ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کنکور زیست

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب زیست شناسی انگل ها اثر فروغ احمدی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: فروغ احمدی - حبیب الله ناظم

کتاب زیست شناسی تکوینی (1) اثر اسکات گیلبرت ترجمه عباس پیریایی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: اسکات گیلبرت / عباس پیریایی - یاسر تهمتنی

کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد 2 دوم) اثر اسکات گیلبرت ترجمه عباس پیریایی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: اسکات گیلبرت / عباس پیریایی - یاسر تهمتنی

کتاب زیست شناسی جانوری اثر عبدالمجید حاجی مرادلو

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: عبدالمجید حاجی مرادلو

کتاب زیست شناسی دریا با نگرش اکولوژیک اثر جیمز نی باکن ترجمه دکتر ارس رفیعی

ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی ؛ نویسنده / مترجم: جیمز نی باکن / دکتر ارس رفیعی - سید محمدرضا فاطمی

کتاب زیست شناسی ریون (جلد سوم) اثر سوزان ایکورن ترجمه اصغر زمانی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: ری ایورت - سوزان ایکورن / اصغر زمانی - فریده عطار

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی اثر محمد حسین امیری

ناشر: انتشارات فاطمی ؛ نویسنده / مترجم: محمد حسین امیری

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش اثر لودیش ترجمه مهدی ایمانی

ناشر: اندیشه رفیع ؛ نویسنده / مترجم: لودیش / یوسفی - محمد نژاد - اروق پاژنگ - مهدی ایمانی

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک ویرایش چهارم اثر مجید مهدوی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: مجید مهدوی - سید محمد امین موسوی - امین اردستانی

قیمت: 350,000 تومان

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی ساختار باکتری (جلد 1 اول) ؛ (پوششها و زوائد سلولی) اثر روحا کسری کرمانشاهی

ناشر: دانشگاه اصفهان ؛ نویسنده / مترجم: روحا کسری کرمانشاهی - کیوان بهشتی مال - محسن مبینی دهکردی
قیمت: 15,000 تومان

کتاب زیست شناسی عمومی اثر فریده دخت سید مظفری

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: فریده دخت سید مظفری - فریده احسانی طباطبایی - مینا افسری نژاد - مهدی یوسفی

کتاب زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوری اثر هیئت مولفان

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: هیئت مولفان

کتاب زیست شناسی مولکولی (1) ؛ (ساختار همانند سازی ترمیم و نو ترکیبی DNA) اثر مصطفی عبادی

ناشر: پوران پژوهش ؛ نویسنده / مترجم: مصطفی عبادی - بیدخوری - عارف عشقی

کتاب زیست شناسی مولکولی (تجدید نظر) اثر مریم خالصی

ناشر: دیباگران ؛ نویسنده / مترجم: مریم خالصی

کتاب زیست شناسی مولکولی ویور (جلد 3 سوم) اثر رابرت ویور ترجمه مصطفی مطلبی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: رابرت ویور / مصطفی مطلبی - زهراسهیلی

کتاب زیست شناسی مولکولی ویور (جلد دوم) اثر رابرت ویور ترجمه مصطفی مطلبی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: رابرت ویور/ مصطفی مطلبی - زهرا سهیلی
قیمت: 190,000 تومان

کتاب زیست شناسی مولکولی پیشرفته (مبانی بنیادین و اصول نوین) اثر رابرت ویور ترجمه سید کاظم بیدکی

ناشر: آدنا ؛ نویسنده / مترجم: رابرت ویور / سید کاظم بیدکی - کمال فرهی فر

قیمت: 35,000 تومان

کتاب زیست شناسی پرتویی اثر صفیه صوفیان

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: صفیه صوفیان - سعید رضایی زارچی

کتاب زیست شناسی پرتویی اثر محبوبه راعی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: محبوبه راعی

کتاب زیست شناسی گیاهی اثر فریده دخت سید مظفری

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: فریده دخت سید مظفری

کتاب زیست شناسی گیاهی اثر ویرواستوکینگ ترجمه مهرداد شفیعی ثابت

ناشر: مدرسه ؛ نویسنده / مترجم: رست - باربور - ثرنتن - ویرواستوکینگ / مهرداد شفیعی ثابت - احمد رضا خسروی - محمد کرام الدینی

قیمت: 200,000 تومان

کتاب زیست شناسی گیاهی ریون (جلد دوم) اثر ری ایورت ترجمه اصغرزمانی

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: ری ایورت - سوزان ایکورن / اصغر زمانی - فریده عطار
قیمت: 235,000 تومان

کتاب ساختار و رده بندی گیاهان آوندی اثر گی دیسون ترجمه محمد صانعی شریعت پناهی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: گی دیسون / محمد صانعی شریعت پناهی - حسین لسانی

کتاب سیتوژنتیک روشهای مطالعه و بررسی کروموزوم ها اثر مریم مرتضوی

ناشر: دانش نگار ؛ نویسنده / مترجم: مصطفی مرتضوی - محبت نداف - مریم مرتضوی

کتاب سیتوژنتیک گیاهی اثر آرجی سینگ ترجمه غلامرضا بخشی خانیکی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: آرجی سینگ / غلامرضا بخشی خانیکی

قیمت: 23,500 تومان

کتاب سیستماتیک گیاهی (1) اثر غلامرضا بخشی خانیکی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: غلامرضا بخشی خانیکی

کتاب سیستماتیک گیاهی (2) اثر بهرام زهزاد

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: بهرام زهزاد

کتاب سیستماتیک گیاهی (جلد اول) اثر مایکل جی .سیمپسون ترجمه فرخ قهرمانی نژاد

ناشر: خانه زیست شناسی ؛ نویسنده / مترجم: مایکل جی .سیمپسون / فرخ قهرمانی نژاد - پریا پویان - احسان حسینی

کتاب سیستماتیک گیاهی دیدگاهی تبار شناختی (ویرایش سوم) اثر دوناهیو ترجمه حجت اله سعیدی

ناشر: جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان ؛ نویسنده / مترجم: جاد.کمپبل - کلوگ - استیونس - دوناهیو / حجت اله سعیدی - آزاده اخوان روفیگر

کتاب شیمی آلی (زیست شناسی ) اثر بخشعلی معصومی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: بخشعلی معصومی - علیرضا بنایی

کتاب فیزیولوژی گیاهی (جلد 2 دوم) ؛ (زیست شناسی تکوینی) اثر حسن ابراهیم زاده

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: حسن ابراهیم زاده
قیمت: 110,000 تومان

کتاب فیزیولوژی تنشهای گیاهی اثر فریده احسانی طباطبایی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: فریده احسانی طباطبایی