انتشار و فروش اینترنتی کتاب مدیریت فکر در یک سازمان اثر بهرام خاکپور

۲۷ دی ۱۳۹۵ ۰۳:۵۳:۲۶ ب.ظ

فروش اینترنتی کتاب مدیریت فکر در یک سازمان اثر بهرام خاکپور


کتاب مدیریت فکر در یک سازمان اثر بهرام خاکپور توسط انتشارات فدک ایساتیس منتشر شده است که هم اکنون خرید اینترنتی کتاب برای کاربران گرامی فراهم شده است

 

بخشی از پيشگفتار کتاب به شرح ذیل می باشد:

تجربه نزديك به چهار دهه فعاليت در حوزه مشاوره مهندسی در ساخت و ساز شهري در ايران و نيز15  سال كار و تجربه در استقرار و جاري سازي سيستم مديريت جامع در مهندسين مشاور گنو، نويسنده را در دهه گذشته بر آن داشت كه بدنبال پاسخي براي اين پرسش مهم باشد كه مشكل شركتها، سازمانها و بنگاههاي اقتصادي در ايران كدامند كه آنها و البته دستاندركاران توسعه كشور نميتوانند- مانند بسياري از كشورهاي جهان و شرکتها و سازمانهای اقتصادی آنها كه تا همين چند دهه قبل در زمينه توسعه و توليد علم هم رديف كشور ما بودند، ولي در اين مدت پيشرفتهايی چشم گير داشتهاند- به پيشرفت و توليد علم و فن شناسي در سازمان خود و یا در کشور دست يابند. نگاهي كوتاه به آمار رقابت پذيري، بهرهوري و بويژه نوآوري در كشور ما، پرسش بالا را در برابر هر فرد یا مدیر مسئول كه به شكلي جدي با اين شركت ها، سازمان ها و نيز توسعه كشور سر و كار داشته است قرار داده و ميدهد.
تلاش نويسنده در پاسخ به اين پرسش، منجر به شكل گيري موضوع اين كتاب و بويژه نقش تفكر در فرگشت انسان ها، فرهنگ جوامع انساني، شركت ها و سازمان ها و نیز توسعه كشور شد. در راستاي اين تلاش، جدای از كتاب حاضر، كتاب ديگري تحت عنوان «مديريت فكر» از سوي نويسنده تالیف و به توسط انتشارات «فدك ايساتيس» در سال 1393 چاپ و روانه بازار گرديد.
با توجه به نظريه عمومي اشاره شده در كتاب فوق، پياده سازي آن نظرات در مديريت يك شركت گام ديگري بود كه بايد برداشته مي شد. بدين ترتيب، اين مهم در قالب كتاب حاضر در مورد يك شركت مهندسي مشاور معمار- شهرساز بسط داده شد كه به راحتي مي تواند در شركت هاي دیگر هم از آن استفاده شود. در جريان اين كار، جنبه هاي مختلف نظري و نيز چگونگي استقرار و جاري سازي مديريت فكر در يك شركت مشخص شد و مستندات مربوط به آن تهيه گرديد. هرچند به واسطه «خاص» بودن اين مستندات، در اين كتاب به آن ها اشاره نشده است.
در كتاب حاضر به جزئيات استقرار ، جاري سازي و نيز به چارت عمومی سيستم مديريت فكر در يك سازمان توجه شده، در حد امكان در بارۀ آن ها به تفصيل توضيح داده شده است.
همچنين در پيوست كتاب (که شامل یادداشت‌های نویسنده در مورد برخی مسائل فلسفی است)، به جنبه‌هاي مختلف نظري مربوط به سيستم مديريت فكر ، بويژه آن‌ها كه به نظريه سيستمي و نگرش كل گرايانه مربوط مي‌شوند پرداخته شده است.
هرچند سرفصل هاي اين قسمت ، اغلب فلسفي يا مربوط به موضوع رياضي و منطق هستند، ولي مطالعه آن‌ها در شكل‌گيري و بويژه درك انديشه سيستمي به خواننده کتاب بسیار كمك مي‌كند. موضوع‌هایی كه متأسفانه امروز در جامعه حرفه ای ايران، به آن‌ها كم تر بهاء داده مي‌شود. بويژه اگر توجه كنيم كه تسلط به موضوع کتاب از جمله: سيستم‌ها، كل‌گرايي،  روش‌های تفكر و ... ، از آنجا كه موضوع‌هایی ميان رشته‌اي هستند، نيازمند دارا بودن درجه‌ای از شناخت و دانش در زمينه‌هاي مختلف فلسفه و علم‌اند.
نكته ديگر آن كه مطالب فلسفي ارائه شده در اين پيوست، از منظري عمل گرايانه، كاربردي و فن شناسانه نوشته شده‌اند نه از ديدگاهي صرفاً فلسفي، از این جهت مدیران و کارشناسان سازمان‌ها  به راحتی می‌توانند آن‌ها را مطالعه کرده، مورد استفاده قرار دهند.
هرچند كه ديدگاه ها و نيز تعبير و تفسيرهاي دانشمندان و كارشناسان از موضوع‌های فلسفي از جمله مطالب ارائه شده، مي‌تواند متفاوت باشد و بر همين اساس خوانندگان مي‌توانند نظرات و تحليلهاي فلسفي خود را از این موضوع‌ها داشته باشند، ولي نويسنده با ديدگاه‌های طرح شده در پیوست کتاب، احساس راحتي بيشتري مي‌كند و بر اين باور است كه در مقایسه با ديدگاه‌هاي تقليل گرايانه و يا آن‌ها كه پراكنده بوده، بر اساس مفاهيم فلسفي استوار و منسجمی قرار ندارند، مي‌توانند «مدل»هاي شستۀ و رفته تری را براي درك مفاهيم مربوط به «سيستم‌ها»، «كل‌ها» و «سازمان» در اختيار انسان قرار دهند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید اینترنتی کتاب اینجــا کلیک کنید