7- مدير طرح 13

فصل دوم: تعريف جامع و حقوقي کار، کارگاه، تجهيز و برچيدن کارگاه 15

مقدمه 16
2-1- کار: 16
2-1-1- تغيير در کار 17
2-1-2- دستورکار: 18
2-2- کارگاه: 18
2-3- تجهيز کارگاه: 19
2-3-1- عمليات و اقدامها: 20
2-3-2- تدارکات: 20
2-3-3- تاسيسات و ساختمانهاي موقت: 20
2-3-4- تهيه مصالح و تجهيزات: 21
2-4- برچيدن کارگاه: 23
2-4-1- برچيدن در زمان فسخ يا خاتمه قرارداد: 24

فصل سوم: مقرارت تحويل گرفتن کارگاه از کارفرما 25

مقدمه 26
6-1- مشکلات پيش‌بيني شده در تحويل کارگاه: 27
6-1-1- پيدا شدن معارض: 27
6-1-2- تاخير پيمانکار در تحويل کارگاه: 27
6-1-3- تاخير کارفرما در تحويل نمودن بخشي از کارگاه: 28
6-1-4- تاخير کارفرما در تحويل کل کارگاه: 28
6-2- تغيير، تعيين يا اجاره زمين محل کارگاه: 29

فصل چهارم: برآورد و محاسبه هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه 31

مقدمه 32
4-1- مختصري راجع به فهرست بها: 33
4-2- دستورالعمل محاسبه تجهيز و برچيدن کارگاه: 34
4-3- روش تهيه برآورد هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه: 35
4-4- تفاوت هزينه‌هاي بالاسري و تجهيز کارگاه: 38
4-4-1- هزينه بالاسري عمومي: 38
ب) هزينه ثابت ساليانه 40
4-4-2- هزينه‌هاي بالاسري کار: 41
4-4-3- هزينه‌هاي تشکيل دهنده مبلغ تجهيز کارگاه: 42
4-4-3-1- هزينه‌هاي تامين و تجهيز: 42
4-4-3-2- هزينه‌هاي تامين و نصب: 44
4-4-3-3- هزينه‌هاي حمل و جابجايي: 44
4-4-3-4- هزينه بيمه: 45
4-5- نقاط تشابه بين هزينه‌هاي تجهيز کارگاه و بالاسري: 45
4-6- هزينه‌هاي تجهيز کارگاه و بالاسري در زمان تعليق: 46
4-7- نحوه درج هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه در قراردادها و صورت وضعيت: 46

فصل پنجم: بيمه 49

مقدمه 50
5-1- مواد قانوني 51
5-2- طبقه بندي قرار دادها 51
5-3- قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني 51
5-3-1- شرايط لازم 51
5-3-2- نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني: 52
5-4- قراردادهاي غير عمراني: 52
5-4-1- مشمولين 52
5-4-2- نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه 52
5-5- نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري 54
5-5-1- جرائم ارسال ليست: 54
5-5-2- جريمه تاخير پرداخت حق بيمه: 54
5-6- وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي 55
5-6-1- وظايف كارفرمايان (واگذارندگان كار) در قبال سازمان 55
5-6-2- وظابف پيمانكاران در قبال سازمان تامين اجتماعي 56
5-6-3- وظايف سازمان تامين اجتماعي در قبال واگذارندگان كار و پيمانكاران: 57

فصل ششم: مهندس ناظر 59

مقدمه 60
6-1- تجهيز کارگاه 60
چارت سازماني و برنامه زمان بندي تفصيلي: 61
مصالح پاي کار و تحويل متريال: 61
6-2- نظارت بر اجراي کار 62
6-3- گزارشات دوره‌اي 62
6-4- ارائه راهکار درقالب دستورکار 62
صورتمجلس كار انجام شده، بررسي قيمت جديد 63
6-5- صورت وضعيت: 64
6-6- مدارک چون ساخت AS BUILT 65
6-7- تحويل موقت 65
6-8- خلاصه مراحل تحويل موقت 65
6-9- برچيدن کارگاه 68
6-10- بالانس متريال 68
6-11- محاسبه تاخيرات: 69
6-12- آزاد سازي تضامين: 69
در قراردادهاي EPC مطابق ماده 14 نشريه 5490: 70
6-13- صورت وضعيت قطعي 70
6-14- دوره تضمين يا رفع نقص 70
6-14-1- مسئوليتهاي دوره تضمين: 71
6-15- تحويل قطعي: 71
6-16- ساير ملاحظات: 72

فصل هفتم: سرپرست کارگاه 73

مقدمه 74
7-1- تحويل زمين و تجهيز کارگاه: 75
7-2- چارت سازماني: 75
7-3- نقطه سر به سر 76
7-4- صورت وضعيت: 79
7-4-1- بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 1360.4.2 موسوم به بخشنامه 5040 79
بخشنامه به کليه دستگاههاي اجرائي، و مهندسان مشاور و پيمانکاران 79
1- نحوه محاسبه مدت تمديد 80
2- نحوه محاسبه تمديد مدت بدليل تاخير در پيش پرداختها 81
7-4-2- بخشنامه 142825/100مورخ 1385.8.24 موسوم به بخشنامه 000/10 83
‏بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسان مشاور 83
7-4-3- بخشنامه شماره 1300/57/ 1-5188 مورخ 61.4.8 موسوم به بخشنامه 1300 85
7-5- تاخيرات: 85
7-5-1- تاخير غير مجاز: 86
7-5-2- تاخير مجاز: 86
7-6- ساير نکات: 87

فصل هشتم: فرم 89

مقدمه 90
8-1- فرم‌هاي عمومي 91
8-2- فرم‌هاي مرتبط با عمليات مکانيکال و کنترل کيفيت (Q.C.) 103
8-3- فرم مرتبط با عمليات سازه 118
8-4- فرم‌هاي مرتبط با عمليات برق و ابزار دقيق 119

فصل نهم 121

شرايط عمومي پيمان نشريه 4311 121

موافقتنامه 122

فهرست مطالب لوح فشرده ضميمه

شامل آخرين بخشنامه ها و آئين نامه هاي اجرايي
بيمه
- آئين نامه قانون اجراي بيمه بيکاري
- جريمه تاخيرات
- دستورالعمل بيمه در قراردادهاي پيمانکاري
- محاسبه حق بيمه قراردادهاي مختلف
شرايط عمومي پيمانها
- توام EP
- توام PC
- پيمانکاري
- مديريت طرح
- طرح وساخت
صورت وضعيت
- جريمه تاخير در پرداخت صورت وضعيت
- محاسبه تاخير در پرداخت صورت وضعيت
صنعت نفت و گاز
- خدمات مديريت طرح در صنعت نفت
- شرح خدمات مديريت طرح در صنعت نفت
- شرايط عمومي قراردادهاي نفت وگاز
تعديل
ماليات
آناليز بها

 

 

مشخصات از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس/ پارسه نو
مولف: سمیرا کرمی - روح اله براتی
تعداد صفحه: 196
قطع : وزیری
نوبت چاپ: آخرین چاپ
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001601927
ناشر مقدس / خدمات فرهنگی پارسه (پارسه نو)
کد کتاب M9786001601927

نظرات کاربران درباره از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم نظر می دهد.

ارسال نظر درباره از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم

کتاب از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه قوانین و قراردادها مهندسی عمران هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام